Tillgänglighetsmått för WC enligt SS

Tillgänglighetsmått för WC enligt SS

Tillgänglighetsmått för WC enligt SS 91 42 21-2006

Logga in för rösta

Namn Storlek Typ Uppladdad av Datum

AB-U 04 139,3 kB pdf 775 anonym 2012-02-10

ABM 07 256,9 kB pdf 197 anonym 2012-02-10

Miljoklassad Byggnad manual 579,2 kB pdf 189 anonym 2011-10-19

Checklista_skyddsklass_3 284,3 kB pdf 153 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista_skyddsklass_2 630,3 kB pdf 143 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista_skyddsklass_1 629,4 kB pdf 120 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Kravspecifikation Passivhus 271,9 kB pdf 220 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Förteckning över standarder 192,8 kB pdf 222 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Övergångsbestämmelser 149,6 kB pdf 61 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 8 Säkerhet vid användning 286,0 kB pdf 106 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 7 Bullerskydd 143,1 kB pdf 70 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö 297,3 kB pdf 109 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 5 Brandskydd 442,9 kB pdf 182 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 4 Bärförmåga stadga och beständighet 141,6 kB pdf 270 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 3 Tillgänglighet Bostadsutformning 318,6 kB pdf 423 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 2 Allmänna regler för byggnader 159,1 kB pdf 211 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 1 Inledning 1,0 MB pdf 109 Okidoki Arkitekter 2011-10-18