Från verk till gestaltning

Regeringens ännu frysta budgetsatsning på konstnärlig gestaltning i boendemiljöer reser frågan om konst som enskilda verk och tillägg eller integrerad gestaltning. Läs mer...

In i duschen!

De flesta arkitektföretag har en hel del att göra när det gäller organisationens affärsdrivande verksamhet. Läs mer...

Bokslut 2014

Alla årsredovisar tydligen dessa dagar. Och Archileaks är såklart inte sämre. Här kommer Bokslut 2014. Läs mer...

Utanför boxen

Trots en stark marknad minskar arkitektföretagens lönsamhet. Staffan Carenholm pekar ut branschens affärsmodell som boven i dramat. Läs mer...

(Hyres)rätt och fel

Idag anses en boendeform rätt och den andra fel – vi ska äga, inte hyra. De senare årens politik har inneburit konsekvent missgynnande och nedvärdering av hyresrätten. Läs mer...