Hur gör jag fönstermarkeringar på bästa sätt? - Revit
För 5 år sen - Visad 1996 gånger Petter Bengtsson

1

Jag har skapat ett fönsterblänk med Symbolic lines som ett Detail Item.

Detta laddade jag in i fönsterfamiljen och placerade i vyn exterior.

Problemet som uppstår är att mitt Detail Item (Fönsdterblänket) då även syns från Interior view - Vilket gör att det blir spegelvänt, hur löser man detta?

Trodde att detail items och symbolic lines var "Vyspecefika"?

Av: AEC Support för 5 år sen
1

Logga in för rösta

När man bygger Revitfamiljer och ritar med Symbolic Lines så syns dessa alltid i den vy de är parallela mot när man tittar på familjen i projektet. Alltså interiört och exteriört i detta fallet.
Detsamma gäller när du laddar in fönsterblänket som en Detail Component i en familj och placerar i t.ex. en Front-vy.
Det fungerar med andra ord inte riktigt på samma sätt som i ett Revitprojekt.

Jag känner inte till någon klockren lösning på fönsterblänksproblemet. Vad som har funkat OK är att ladda in fönsterblänket och sedan skapa en speglad kopia av blänket.

Jag har sedan tilldelat den ursprungliga och den speglade varianten olika Visabilityparametrar. (I detta fallet fallet Fönsterblänk V & Växla fönsterblänk)

Resultatet blir att du kan växla fönsterblänket i projektet i Properties för fönstret.

Tyvärr blir det i interiöra vyer fortfarande spegelvänt men dina fasader kommer att se OK ut även om du tex har annorlunda hängningsriktning på vissa av fönstrena.

Jag skulle rekommendera att även sätta en subkategori på fönsterblänket så att det snabbt går att släcka i vyer där de inte skall vara synliga alls.

enter image description here


Kontakta AEC Support
Med ett supportavtal får du tillgång till AEC Support med löpande support för de CAD-verktyg vi erbjuder våra kunder via telefon eller e-post, assisterat med fjärrstyrning.

Telefon: 010-850 20 20
E-post: support@aec.se
Hemsida:www.aec.se