Stadsbyggnadschef sökes till Sigtuna Kommun
För 1 år, 8 månader sen - Visad 718 gånger Sigrid

0

Företagspresentation

Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 45 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Stadsbyggnadschefen bidrar till Sigtuna kommuns övergripande utveckling genom att leda stadsbyggnadskontoret med ca 125 medarbetare och dess verksamhet. Utgångspunkten är lagstiftningens krav, politiska beslut och ett strategiskt helhetsperspektiv på kommunens övergripande och långsiktiga utveckling. Stadsbyggnadschefen arbetar på direkt uppdrag av Kommunstyrelsen och Bygg- och Trafiknämnden. Uppdraget omfattar såväl strategisk översiktsplanering som utförarverksamhet. För närvarande pågår ett utvecklingsarbete för att ytterligare öka samverkan och samarbete mellan medarbetarna, enheter, förvaltningar och andra bolag. En av de viktigaste uppgifterna för Stadsbyggnadschefen blir att fortsätta utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen för en hållbar utveckling. Direkt underställd Stadsbyggnadschefen arbetar fyra enhetschefer och Teknik och Naturs verksamhetschef. Stadsbyggnadschefen är även chef för en stabsfunktion med tre medarbetare, bl.a. en controller. Stadsbyggnadschefen ingår i kommunledningen och rapporterar till kommundirektören. I Sigtuna kommun har vi ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna.

Din profil

Du har en för uppdraget relevant universitets- eller högskoleexamen och dokumenterad chefserfarenhet som omfattar ledning av komplexa organisationer. Du har dokumenterad erfarenhet från ledarskap som omfattar ansvar för personal, ekonomi och verksamhet samt god kännedom om miljöarbete. Du har erfarenhet av samhällsplanering och samhällsutveckling. Erfarenhet från arbete i en politisk styrd organisation, medievana och förhandlingsvana är meriterande.

Som stadsbyggnadschef arbetar du strategiskt och mål- och resultatorienterat. Du initierar och driver förändrings- och utvecklingsprocesser samt lyfter både egnas och andras idéer om hur verksamheten kan utvecklas och förbättras. Du har en helhetssyn och förmåga att utveckla egna och andras förutsättningar. Du är lyhörd för behov i verksamheten, från förtroendevalda, och kommunens invånare och håller dig uppdaterad på vad som händer i omvärlden. Du har förmåga att matcha och balansera Stadsbyggnadskontorets verksamhet utifrån en politisk styrd organisation. Du är en mycket god kommunikatör och som ledare har du ett visionärt synsätt som skapar förtroende och mening hos dina medarbetare.

Ansök: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/143467ef8e8d