Namn Storlek Typ Uppladdad av Datum

Väggar 4,1 MB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Standarddetaljer, Principritning - Öppningar vid dörrhål i betongvägg 37,4 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Fuktskydd av utfackningsparti 762,6 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Drevning av utfackningsparti 51,8 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Detalj fuktskydd av utfackningsparti 90,3 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Anslutning fasad - sockel 111,0 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18