Namn Storlek Typ Uppladdad av Datum

Exempelritning+plan_sektion 44,2 kB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+fasader 33,1 kB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+situationsplan 79,4 kB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+komplementbyggnad 39,0 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

lägesanvisning 43,5 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Checklista lov enbostadshus fritidshus 390,9 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+plan_sektion 39,3 kB pdf 0,1 Okidoki Arkitekter 2011-10-18

Exempelritning+fasader 37,8 kB pdf 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18