Namn Storlek Typ Uppladdad av Datum

UPPGRENNA NATURHUS - TAILOR MADE ARKITEKTER - ORANGERI 152,7 kB pdf 0,0 Archileaks 2016-03-24

UPPGRENNA NATURHUS - TAILOR MADE ARKITEKTER - SEKTION 153,5 kB pdf 0,0 Archileaks 2016-03-24

UPPGRENNA NATURHUS - TAILOR MADE ARKITEKTER - LUCKA 119,9 kB pdf 0,0 Archileaks 2016-03-24

UPPGRENNA NATURHUS - TAILOR MADE ARKITEKTER - LUCKA 123,0 kB pdf 0,0 Archileaks 2016-03-24

körspår personbil 5,6 MB pdf 0,0 anonym 2016-02-17

KYRKBYSKOLAN - ENTRÉTAK - OKIDOKI ARKITEKTER 280,7 kB dwg 0,0 Archileaks 2015-11-24

STRÖMKAJEN - MARGE ARKITEKTER - GLASPARTI 166,1 kB pdf 0,0 Archileaks 2015-10-19

STRÖMKAJEN - MARGE ARKITEKTER - PLÅTDETALJER 258,1 kB pdf 0,0 Archileaks 2015-10-19

STRÖMKAJEN - MARGE ARKITEKTER - MÖTEN VÄGG/TAK 283,6 kB pdf 0,0 Archileaks 2015-10-19

STRÖMKAJEN - MARGE ARKITEKTER - DETALJSNITT 306,0 kB pdf 0,0 Archileaks 2015-10-19

Widerströmska: överliggare räcke 37,9 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: betongsarg i räcke 64,5 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: undertaksdetaljer plan 3-10 107,5 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: undertaksdetaljer plan 1 och 2 105,9 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: principsektion undertak plan 2 57,0 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: vertikalsnitt invändiga glaspartier 82,7 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: vertikalsnitt takkrön 341,3 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: vertikalsnitt fönster i yttervägg 313,2 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Stol 3 av Enzo Mari 924,3 kB jpg 0,0 anonym 2014-12-19

Stol 2 av Enzo Mari 1,2 MB jpg 0,0 anonym 2014-12-19

Stol av Enzo Mari 978,5 kB jpg 0,0 anonym 2014-12-19

Bord 2 av Enzo Mari 1,9 MB jpg 0,0 anonym 2014-12-19

Bord av Enzo Mari, Proposta per un'autoprogettazione 2,4 MB jpg 0,0 anonym 2014-12-19

Saluhallen Kvillebäcken - UVD 3 116,0 kB pdf 0,1 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Saluhallen Kvillebäcken - UVD 2 79,5 kB pdf 0,0 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Saluhallen Kvillebäcken - UVD 1 75,0 kB pdf 0,0 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Saluhallen Kvillebäcken - UHD_1 145,2 kB pdf 0,0 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Saluhallen Kvillebäcken - tegeluppställning 59,7 kB pdf 0,0 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Röhälla 1:27 - ritningar, detaljer 5,5 MB pdf 0,0 Archileaks 2013-08-14

startritning autocad 2D 2,6 MB dwg 0,1 unit 2013-04-19

Fasaddetalj Tele2 arena 336,7 kB png 0,0 PLAT13 2013-03-20

Lista över fastighetsbeteckningar Göteborg 1,9 MB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2012-12-03

Plotstyles 14,1 kB zip 0,0 anonym 2012-11-26

OPA/BYA 4,8 MB dwg 0,0 MariaPoll 2012-03-13

Stålband och propellrar 2,7 MB jpg 0,0 JensenSkodvin 2012-02-23

Rötter passerar mur 11,0 MB jpg 0,0 JensenSkodvin 2012-02-23

Gårdsplan i betong med tallar i 18,6 MB jpg 0,0 JensenSkodvin 2012-02-23

Vägg möter mark 107,5 kB jpg 0,0 JensenSkodvin 2012-02-23

Detaljer, Tvärsektion 61,7 kB pdf 0,1 Meter 2012-02-16

PRINCIPDETALJ LÄNGDSEKTION 108,3 kB pdf 0,0 Meter 2012-02-16

Detalj - tak möter vägg 1 23,2 kB pdf 0,1 Meter 2012-02-15

Detalj - tak möter vägg 2 18,9 kB pdf 0,1 Meter 2012-02-15

måttsättning av nybyggnadskarta 1,1 MB pdf 0,0 anonym 2011-12-13

Standarddetaljer, Stålpelarskarvning genom valv 91,0 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+situationsplan 73,8 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+plan_sektion 44,2 kB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+fasader 33,1 kB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+situationsplan 79,4 kB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+komplementbyggnad 39,0 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

lägesanvisning 43,5 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista lov enbostadshus fritidshus 390,9 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+plan_sektion 39,3 kB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+fasader 37,8 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempel+Nybyggnadskarta 217,3 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Minnesanteckningar mall 17,6 kB dotx 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Egenkontrollplan 2 - mall, rev 2011-10-03 84,2 kB dotx 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Ändrings-PM Mall 18,1 kB dotx 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Handlingsförteckning_Mall 23,7 kB dotx 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18