Stadsarkitektens återkomst

Gävle annonserar efter en ny stadsarkitekt. Inget märkvärdigt med det kan tyckas, men nu råkar det förhålla sig så att Gävle har varit utan stadsarkitekt i 17 år. Staffan Carenholm hoppas att stadsarkitektens återkomst inte bara innebär ett specialisttyckande utan ett verkligt mandat att påverka stadsbyggandet. Läs mer...

Bygg bort parkerna?

Våra städer förtätas idag i hög takt och det byggs på höjden och i en skala som vi inte sett tidigare. I det läget ökar trycket på de parker och grönområden som finns kvar. Det är därför viktigt att områdesskyddet, tex naturreservat, går hand i hand med stadsbyggandet. Tillräckligt mycket mark måste också avsättas som allmän plats. Annars lär vi att få hälso- och trivselproblem som eskalerar. Städerna är även beroende av de ekosystemtjänster som skapas utanför dem, menar Johan Helgeson. Läs mer...

Nästa byggskandal

Vart tog den forskning vägen som kritiskt granskar det byggda resultatet ur allmänhetens perspektiv? En oberoende byggforskning i allmänintressets tjänst är nödvändig, skriver Örjan Wikforss med anledning av ett aktuellt forskarlarm. Läs mer...

Stockholm, quo vadis?

Carenholms senaste krönika handlade om Apples planerade bygge av en flaggskeppsbutik i Kungsträdgården. Det var i sig en häpnadsväckande nyhet, som färdigpaketerad och uppenbart färdigförankrad dök upp ur intet, menar han och följer här upp vad som hänt sedan nyheten landade. Läs mer...

Kvinnors byggforum om "Gestaltad livsmiljö"

Kulturdepartementet har i en remiss bjudit in Kvinnors Byggforum (KBF) att lämna synpunkter på betänkande “Gestaltad livsmiljö." Denna sista dagen att lämna in åsikter om betänkandet kommer detta välformulerade yttrande från KBF som efterlyser tydlighet och konkreta förslag samt ett intersektionellt synsätt som de menar saknas. Läs mer...

Bygg vidare på miljonprogrammet!

I somras började renoveringen av Krögarvägen 2 i Fittja i norra Botkyrka. Det är ett resultat av Fittja People’s Palace, det program som såg Spridd och NCC gå segrande ur den svenska delen av Nordic Built Challenge 2013. Spridds Klas Ruin är en av de ansvariga arkitekterna. Läs mer...

Måste arkitekten vara en bråkstake?

För arkitekten gäller att inte ducka i debatten även om den känns obekväm. Att lyssna noga till kritiken, men också att argumentera väl och inte tveka om att med kraft tillföra den egna sakkunskapen.
Läs mer...

Marknadshyra = hyreshöjning

"Vi är naturligtvis medvetna om att höjda hyror omfördelar inkomster från hyresgäster till fastighetsägare, att det givetvis är ett problem och att man därför måste ha modeller för att dämpa effekterna av denna omfördelning." Barbro Engman citerar Assar Lindbäck i sin senaste krönika. Läs mer...

Kungsan blir Apple Park?

Hur passar IT-företaget Apple in i Stockholms Kungsträdgård? Företaget har köpt en fastighet i parken som de vill uppföra en spektakulär Apple-butik på. Vad Stockholms stads roll är i denna upphandling är oroväckande, menar Staffan Carenholm. Läs mer...

"Det är våra hem vi pratar om"

Var står Hyresgästföreningen i den ombyggnadskris där hyreshöjningar leder till att var fjärde drabbad hyresgäst tvingas flytta? Pedram Kouchakpour är förhandlingschef på Hyresgästföreningen Västra Sverige och ger sin syn på vad som behöver göras. Läs mer...

Intervju: Alla ska kunna bo kvar!

Den ideella föreningen Alla ska kunna bo kvar bildades i Göteborg januari 2015. Målet är att ”alla som bor i fastigheter som renoveras ska ha faktisk möjlighet att bo kvar i samband med renoveringarna”. Så är inte alltid fallet när hyresvärdar vill finansiera underhåll med standardhöjande åtgärder. Läs mer...