Renderingsguide V-Ray 2.0 till Sketchup
För 3 år, 5 månader sen - Visad 5940 gånger Aron Högberg

4

RENDERINGSGUIDE V-RAY 2.0 TILL SKETCHUP

Ovan syns ett exempel på hur resultatet av denna guide kan se ut innan bildredigering.

enter image description here Färdig bild efter efterbearbetning i Photoshop.

Introduktion

Denna guide kommer steg för steg gå igenom ett exempel för hur man på ett enkelt och resultatgivande sätt ställer in V-Ray för att rendera en exteriörscen med hjälp av en HDRI bild. Det är alltså inte en fullständig guide till V-Ray och kommer inte gå igenom alla funktioner och inställningar.
Guiden utgår från att en färdigmodellerad modell finns i Sketchup och kommer inte gå in på hur man använder sketchup, förutom funktioner som är direkt relaterade till att uppnå ett bra resultat i V-Ray. Från och med version 2.0 så finns ett antal förbättringar i V-Ray som förenklar och förbättrar arbetsgången avsevärt. Detta gör att delar av denna guide inte är applicerbara på tidigare versioner av V-Ray.
Jag som skriver har inte alla svar och kan definitivt inte allt om V-Ray, denna guide är mer en förklaring till hur jag arbetar i V-Ray. Ställ gärna frågor eller kom med kommentarer om det är något som ni har problem med eller vill förbättra. Jag svarar i mån av tid.

Steg 1 – Hur börjar jag?
• Börja med att i Sketchup modellera ditt objekt och bestämma en vinkel som du ska arbeta med. Lägg upp denna som en scen (sketchupverktyg). Detta för att kunna gå tillbaka till exakt samma vinkel om du behöver ändra på något. Fundera på detaljeringsgraden i din modell. Ju mer detaljerat desto bättre slutresultat men det tar mer tid och datorresurser i anspråk.

Steg 2 - Material
• För att lägga in eller justera material i V-Ray så använder man materialhanteraren, som man hittar under denna ikon: enter image description here V-Ray listar automatiskt alla material som används i din modell. • I materialhanteraren kan du lägga till ett nytt material genom att högerklicka på fliken Scene Materials och välja create material -> standard i menyn som följer. Du kommer då få ett nytt material i listan som heter DefaultMaterial. Detta material kan enkelt döpas om genom att dubbelklicka på namnet.enter image description here

• Ditt nya material kommer vara helt utan egenskaper och i en grå ton. För att lägga till en textur till detta material så går du in under fliken Diffuse och trycker på ikonen m som du hittar strax efter rubriken Color.

enter image description here Du kommer då komma till en meny där du har möjligheten att välja olika egenskaper från en lista. Här väljer du alternativet TexBitmap. Därefter öppnas filhanteraren automatiskt och du kan välja en textur. Skulle du vid ett senare tillfälle vilja ändra textur så kan du göra det genom att trycka på ikonen … efter rubriken File.

enter image description here

Nästkommande meny fungerar på samma sätt som att välja en textur.

• För att återge ett material på ett realistiskt sätt kan materialet behöva fler egenskaper än en textur. Den vanligaste egenskapen som man ger ett material förutom en textur är en Bumpmap. En bumpmap är en svartvit kopia av texturen, gärna med ganska hög kontrast. Denna lägger man in under fliken Maps, genom ikonen m efter rubriken Bump.

• En annan vanlig egenskap som man använder sig av i ett material är reflektion. Alla material i naturen reflekterar mer eller mindre, även material som vi uppfattar som matta. Detta innebär inte nödvändigtvis att alla material i V-Ray behöver ett reflektionslager men en del material som man vanligtvis inte förknippar med reflektion kan dra nytta av det. För att lägga in en reflektion på ditt material så högerklickar du på materialets namn och väljer Reflection under fliken Create layer. Du kan se en förhandsgranskning av hur ditt material ser ut genom att trycka på knappen Preview. Detta kommer automatiskt att lägga in ett reflektionslager på ditt material. För att ändra mängden reflektion så ändrar du på värdena efter rubrikerna Reflection, Hilight och Reflect. enter image description here

• När du har skapat/ändrat dina material så dyker dom upp i Sketchups Paint bucket verktyg, under fliken In Model. På detta sätt kan du ”måla” på materialen precis som vanligt i Sketchup. Tänk på att du kan rotera och ändra storlek på materialen med Sketchups egna verktyg. Ett bra texturarbete ger en mycket bättre bild.

Steg 4 – Dome Light
• Dome light är en ny funktion i V-Ray 2.0 och denna funktion underlättar arbetet med HDRI bilder avsevärt. För att skapa en Dome Light så trycker du på ikonen under menyn Vfs: Lights.

enter image description here

Därefter väljer du en startpunkt i den ungefärliga mitten av din modell och en slutpunkt i utkanten av modellen. Domen skall omsluta hela modellen och vara relativt stor.

enter image description here

• För att ställa in din Dome Light så högerklickar du på den och letar dig ner till rubriken V-Ray for Sketchup -> Edit Light. I denna meny kan du välja den HDRI bild som du har avsett för renderingen genom att trycka på ikonen m efter rubriken Dome Texture.

enter image description here

Viktigt här är att också kryssa i rutan Spherical. Efter rubriken Intesity justerar man hur mycket ljus HDRI bilden avger. Detta värde kan variera kraftigt, men ett bra startvärde ligger ofta runt 15-70. enter image description here

För att välja bild så väljer du TexBitmap och bläddrar fram till rätt bild på precis samma sätt som du väljer en textur. Viktigt här är att ändra UVW Type till UVWGenEnvironment. Under Mapping Type ska det stå Spherical om du använder dig av en sfärisk HDRI bild, vilket är det vanligaste i dessa sammanhang. Under rubriken Rotation och underrubriken Horizontal kan du ändra himlens rotation och därigenom solens läge i din bild. Du kan rotera max 360 grader och detta värde kan man behöva experimentera med under arbetets gång för att få solen från rätt vinkel.

Steg 5 – HDRI bilder
• En HDRI bild är en bild som innehåller mer ljusinformation än en vanlig bild och kan därför användas av V-Ray för att belysa en rendering. Vanligtvis i arkitektursamanhang så använder man en sfärisk bild av en himmel. Dessa bilder kostar oftast pengar, men kan ibland hittas gratis på nätet. Tänk på att den himmel som avbildas på bilden kommer att bestämma ljuset och reflektionerna i din rendering.

• En HDRI bild möjliggör en relativt realistisk återgivning av ljus och reflektioner i din rendering. Värt att notera är dock att alla HDRI bilder har olika ljusvärden, därför kan ljuset i renderingen variera kraftigt beroende på vald bild. Vissa bilder kan ha svårigheter att producera skarpa skuggor, delvis beroende på att vissa väder inte skapar skarpa skuggor i verkligheten men också på grund av att ljusvärdet på bildens ljusaste punkt (solen) inte är ljust nog. Detta kan justeras med en enkel teknik som demonstreras här.

Steg 6 – Inställningar
• V-Rays renderingsinställningar hittar du under ikonen enter image description here.

• Eftersom vi renderar med en Dome Light som har en HDRI bild så är det första vi ska göra att stänga av V-Rays standardbakgrund och standardljus. Det gör du under fliken Environment, genom att klicka ur boxarna under GI (skylight) och Reflection/refraction (background).
enter image description here

• Under fliken Output bestämmer du vilken upplösning din rendering ska ha. Detta värde kan vara bra ställa lågt för testrenderingar (förslagsvis 640x480) och högt för slutrenderingar (jag renderar ofta i minst 4000x3000). enter image description here
När man renderar i höga upplösningar kan det vara bra att rendera bilden som en VRImage, vilket renderar bilden direkt till hårddisken och inte i RAM-minnet. Detta gör att man kan rendera höga upplösningar utan att programmet kraschar. För att ställa in detta klickar man i rutan Save output under rubriken Render Output, rutan Render to VRImage samt ikonen … efter Output file för att ställa in var i filsystemet renderingen ska sparas. Här väljer man .vrimg som filformat. Viktigt är att inte använda å ä ö i filnamnet eftersom renderingen då riskerar att inte sparas.

• Under fliken Camera kan du ställa in de virtuella kamerainställningarna för din rendering. I denna flik ställer du in värden som fungerar på samma sätt som en vanlig kamera, till exempel ISO, slutartid och ljusstyrka. Värt att påpeka är att dessa inställningar inte påverkar hur mycket ljus som din Dome Light avger utan endast hur mycket ljus som tas upp av den virtuella kameran. Med andra ord så ställer man in ljuset i renderingen både under denna flik och genom att öka Intensity värdet på din Dome Light (se tidigare punkter).
enter image description here

Steg 7 – Test och justering
• För att uppnå ett bra slutresultat så måste man prova sig fram. Det finns inget färdigt recept och det finns alltid många olika sätt att göra saker på. Därför behöver man provrendera några gånger innan man sätter igång den slutgiltiga renderingen. Detta gör man bäst i lägre upplösningar. Efter provrenderingen så kan man gå tillbaka och justera inställningar som till exempel ljus, texturer, skuggor m.m.
• För att rendera en bild så trycker du på ikonen: enter image description here
• Från och med V-Ray 2.0 finns ytterligare en renderingsmotor som startas med ikonen: enter image description here. Denna renderingsmotor uppdateras i realtid och kan därför användas samtidigt som man ändrar inställningar. Det är dock inte rekommenderat att använda denna motor för den slutgiltiga renderingen.

Steg 8 – Slutrendering
• När du känner dig nöjd med resultatet från din testrendering så är det dags att sätta igång slutrenderingen. Innan detta görs kan det vara idé att göra vissa justeringar för att få så bra kvalité som möjligt på din bild.
• Under inställningar för din Dome Light så kan du höja värdet på Subdivs som du hittar under rubriken Sampling från 8 till 32. Detta för att få bättre återgivning av skuggor.
enter image description here

• Under fliken Indirect Illumination (GI) kan du aktivera Ambient Occlusion för att få bättre indirekta skuggor.
enter image description here

• Under fliken Irradiance Map kan du öka kvalitén på din bild genom att öka markerade värden. Förslagsvis: Max rate: 1, HSph. Subdivs: 70, Interp. Samples: 35
enter image description here

• Under fliken VFB channels ställer du in olika kanaler/lager som ska renderas ut. Vissa av dessa kan vara till stor hjälp i efterbearbetningen av bilden i exempelvis Photoshop. Några lager som kan vara bra att ha är Material ID, Matte Shadow och ZDepth. Du väljer dom genom att helt enkelt markera dom i listan.
enter image description here

För att använda sig av Material ID så behöver man definiera en ID-färg för sina material. Det gör man med V-Rays materialhanterare genom att klicka på färgrutan efter rubriken ID Color.
enter image description here

Material ID används i efterbearbetningen för att enkelt kunna markera och justera olika material i scenen. Såhär ser det ut:

enter image description here

ZDepth är ett lager som definierar avstånd i en bild och kan bland annat användas för att illustrera dimma i en scen eller justera ljuset på olika djup i bilden. På bilden nedan kan ni se hur ett sådant lager kan se ut. För att få ett bra resultat kan man behöva ändra på avståndet White under fliken VFB Channels.
enter image description here enter image description here

Matte Shadow är ett lager som innehåller skuggorna i en bild. Detta lager kan vara användbart i efterbearbetningen för att exempelvis få skuggor över delar av bilden som man har täckt med något annat (exempelvis en gräsmatta eller liknande). Skuggorna är vita i bilden. Det ser ut såhär:
enter image description here

• Det sista du gör efter att ha ställt in alla kanaler och kvalitetsinställningar är att öka upplösningen och eventuellt ställa in V-Ray att rendera en VRImage (se tidigare punkter). Därefter är det bara att rendera!

• När man renderar en VRImage så kommer du endast se en förhandsvisning av bilden. Du kommer inte kunna öppna bilden förrän den är klar.

• En VRImage går inte att öppna direkt i photoshop. Istället får du öppna den i V-Rays Frame Buffer, det fönster som renderingen renderas i. Det gör du genom att trycka på ikonen Load image och välja din VRImage. Du kan sedan spara ner din bild med alla dina olika VFBchannels genom att trycka på ikonen Save all image channels enter image description here

Nu är renderingen klar och du kan ta in den i ett bildredigeringsprogram om du vill!

Av: sannanordlander för 3 år, 5 månader sen
0

Logga in för rösta

Tack Aron! Jag har en fråga om köp av licens till Vray.

Har någon koll på var man köper licens till Vray 2.0? På deras hemsida står följande :

"Unfortunately due to Chaos Group territorial restrictions, V-Ray for SketchUp can be purchased by customers located within North America, Central America and the Caribbean Islands only. For a full list of allowable territories, please click here. If you are located outside of these territories, you will need to locate a reseller within your region.

Please contact Chaos Group by clicking here for more information on purchasing within your territory. "

Har någon erfarenhet av att köpa Vraylicens till företag i Sverige? Hur mycket kostar det? (ser att den kostar 835 dollar i USA m.m.)

En relaterad fråga är om någon har tips på andra bra, billiga, enkla renderingsmotorer som fungerar med Sketchup.

Tusen tack!

//Sanna Nordlander

Av: Aron Högberg för 3 år, 5 månader sen
1

Logga in för rösta

Hej Sanna!

Vi har köpt vår licens genom Creative Tools i Halmstad. Jag antar att om man bor i Europa så kan man inte köpa direkt från Chaos Group utan måste gå via en återförsäljare. Har ingen koll på vad en licens kostar i nuläget men gissningsvis ligger den på runt 5000kr för en vanlig kommersiell licens.

Det finns flera renderingsmotorer till Sketchup, bland annat några gratismotorer. De som är gratis producerar tyvärr inte lika bra resultat. Två andra högkvalitativa motorer är Indigo Renderer och Maxwell Render. Jag har ingen erfarenhet av Maxwell men har jobbat med Indigo som är en bra motor, som kräver betydligt färre inställningar än V-Ray, till priset av betydligt längre renderingstider. Något som även ska vara fallet med Maxwell.

/Aron

Av: stina för 3 år, 5 månader sen
0

Logga in för rösta

Nice tuta!

Av: Robert Rylander för 3 år, 1 månad sen
0

Logga in för rösta

Tack för en bra guide! En licens för vray genom http://www.creativetools.se kostar 5800 + moms.