Biträdande stadsarkitekt sökes till Örebro kommun
För 8 månader, 1 vecka sen - Visad 409 gånger Sigrid

0

Vi vill göra Örebro ännu mer attraktivt och för fler

Därför söker vi en biträdande stadsarkitekt

Om Stadsbyggnad Örebro:

Vill du jobba på landets mest uppmärksammade stadsbyggnadskontor som 2016 fick utmärkelsen Årets möjliggörare av Sveriges Arkitekter

Bygglovsavdelningen söker biträdande stadsarkitekt som aktivt bidrar till att höja kvaliteten på det som byggs. Vi erbjuder ett utmanande och stimulerande arbete tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare.

Att utveckla en attraktiv, ekologiskt, ekonomiskt och social hållbar miljö i samhället ställer höga krav på utformningen av byggnader och platser. Örebro är inne i intensiv tillväxt vilket innebär flera utmaningar. Vi planerar för både nya bostäder och verksamheter samtidigt som vi satsar på att skydda natur och utveckla friluftslivet nära örebroarna. Örebro kommun har arbetat mycket med effektiva och smarta arbetssätt och fått en viktig roll i den nationella debatten, vill du vara en del av det och fortsätta utveckla vårt arbete?

Vi utökar teamet med en biträdande stadsarkitekt!

Du bidrar, tillsammans med stadsarkitekten och med stöd av övriga arkitekter inom landskap, plan och bygglov, att driva och utveckla gestaltningsfrågor på förvaltningen. Du bidrar med gestaltningskompetens i framtagande av riktlinjer och policys för gestaltning av bebyggelse och offentliga platser i samarbete med stadsarkitekten, stadsantikvarien och övriga medarbetare.

Uppdragsgivare: Örebro kommun, Stadsbyggnad

Ort: Örebro

Omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning:

Du ingår i bygglovsavdelningen, men arbetar överbryggande mot plan- och mark och exploateringsavdelningen. Du utgör ett stöd i gestaltningsfrågor för bygglovhandläggare på bygglovsavdelningen. Du kommer att bistå vid handläggning av större och komplexa bygglov med stort gestaltningsinnehåll, men också vid mindre bygglov där frågor kring gestaltning är viktiga med hänsyn till omgivningen och där ofta ett samarbete sker med stadsantikvarien. I kontakt med privatpersoner och byggherrar har du en rådgivande roll och för tillsammans med bygglovhandläggaren dialog kring gestaltning inom ramarna för PBL.

Du bevakar bygglovsfrågor i förstudier som ingår i Örebromodellen som en i teamet tillsammans med planhandläggare och mark och exploateringsingenjören. Du initierar och inspirerar till diskussioner om arkitektur bland dina medarbetare på bygglovavdelningen och bland övriga medarbetare på förvaltningen. Du arbetar medvetet med att höja kunskapsnivån hos medarbetare, politiker, byggherrar och allmänhet kring gestaltningsfrågor och att informera om innehållet i PBL kring dessa frågor.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är Arkitekt SAR med flerårig yrkeserfarenhet. Du har kunskap om byggprocessens olika skeden och erfarenhet av projektering som konsult.

Du har varit involverad i många byggprojekt och sett dem bli genomförda. Vi ser gärna att du har erfarenhet från såväl näringslivet som en kommunal organisation. Du är förankrad i Plan- och bygglagen och har goda kunskaper om hela bygg- och planprocessen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista dag för intresseanmälan: 9 april 2017

För information: Rekryteringskonsult Gabrielle Peteri, 0733 434141

Ansök här: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/976734c5a759