Namn Storlek Typ Uppladdad av Datum

Standarddetaljer, Väggomslutande karm i fasad 46,8 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Infästning fönster och fönsterdörrar 124,4 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Fönsterplacering i tegelfasader 183,9 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Fönster och fönsterdörrar i tegelfasad 108,9 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Bröstningshöjder fönster 118,7 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18