Hårdgjord yta
För 4 år sen - Visad 2070 gånger Johan.N

2

Hej!

Kan man anlägga t.ex. grusgång i ett område som i detaljplan är definerat att det inte får hårdgöras? Vad gäller?

Av: Edvin Lindberg för 4 år sen
3

Logga in för rösta

SCB kallar typ allt som inte är grönyta för hårdgjort, men Boverkets Boken om detaljplan tar aldrig upp begreppet hårdgjorda ytor. De pratar bara om att dagvatten ska kunna filtreras in i marken. Det är väl inte ett bevis men om man ser det på det sättet, så slutar det vara en definitionsfråga och blir en fråga om kapacitet. Eftersom det borde gå att lösa tänker jag att du kan köra på med grusgågnen.