Tillgänglighetsmått för WC enligt SS

Tillgänglighetsmått för WC enligt SS

Tillgänglighetsmått för WC enligt SS 91 42 21-2006

Logga in för rösta

Namn Storlek Typ Uppladdad av Datum

AB-U 04 139,3 kB pdf 722 anonym 2012-02-10

ABM 07 256,9 kB pdf 192 anonym 2012-02-10

Miljoklassad Byggnad manual 579,2 kB pdf 186 anonym 2011-10-19

Checklista_skyddsklass_3 284,3 kB pdf 147 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista_skyddsklass_2 630,3 kB pdf 138 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista_skyddsklass_1 629,4 kB pdf 119 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Kravspecifikation Passivhus 271,9 kB pdf 219 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Förteckning över standarder 192,8 kB pdf 216 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Övergångsbestämmelser 149,6 kB pdf 61 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 8 Säkerhet vid användning 286,0 kB pdf 105 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 7 Bullerskydd 143,1 kB pdf 68 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö 297,3 kB pdf 109 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 5 Brandskydd 442,9 kB pdf 176 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 4 Bärförmåga stadga och beständighet 141,6 kB pdf 268 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 3 Tillgänglighet Bostadsutformning 318,6 kB pdf 412 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 2 Allmänna regler för byggnader 159,1 kB pdf 204 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 1 Inledning 1,0 MB pdf 108 Okidoki Arkitekter 2011-10-18