Filer i databasen Storlek Typ Poäng Uppladdad av Datum

Plotstyle A3 original 4,3 kB ctb 0,1 Okidoki Arkitekter 2014-08-19

Plotstyle 1:200 4,3 kB ctb 0,0 Okidoki Arkitekter 2014-08-19

Plotstyle 1:100 4,3 kB ctb 0,1 Okidoki Arkitekter 2014-08-19

Plotstyle 1:50 4,3 kB ctb 0,0 Okidoki Arkitekter 2014-08-19

Ritdef-mall 250,9 kB dwt 0,2 Okidoki Arkitekter 2014-08-19

Startfil 140819 909,5 kB dwt 0,1 Okidoki Arkitekter 2014-08-19

Lista över fastighetsbeteckningar Göteborg 1,9 MB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2012-12-03

Väggar 4,1 MB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Trappor 3,8 MB dwg 0,4 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Träd och buskar, ritningssymboler 4,8 MB dwg 0,8 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Ritningssymboler och markeringar 4,1 MB dwg 0,5 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Ritningssymboler 1,2 MB dwg 0,5 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Skalfigurer, ritningssymboler 400,8 kB dwg 0,6 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Människor, ritningssymboler 4,0 MB dwg 1,0 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Passagemått 4,2 MB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Parkering 4,1 MB dwg 0,2 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Kök 3,7 MB dwg 0,5 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Stolar 4,1 MB dwg 0,3 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Vardagsrum, möbleringsmått 4,1 MB dwg 0,3 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Sovrum, möbleringsmått 4,1 MB dwg 0,2 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Matplats, möbleringsmått 4,1 MB dwg 0,3 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Arbetsplats, möbleringsmått 4,1 MB dwg 0,2 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Lös inredning 3,7 MB dwg 0,9 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Fast inredning 3,7 MB dwg 0,3 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Hiss 83,6 kB dwg 0,2 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Säkerhetsglas CAD 68,7 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Gatumått CAD 1,1 MB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Standarddetaljer , Yttervägg möter yttertak 211,3 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Yttertak med takpannor, luftad nock 38,7 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Arbetsmiljöverket, Personalutrymmen för elever 850,5 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Yttertak med plåt, luftad nock 39,2 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Yttertak med plåt - luftad nock 39,2 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljön i skolan 508,0 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Väggomslutande karm i fasad 46,8 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Varma yttertak med takpannor 77,4 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

vandplatser 39,0 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Varma yttertak med plåt 183,8 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

VGU Motorfordon grundvarden 1,1 MB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer- varma yttertak med papp 221,2 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Fördjupning tillgängliga dörrar 755,3 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Fördjupning tillgängliga skyltar 375,1 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Tätning bottenplatta, yttervägg vid vattentät konstruktion 164,8 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Terrassuppbyggnad utan nivåskillnad mellan terrass och bostad 163,3 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Fördjupning tillgängliga toaletter 755,3 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer 119,3 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Fördjupning säker utrymning 298,1 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Terrassuppbyggnad med nivåskillnad mellan terrass och bostad 99,4 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

VG regionens Riktlinjer tillgänglighet 2010 844,1 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Terrassuppbyggnad med nivåskillnad mellan terrass och bostad 99,4 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Tillgänlighet_fritid_idrott_kultur 846,5 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Stålpelarskarvning genom valv 91,0 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Stålpelare, detaljer fot-, fixerings- och topplåt 81,8 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Riktlinjer tillgänglighet idrott 444,3 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Skarvning av betongpelare genom valv 52,9 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Öppningar vid dörrhål i betongvägg 37,4 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista_skyddsklass_3 284,3 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Vattentät hissgrop 43,7 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista_skyddsklass_2 630,3 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Kantbalk vid putsad fasad 107,2 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista_skyddsklass_1 629,4 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer. Principritning - Isolering av grundmur 43,2 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Hissgrop 42,9 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista städvänliga lokaler 71,6 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Glasning av små ytor 108,8 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Handbok Avfallsutrymmen 3,3 MB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Gör rum för miljön 4,0 MB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Glasning av entrépartier 110,5 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Anslutning prefab trapplan - vägg 61,1 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Kravspecifikation Passivhus 271,9 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Anslutning platsgjutet trapplan - vägg 66,7 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principdetalj - Gjutfog, krympfog i vattentät konstruktion 39,5 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Kantbalk vid tegelfasad upp till 4 våningar 114,5 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Lantmäteriet numrering_flerbostad_090303 427,0 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Normkrav Dörrar 242,1 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer- Kalla yttertak med takpannor 81,5 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

boken_om_lov_tillsyn_och_kontroll 2,3 MB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer- Kalla yttertak med plåt 74,2 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Kalla yttertak med papp 77,8 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Infästning fönster och fönsterdörrar 124,4 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Infästning av utfackningsparti vid montage i takt med stomdrift 146,4 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+situationsplan 73,8 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer- Infästning av utfackningsparti vid montage efter rest stomme och tätt tak 145,1 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+plan_sektion 44,2 kB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+fasader 33,1 kB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Fönsterplacering i tegelfasader 183,9 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Fönster och fönsterdörrar i tegelfasad 108,9 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista lov om och tillbyggnad 381,8 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Fuktskydd av utfackningsparti 762,6 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Drevning av utfackningsparti 51,8 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+situationsplan 79,4 kB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, infästning stålpelare, bottenplatta 186,7 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+komplementbyggnad 39,0 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Detalj fuktskydd av utfackningsparti 90,3 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklistalov komplementbyggnad 286,8 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Bröstningshöjder fönster 118,7 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Anslutning fasad - sockel 111,0 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

lägesanvisning 43,5 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista lov enbostadshus fritidshus 390,9 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

AFS 669,5 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

AFS 167,6 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+plan_sektion 39,3 kB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

AFS 3,1 MB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BÄR 279,8 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+fasader 37,8 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Lagar och förordningar 168,6 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempel+Nybyggnadskarta 217,3 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Förteckning över standarder 192,8 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Övergångsbestämmelser 149,6 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

behover _jag _bygglov_ upplaga 13 418,7 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

symboler dwg 3,9 MB rar 0,4 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 8 Säkerhet vid användning 286,0 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 7 Bullerskydd 143,1 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö 297,3 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 5 Brandskydd 442,9 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 4 Bärförmåga stadga och beständighet 141,6 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 3 Tillgänglighet Bostadsutformning 318,6 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

STARTFIL_110919 1,1 MB dwt 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 2 Allmänna regler för byggnader 159,1 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 1 Inledning 1,0 MB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Ritningsramar 102,0 kB zip 0,3 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

skalstockar 550,7 kB rar 0,3 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Minnesanteckningar mall 17,6 kB dotx 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista Bygglov 33,2 kB dotx 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Egenkontrollplan 2 - mall, rev 2011-10-03 84,2 kB dotx 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Ändrings-PM Mall 18,1 kB dotx 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Handlingsförteckning_Mall 23,7 kB dotx 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Aktivitet i Archipedia