Namn Storlek Typ Uppladdad av Datum

Bostadsbyggande - begrepp och kostnadsfördelning 1,7 MB pdf 0,0 anonym 2015-08-13

Lås och beslag i skolmiljöer! 588,4 kB pdf 0,0 Christina Silfverhielm 2014-05-26

Lathund: förstora/förminska skalor 164,3 kB pdf 0,1 malinlagerkvist 2014-03-13

Räcken 30,1 kB pdf 0,0 malinlagerkvist 2014-03-13

Taktäckning och lutning 33,7 kB pdf 0,0 Christina Silfverhielm 2013-05-08

GRUNDVÄRDEN 2 Motorfordon 1,1 MB pdf 0,0 Edvin Lindberg 2012-03-23

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 71,6 kB pdf 0,0 Martin 2012-02-28

Limträ pocketguide 193,0 kB pdf 0,0 anonym 2011-10-19

eng-sv_ordlista avseende upphandlingstermer 143,7 kB pdf 0,0 anonym 2011-10-19

VGU Motorfordon grundvarden 1,1 MB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista städvänliga lokaler 71,6 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Lantmäteriet numrering_flerbostad_090303 427,0 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista lov om och tillbyggnad 381,8 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklistalov komplementbyggnad 286,8 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

behover _jag _bygglov_ upplaga 13 418,7 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista Bygglov 33,2 kB dotx 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18