Namn Storlek Typ Uppladdad av Datum

Tak 40,6 kB dwg 0,1 MariaPoll 2012-02-23

Taklutningar 3,7 MB dwg 0,1 MariaPoll 2012-02-23

Standarddetaljer , Yttervägg möter yttertak 211,3 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Yttertak med takpannor, luftad nock 38,7 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Yttertak med plåt, luftad nock 39,2 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Yttertak med plåt - luftad nock 39,2 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Varma yttertak med takpannor 77,4 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Varma yttertak med plåt 183,8 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer- varma yttertak med papp 221,2 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer- Kalla yttertak med takpannor 81,5 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer- Kalla yttertak med plåt 74,2 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Kalla yttertak med papp 77,8 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer- Infästning av utfackningsparti vid montage efter rest stomme och tätt tak 145,1 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18