Stadsarkitekt/Chef Plan- & Byggenheten sökes till V-Dala Miljö- och Byggförvaltning/Avesta Kommun
För 1 år, 2 månader sen - Visad 515 gånger Sigrid

0

V-Dala Miljö- och byggförvaltning handlägger och förvaltar miljö-, kart-/mät- och plan-/byggfrågor för tre kommuner i norra Västmanland och södra Dalarna – Avesta, Fagersta och Norberg. Värdkommun och arbetsgivare är Avesta men arbete och ansvar spänner över alla tre kommunerna med deras olika förutsättningar. Något fantastiskt händer i Avesta! 
Avesta kommun är mitt inne i ett stort utvecklingsarbete där alla medarbetare är med och bidrar med kompetens och engagemang. Med envishet, målmedvetenhet och uthållighet har vi nått våra delmål med lysande resultat. Vi är halvvägs mot vårt stora mål: År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt. Tänka annorlunda. Nu fortsätter resan mot 2020. Vi gör den tillsammans – vill du vara med?

Arbetsplatsbeskrivning

Förvaltningen lyder under en likaledes kommungemensam nämnd, V-Dala Miljö- & byggnadsnämnd med representation från alla tre kommuner. 

Verksamhetsområdet omfattar 1427 km² med c:a 42 500 innevånare. 

Såväl nämnd som förvaltning sorterar under Avesta kommuns organisation. Totalt har förvaltningen drygt 50 anställda.

Förvaltningen är uppdelad i fyra enheter: miljö, kart & mät, plan & bygg och administration (även innefattande naturvård och energirådgivning). Förvaltningens resurser är goda och vi gläds varje dag åt det nära samarbetet mellan alla förvaltningens enheter och mellan förvaltningen och våra kommuners olika delar. 

Förvaltningschef är samhällsbyggnadschefen, som själv är arkitekt med gedigen såväl plan- som byggerfarenhet.

Arbetsbeskrivning

Vår stadsarkitekt, tillika chef för plan- & byggenheten, avgår under hösten med pension. 
Vi söker nu någon som kan ta vid där hon slutar, ett grannlaga arbete då våra kommuner befinner sig i en mycket expansiv fas. 

Utvecklingstrycket är stort, men också viljan och nyfikenheten hos såväl personal som uppdragsgivare. Vi ser alltså en riktigt spännande framtid framför oss.

Som stadsarkitekt har du ekonomiskt ansvar för det normala förvaltningsarbetet: bygglov, planer, remissvar, rådgivning etc. I nära samarbete med förvaltningschefen, har du rollen som våra medlemskommuners främste rådgivare och pådrivare i plan- och gestaltningsfrågor. 
Det kräver starkt engagemang i såväl kommunernas som förvaltningens strategiska utveckling. Men det kräver också att du kan hävda din och förvaltningens kunskaps- och yrkesmässiga integritet. Du är stadigt beslutsmässig, men du har också en utvecklad förmåga att använda dig av hela förvaltningens kompetenser för att driva processer och nå resultat. 

Med våra olika kunskaper kompletterar vi varandra i det lagarbete som präglar såväl förvaltningen som det kommunövergripande arbetet.

Du administrerar och leder med integritet och i en delegerande anda våra drivna inspektörer, arkitekter och ingenjörer, idag c:a 13 medarbetare. För vissa uppgifter anlitas också externa konsulter.

Du är given medlem i förvaltningens ledningsgrupp. Kvalifikationer

Du är arkitekt, planerings- eller landskapsarkitekt med en grundutbildning som är relevant för en roll som arkitekt eller planeringsarkitekt. Du har en gedigen erfarenhet inom arkitektyrket. 
Det finns många vägar till kunskap och vi kommer att noggrant värdera meriterna hos alla sökande. Vi värdesätter särskilt erfarenhet av planarbete och projektering, i synnerhet i projektledande ställning.

Du har en välutvecklad förmåga att lösa gestaltningsmässiga problem i en komplicerad kontext och att leda andra i denna process.

Respekten för den kommunala processen är en viktig faktor i det mycket förtroendefulla samarbete vi har, förvaltning och politik emellan. Det är viktigt att detta klimat säkras och fördjupas, och vi ser därför att erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är ett krav.

Goda kunskaper i relevant lagstiftning (främst PBL och MB) samt rättspraxis förutsättes. 


Rollen kräver ett personligt utvecklingsengagemang, bestämdhet och en pragmatisk, resultatinriktad inställning med våra kommunmedlemmars bästa framför ögonen.

Ansökan:https://express.candarine.com/campaign/url/forward/def4a176e9ee