Vad finns det för regler gällande dagsljus för Hotell?
För 5 år, 7 månader sen - Visad 1835 gånger Petter Bengtsson

1

Vad finns det för regler gällande dagsljus för Hotell?

Av: harrysinghbrar@hotmail.com för 1 år, 11 månader sen
0

Logga in för rösta

Folkhälsomyndigheten, Hälsoskydd vid tillfälligt boende.

Dagsljus och belysning

Enligt Boverkets byggregler ska rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt dagsljus. I byggreglerna definieras inte vilken typ av rum som avses. Den minimistandard som anges i byggreglerna gäller vid nybyggnation. Vid miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken gäller bedömningen risk för olägenhet för människors hälsa. För boenderum för tillfälligt boende och boenderum i permanent bostad accepteras olika standard. Boenderum utan fönster i tillfälligt boende förekommer på olika ställen. Det vanligaste exemplet är båthytter utan dagsljus, men även fönsterlösa hotellrum förekommer i både äldre och nybyggda hotell. Vissa människor upplever stort obehag av att vistas och sova i fönsterlösa rum. Verksamhetsutövaren behöver därför vara tydlig i sin information om vilken standard ett gästrum har, det vill säga om rummet saknar fönster. Ett fönsterlöst rum kan fungera som en tillfällig bostad en eller några nätter för den som bara vill ha en sovplats och som i övrigt inte vistas i lokalerna. I fönsterlösa rum kan inte en snabb utvädring ske genom fönstervädring. Dessutom saknas dagsljuset för belysning. I gästrum utan fönster är det därför viktigt att särskild omsorg ägnas åt ventilationen, belysningen, inredningen och färgsättningen. Belysningen behöver, i rum med eller utan fönster, alltid ordnas så att det är lätt att se att hålla rent.