Filer med tag: detalj Storlek Typ Poäng Uppladdad av Datum

UPPGRENNA NATURHUS - TAILOR MADE ARKITEKTER - SEKTION 153,5 kB pdf 0,0 Archileaks 2016-03-24

UPPGRENNA NATURHUS - TAILOR MADE ARKITEKTER - LUCKA 119,9 kB pdf 0,0 Archileaks 2016-03-24

UPPGRENNA NATURHUS - TAILOR MADE ARKITEKTER - LUCKA 123,0 kB pdf 0,0 Archileaks 2016-03-24

Widerströmska: överliggare räcke 37,9 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: betongsarg i räcke 64,5 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: undertaksdetaljer plan 3-10 107,5 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: undertaksdetaljer plan 1 och 2 105,9 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: principsektion undertak plan 2 57,0 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: vertikalsnitt invändiga glaspartier 82,7 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: vertikalsnitt takkrön 341,3 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Widerströmska: vertikalsnitt fönster i yttervägg 313,2 kB pdf 0,0 kodarkitekter 2015-01-08

Saluhallen Kvillebäcken - UVD 3 116,0 kB pdf 0,1 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Saluhallen Kvillebäcken - UVD 2 79,5 kB pdf 0,0 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Saluhallen Kvillebäcken - UVD 1 75,0 kB pdf 0,0 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Saluhallen Kvillebäcken - UHD_1 145,2 kB pdf 0,0 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Saluhallen Kvillebäcken - tegeluppställning 59,7 kB pdf 0,0 Gustav Appell Arkitektkontor 2013-10-31

Röhälla 1:27 - ritningar, detaljer 5,5 MB pdf 0,0 Archileaks 2013-08-14

Fasaddetalj Tele2 arena 336,7 kB png 0,0 PLAT13 2013-03-20

Standarddetaljer, Stålpelarskarvning genom valv 91,0 kB dwg 0,0 Okidoki Arkitekter 2011-10-18