Balkong över allmän plats eller grannfastighet?
För 2 år, 8 månader sen - Visad 2188 gånger Bucky

2

hej,

jag undrar vad som gäller balkonger som kragar ut utanför den egna tomten. Frågan har dykt upp i en pågående Detaljplaneprocess. Verkar finnas olika praxis.

  1. Över allmän plats/gata.

Det verkar finnas olika praxis. Vissa kommuner tillåter det inte, medan andra gör det om balkongen har en vissa höjd ovan mark. se bild nedan.

Någon som vet vad som gäller enl. PBL?

Det är ju vanligt i gamla stadsdelar.

  1. Är det möjligt att ha balkonger över grannfastighet (prickmark) om balkongen ej är mätvärd enl. SIS (höjd över 5 m). Exempelvis med servitut..

Tack för svar

/B

balkong över allmän plats