ArchFilm Göteborg!

Göteborg får en ny arkitekturfilmfestival! I september breddar vi debatten om arkitektur, stad och samhälle med fyra dagar av film, fest och samtal. Läs mer...

Alla hatar småhus

Svenska urbanister kan delas in i två läger. De som hyser agg mot hus i kvarter och de som hyser agg mot punkt- och lamellhus. Men alla älskar att hata små hus. Läs mer...

Låt fler få vara med och bygga Sverige

Bostadsbyggandet i Sverige domineras av ett litet antal företag som samtidigt agerar finansiärer, byggherrar, projektutvecklare, entreprenörer och fastighetsägare. Det är dags att vi låter fler vara med och bygga Sverige. Läs mer...

Grön utopi?

Fjärilar, insektshotell och blomsterängar på tak – den gröna trenden i arkitektrenderingar är uppenbar. Men i en verklighet som sällan lever upp till bilden, är renderingarna bara en utopi? Läs mer...

Tänk större!

Det fanns en tid då världens blickar riktades mot svensk arkitektur. Arkitekturkritikern Mark Isitt följer historien och undrar vad som går fel. Varför kan vi inte tänka lika stort idag? Läs mer...