Fråga om upphovsrätt
För 4 år, 9 månader sen - Visad 2027 gånger carl

1

Jag undrar om det går att säga något generellt om vilken ”skyddstext” som är mest ändamålsenlig när man som upphovsman vill skydda sitt material/sina idéer?

Hälsningar! /Carl

Av: Rita_Georgiadis för 4 år, 8 månader sen
2

Logga in för rösta

Sveriges Arkitekters medlemmar har ett ansvar att skydda sin upphovsrätt, bland annat genom att märka sitt arbetsresultat med uppgift om upphovsman. Enligt praxis anges också i regel företagsnamnet. De nu nämnda uppgifterna kan anges i ritningsstämpeln.

Exempel på skyddstext att ange på handlingar:

”Denna handling är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens tillstånd.”

©-symbolen har inte någon juridisk betydelse i Sverige, men det är en välkänd internationell symbol som kan användas genom att efter symbolen ange för- och efternamn samt årtal.

Rita Georgiadis, förbundsjurist, Sveriges Arkitekter