Kurs om murverk
För 11 månader sen - Visad 580 gånger tomas@konstruktioner.se

0

Murat byggande – material, konstruktion, hantverk

Fristående högskolekurs i samarbete mellan Chalmers, Lunds tekniska högskola (LTH), Göteborgs universitet och Föreningen för tungt murat och putsat byggande

Lär dig mer om en välbeprövad byggnadsteknik som än idag kan användas för att skapa spännande arkitektur och beständiga byggnader. Under sammanlagt två veckor kommer du att lära dig såväl om murverkets material som dess utformning som bärande konstruktion. Kursen kommer även att innehålla en praktisk del där du kommer i kontakt med murningens hantverk. Den ges som en fristående kurs i tre delar:

  1. Allmän del - murningshantverkets historia, murverkets material, murverk i ytterväggar (skalmur/fasadmur, bakmur, isolering), murverks byggnadsfysikaliska funktion, översiktlig behandling om murverk som bärande konstruktioner, måttsättning av murverkskonstruktioner, förbandsmurning, utformande av murverksförband.

  2. Murverk som bärande konstruktioner, dels som enskiktsväggar och dels som olika typer av kanalmurar, skalmurar; konstruktiv dimensionering för vertikal och horisontell belastning i brottstadium, dimensionering i bruksstadium.

  3. Murning i praktiken; deltagarna får prova på hantverket att mura under sakkunnig ledning

Kursen riktar sig till dig som studerar på civilingenjörs-, byggingenjörs- och arkitektutbildningar och är intresserad av att spetsa dina kunskaper inom ett ämnesområde som annars hanteras mycket sparsamt på svenska högskolor. Du som redan är yrkesverksam inom ovan nämnda områden är också välkommen med ansökan.

Studenter vid Chalmers kommer att kunna tillgodoräkna sig 4.5 högskolepoäng för kursen. Om inskrivna vid övriga högskolor/universitet vill tillgodoräkna sig kursen i examen förutsätts att studenterna själva kontaktar sina programansvariga för besked om möjligheterna i det avseendet.

Kursens första del är förlagd till Chalmers (två sammandragningar; 12-13/4 respektive 22-23/4 2017), dess andra del till LTH (7-9 juni 2017) och dess tredje del till Hantverkslaboratoriet i Mariestad (v.33 2017). Du kan välja att läsa både del 1 och del 2, eller endera av dem. Deltagare i del 3 förutsätts ha genomgått antingen del 1, del 2 eller båda.

Mer information om kursens innehåll, uppläggning och behörighetskrav hittar du på www.kstr.lth.se. Här hittar du även information om hur du söker in till kursen – sista dag för att söka in till kursen är 2017-02-17. Besked om antagning lämnas senast 2017-03-06.