Mängd och areaberäkning i Sketch-Up
För 4 år, 8 månader sen - Visad 2349 gånger Aron Högberg

2

Ett bra verktyg i Sketch-Up är fliken "Entity Info" under menyn "Window". Med hjälp av detta fönster kan man exempelvis få reda på arean av en yta eller antal komponenter av samma sort i din modell.

För att beräkna arean av en yta så markerar du ytan (och bara ytan, inga linjer) och öppnar fönstret "Entity Info". enter image description here

På samma sätt kan du använda verktyget för att beräkna längden av en eller flera linjer eller antalet komponenter av samma typ i din modell.
enter image description here