Hjälp, vi säljer!

Alla företag som producerar varor eller tjänster sysslar med försäljning. Även arkitektkontor. Ändå är det något man sällan pratar om. Läs mer...

ArchFilm Göteborg!

Göteborg får en ny arkitekturfilmfestival! I september breddar vi debatten om arkitektur, stad och samhälle med fyra dagar av film, fest och samtal. Läs mer...

Citronproblemet

Gång på gång frestas leverantörer att svika sina beställare med förseningar och tilläggsdebiteringar. Vilket i sin tur leder till att beställarna höjer garden ytterligare, skriver Örjan Wikforss. Läs mer...

Vem blir del i byggemenskapen?

En nästan unison hyllningskör sjunger byggemenskapernas lov. Den mångfald de kan ge vårt bostadsbyggande, den hållbara stad vi kan få! Men hur höga är trösklarna in i gemenskapen? Läs mer...

Alla hatar småhus

Svenska urbanister kan delas in i två läger. De som hyser agg mot hus i kvarter och de som hyser agg mot punkt- och lamellhus. Men alla älskar att hata små hus. Läs mer...

Låt fler få vara med och bygga Sverige

Bostadsbyggandet i Sverige domineras av ett litet antal företag som samtidigt agerar finansiärer, byggherrar, projektutvecklare, entreprenörer och fastighetsägare. Det är dags att vi låter fler vara med och bygga Sverige. Läs mer...

Grön utopi?

Fjärilar, insektshotell och blomsterängar på tak – den gröna trenden i arkitektrenderingar är uppenbar. Men i en verklighet som sällan lever upp till bilden, är renderingarna bara en utopi? Läs mer...