Bostadsmarknaden: hög tid för ledarskap

Svensk bostadsmarknad krisar. Fler och fler människor ställs utanför en fungerande bostadsmarknad. Skillnaderna mellan de som är etablerade på bostadsmarknaden och de som har stängts ute ökar dag för dag. På svensk bostadsmarknad är man antingen insider eller outsider. Läs mer...

Det värdelösa samtycket

Den samtida svenska arkitekturdiskursen kretsar kring en rad ständigt återkommande begrepp som formar målbilden för en växande stad – ord som täthet, variation, mångfald, småskalig, spontan och informell. Dessa termer ställs ofta mot de senmodernistiska ideal som präglade bygget av miljonprogramsförorterna i efterkrigstidens framväxande välfärdsstat. I en stad som Stockholm manifesteras denna dikotomi pedagogiskt i “tullgränsen”, där den täta innerstaden slutar och den löst definierade “ytterstaden” tar vid. Då viljan är att till varje pris undvika resultatet av den förra storskaliga expansionen – vilken resulterade i vad som av somliga beskrivs som “isolerade enklaver” – är det nu meningen att innerstaden inte bara ska exploateras så mycket det går; den, och inte minst dess karaktär, ska “växa utåt” och “fylla hålen” . Inom ramen för denna vision kryllar det således av projekt som trots sin storskaliga natur strävar efter ett uttryck i linje med nämnda begrepp.

Helena Andersson och Filip Mesko kritiserar stadsbyggandets vaga målformuleringar. Läs hela texten på Archileaks eller Skalan. Läs mer...

Sverige renoverar!

Vad är en upprustning? Boverkets utredare konstaterade nyligen att ombyggnader leder till att ”de som har det sämst ställt har färre och färre områden att flytta till”, att en fjärdedel av de boende flyttar och att socialstödet till de kvarboende ökar. Läs mer...

Carenholms klappar

I sin sista krönika för året rimmar Staffan Carenholm ihop klappar till alla som ritar, bygger och beslutar. Till skillnad från tomten ger han flest till de som misskött sig mest. Läs mer...

Miljonprogrammet 50 år: Ola Andersson

"Det är intressant att se hur lite arkitekturen påverkar bostädernas attraktivitet." Ola Andersson talar om miljonprogrammets kvardröjande ideal, lägets betydelse och byggsektorns skeva självbild. Läs mer...

Miljonprogrammet 50 år: Lena Andersson

Lena Andersson är författare till en rad böcker. 1999 debuterade hon med romanen ”Var det bra så?”, som handlar om hur det är att växa upp i Stockholmsförorten Tensta under 70- och 80-talen. Hon bor i Tensta utanför Stockholm där hon också är uppvuxen. Läs mer...

Allmännyttans allmänna nytta

Bostadsbristen har på ett brutalt sätt blivit synliggjord. Den brist på bostäder som vuxit fram under flera årtionden framstod i blixtbelysning när de flyktingar som tagit sin tillflykt till Sverige tvingas sova i tält eller utomhus. Läs mer...

Angöring LSS-boende

Fråga Eva: "Om huvudentrén ligger på motsatt sida av parkeringen/entré, vilka dimensioner gäller från parkering till dörr? Läs mer...

Miljonprogrammet 50 år: Erik Stenberg

Erik Stenberg är arkitekt och lärare på KTH. Han har jobbat med miljonprogrammet i snart ett och ett halvt decennium och bodde tidigare i Tensta där han även byggde om ett antal lägenheter för att visa på potentialen i de flexibla byggsystemen. Läs mer...

Det bidde, återigen, en timme

Timmar, timmar, timmar. Det är ett ständigt fokus på timmar. Och kanske är det så att fokuseringen på den lilla tidsenheten timme har begränsat synfältet. Timmen har blivit norm och regel. Det är svårt att tänka sig något annat. Läs mer...