Skärmtak över lastkaj
För 4 år, 11 månader sen - Visad 2328 gånger Kia

0

Finns det några skallkrav för skärmtak över lastbrygga och var kan man i så fall läsa om det?

Av: Petter Bengtsson för 4 år, 10 månader sen
1

Logga in för rösta

Enligt AFS 2009:02 gällande lastkaj och skyddstak:

63 § Lastkajer utomhus intill en byggnad ska normalt ha tak som skyddar mot nederbörd och snöras. Lastkajer ska där det behövs ha lämplig lutning så att vatten kan rinna av.

Till 63 § Det är viktigt att skyddstak placeras på en sådan höjd att lastfor­ don kan angöra på planerat sätt.