Namn Storlek Typ Uppladdad av Datum

Brostein ortogonalt 1,8 MB jpg 0,0 marklind 2012-12-04

Brostein 2 642,3 kB jpg 0,0 marklind 2012-12-04

PINE TREE 480,5 kB psd 0,1 Nick Chadde 2012-04-27

Gräs 251,7 kB jpg 0,1 Joakim 2012-03-21

guld bump 1,2 MB jpg 0,0 Em 2012-03-14

guld 1,1 MB jpg 0,0 Em 2012-03-14

sträckmetall bump 77,3 kB jpg 0,0 Em 2012-03-14

sträckmetall 129,7 kB jpg 0,0 Em 2012-03-14

ljus granit 266,9 kB jpg 0,0 Em 2012-03-14

mörk granit 321,4 kB jpg 0,0 Em 2012-03-14

trägolv obehandlat 611,1 kB jpg 0,0 Em 2012-03-14

Standarddetaljer, Terrassuppbyggnad med nivåskillnad mellan terrass och bostad 99,4 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Skarvning av betongpelare genom valv 52,9 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Vattentät hissgrop 43,7 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Kantbalk vid putsad fasad 107,2 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Anslutning prefab trapplan - vägg 61,1 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Kantbalk vid tegelfasad upp till 4 våningar 114,5 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Infästning av utfackningsparti vid montage i takt med stomdrift 146,4 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18