Husvill arkitektur?

Nu föreslås inrättande av en ny Myndighet för gestaltad livsmiljö, som ska ersätta ArkDes och ansvara för att ympa in frågor om arkitektur, form och design i samhällskroppen. Läs mer...

Kaplan = Attefall

Den rödgröna regeringens byggregelretorik är numera till förväxling lik den tidigare borgerliga regeringens, anser Örjan Wikforss. Läs mer...

Mer konst till folket

Vad betyder konsten och kulturen för samhällsutvecklingen? Konstens värde för människor är ett ämne som ofta förs i en förvirrande debatt. Men att konsten har varit närvarande på människors boplatser sen tidernas begynnelse råder det ingen tvekan om. Läs mer...

Byggande arkitekt

På bara några år har Byggande arkitekt blivit ett etablerat begrepp. Numera vet många att det finns arkitektföretag som idag vill ta byggherreroller och fullt ut genomföra projekt i egen regi. Läs mer...

Det goda boendet

Att starta en grupp, utveckla idéer och förverkliga ett
gemenskapsboende, ett seminarium i samarbete med Göteborgs Universitet och Chalmers.
Läs mer...