Grön utopi?

Fjärilar, insektshotell och blomsterängar på tak – den gröna trenden i arkitektrenderingar är uppenbar. Men i en verklighet som sällan lever upp till bilden, är renderingarna bara en utopi? Läs mer...

Learning from Madrid

I årets omgång av svenska Europan vann två spanska team och ytterligare tre lag belönades med pris, samtliga från Madrid. Det var knappast en tillfällighet. Läs mer...

Attefalls ofullbordade planer

Det modiga förslaget om områdesplan skrotades av bostadsministern som istället satsade allt krut på att ta bort kravet på att upprätta detaljplan. Men vi behöver planera våra gemensamma rum i staden, skriver Örjan Wikforss.
Läs mer...