Namn Storlek Typ Uppladdad av Datum

Tillgänglighetsmått för WC enligt SS 237,1 kB dwg 0,0 Rincewind 2016-10-13

AB-U 04 139,3 kB pdf 0,1 anonym 2012-02-10

ABM 07 256,9 kB pdf 0,0 anonym 2012-02-10

Miljoklassad Byggnad manual 579,2 kB pdf 0,0 anonym 2011-10-19

Checklista_skyddsklass_3 284,3 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista_skyddsklass_2 630,3 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista_skyddsklass_1 629,4 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Kravspecifikation Passivhus 271,9 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Förteckning över standarder 192,8 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Övergångsbestämmelser 149,6 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 8 Säkerhet vid användning 286,0 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 7 Bullerskydd 143,1 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö 297,3 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 5 Brandskydd 442,9 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 4 Bärförmåga stadga och beständighet 141,6 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 3 Tillgänglighet Bostadsutformning 318,6 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 2 Allmänna regler för byggnader 159,1 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

BBR Avsnitt 1 Inledning 1,0 MB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18