Vad ska vi kosta?

Standardiserad prissättning på arkitekttjänster är kanske en lösning på prisdumpningen men insatsen kommer från fel håll och får negativa konsekvenser. Läs mer...

Stadens luftrum bevingat

Fåglar i staden är viktiga inte bara för att hålla skadedjur i schack. Utan tryggheten som den välbekanta koltrastsången ingjuter och sommartecknet som tornseglarnas dykmanövrar utgör mår vi helt enkelt sämre. Läs mer...

Stoppa markanvisningsfusket!

Hur är det över huvud taget möjligt att vinna framgång med lösningar som sedan inte byggs som tänkt och utlovat? Fusket i markanvisningstävlingar måste stoppas, skriver Örjan Wikforss. Läs mer...

Hur ska vi bo egentligen?

Hur vi ska ta oss vidare i utmanandet av rådande bostadsparadigm när det fortfarande är fokus snarare på problem än på lösningar och radikala förslag? Läs mer...

Efter valet: Kaplan har bollen

Sverige har en ny regering. Den är rödgrön, men kommer behöva söka stöd för sin politik både från höger och vänster. Vad innebär det för arkitekturen och stadsbyggandet? Läs mer...