Namn Storlek Typ Uppladdad av Datum

Gräs 251,7 kB jpg 0,1 Joakim 2012-03-21

Standarddetaljer, Terrassuppbyggnad med nivåskillnad mellan terrass och bostad 99,4 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Skarvning av betongpelare genom valv 52,9 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Vattentät hissgrop 43,7 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Kantbalk vid putsad fasad 107,2 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Anslutning prefab trapplan - vägg 61,1 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Kantbalk vid tegelfasad upp till 4 våningar 114,5 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Infästning av utfackningsparti vid montage i takt med stomdrift 146,4 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18