Namn Storlek Typ Uppladdad av Datum

Parkering 4,1 MB dwg 0,2 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Gatumått CAD 1,1 MB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2012-03-14

Forest 4,6 MB dwg 0,1 E 2012-03-13

träd siluetter 2,9 MB dwg 0,1 E 2012-03-13

Standarddetaljer, Tätning bottenplatta, yttervägg vid vattentät konstruktion 164,8 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Terrassuppbyggnad utan nivåskillnad mellan terrass och bostad 163,3 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer 119,3 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Fördjupning säker utrymning 298,1 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Terrassuppbyggnad med nivåskillnad mellan terrass och bostad 99,4 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Stålpelare, detaljer fot-, fixerings- och topplåt 81,8 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer. Principritning - Isolering av grundmur 43,2 kB dwg 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Hissgrop 42,9 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principritning - Anslutning platsgjutet trapplan - vägg 66,7 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, Principdetalj - Gjutfog, krympfog i vattentät konstruktion 39,5 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Standarddetaljer, infästning stålpelare, bottenplatta 186,7 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18