RENDERINGSGUIDE DEL2 - BILDBEARBETNING I PHOTOSHOP
För 3 år, 5 månader sen - Visad 4782 gånger Aron Högberg

3

Introduktion

Denna guide kommer steg för steg gå igenom bildbearbetning för en renderad exteriörbild i Adobe Photoshop. Det finns massor av sätt att skapa bilder och många olika sätt att jobba i Photoshop. Denna guide ger ett exempel på hur jag jobbar. Värt att notera är att olika typer av bilder, med olika tidsramar, har olika processer. Personligen växlar jag mellan att lägga ned mer jobb i renderingsmotorn eller mer jobb i Photoshop, med olika resultat som följd.

Guiden förutsätter grundläggande kunskaper i Adobe Photoshop. Bilden som denna guide utgår från ser ut såhär i färdigt skick:enter image description here

Bildens grund är en rendering skapad i V-Ray för Sketchup och ser ut såhär när den kommer direkt från V-Ray: enter image description here

Basfunktioner

• En viktig aspekt för att jobba effektivt i Photoshop är att jobba organiserat. Det är därför viktigt att ha bra kontroll på lagerhanteraren. Bra att veta är att man i lagerhanteraren kan skapa mappar som gör det enklare att ha koll på sina lager. Såhär ser lagerstrukturen ut för bilden (en mapp skapar du genom att trycka på mappikonen, inringad med en röd cirkel): enter image description here Genom att högerklicka på en mapp så kan man välja färg för mappen, detta ger samma färg till alla lager som ligger i mappen och är smidigt när man har många lager i en fil.

Jag organiserar oftast mina lager i olika kategorier:

  • Under kategorin Rendering lägger jag renderingen som jag utgår från och eventuella justeringslager som endast ska påverka renderingen (färgkorrigering, kontrast etc.).

  • Under mappen Förgrund lägger jag sådant som ligger framför renderingen, i detta fall vegetation och skalgubbar m.m.

  • Under mappen Efterbearbetning lägger jag lager som justerar hela bilden (färgkorrigering, effekter, ljus, kontrast m.m.).

  • Under mappen Masker lägger jag lager som jag renderat ut från V-Ray som används för att markera olika delar av bilden, men som inte är synliga i den slutgiltiga bilden.

• Justeringslager. Genom att trycka på ikonen som ligger strax till vänster om den markerade mappikonen så kan man lägga till justeringslager. Dessa är användbara till alla möjliga justeringar såsom exempelvis färgkorrigering och kontrast. Det smarta med justeringslagret är att man alltid kan gå in och ändra på dom eller helt enkelt ta bort dom. Justeringslagret påverkar alla underliggande lager eller endast det närmast underliggande, beroende på inställning. Bästa sättet att lära sig hur dom fungerar är att prova sig fram!

• Denna guide kommer steg för steg att gå igenom varje mapp och visa vilka lager som används och hur dom används. Eftersom bilden består av över 100 lager och många fungerar på samma sätt så kommer jag inte gå igenom alla. Även om denna guide är linjär och stegvis bygger upp bilden så betyder inte det att arbetet med bilder nödvändigtvis är linjärt. I mitt arbete hoppar jag ofta fram och tillbaka i lagerstrukturen för att förbättra olika delar.

Rendering

• Det första lagret i min bild, benämnt som Layer 2, är renderingen från V-Ray (visad i introduktionsdelen). Detta lager låter jag vara orört tills vidare. Det kan vara bra att göra en kopia av renderingslagret, för att ha kvar originalbilden vid eventuella ändringar.

• Det första lagret som vi skall titta närmare på är ett justeringslager som jag använder för att göra skuggorna i bilden lite mörkare. Det är ett lager, kallat MatteShadow, som kommer från V-Ray och som ser ut såhär: enter image description here

Detta lager lägger jag över min grundbild i ett blandningsläge som heter multiply (inringat i rött i bilden nedan). Multiply är ett läge som gör att endast mörka nyanser blandas in i bilden, i detta fall hjälper det till att förstärka skuggorna. enter image description here

• I nästa steg har jag lagt på två justeringslager, ett Hue/Saturation lager och ett Curves lager. Hue/Saturation är en lager som används för att kontrollera mättnad och färgton i underliggande lager. Jag använder lagret i detta fall för att minska mättnaden en aning. Curves är ett lager som kontrollerar exponering/ljusstyrka i underliggande lager. Det finns flera justeringslager som kortfattat mer eller mindre kontrollerar samma sak, men Curves är enligt min mening ett av de mest användbara. Man använder lagret genom att dra i kurvan på olika sätt. I detta fall har jag ökat ljusstyrkan en aning samtidigt som jag har behållt de mörkaste nyanserna, helt enkelt ökat kontrasten.

enter image description here enter image description here enter image description here

• De resterande lagren under mappen Rendering används till att justera färg på några hus som jag ville förändra. För att markera vilka hus jag vill ändra på så använder jag mig av ett material-ID lager importerat från V-Ray som ser ut såhär:' enter image description here

Detta lager lägger jag alltid längs upp i lagerlistan under mappen Masker, så att jag enkelt kan tända det för att markera olika delar. Det kan vara bra att länka detta lager till din renderade bakgrund för att de alltid ska följa varandra i storlek och form. För att göra detta högerklickar du på lagret med alla lager som du vill länka markerade och klinkar på Link Layers.
För att enkelt markera en specifik färg i lagret så kan jag använda mig av verktyget Magic wand, som man hittar under kortkommandot W eller under denna ikon enter image description here bland verktygsmenyn som oftast ligger till vänster om din bild i Photoshop.
För att markera en färg så klickar du helt enkelt på den med Magic wand verktyget, med Material-ID lagret markerat i lagerlistan. I menyraden över din bild så finns en liten ruta med beteckningen Contiguous, som avgör huruvida du kommer markera allt med samma färg eller endast sammanhängande färgstråk.
När du gjort din markering, som du ser genom streckade linjer runt det du markerat, så kan du släcka Material-ID lagret och återgå till mappen Rendering. Om du har en markering aktiv när du skapar ett justeringslager så kommer det lagret endast att påverka det som du markerat. Detta styrs av en vector mask, som vi ska förklara mer ingående senare i guiden.
På detta sätt använder jag sedan ett antal justeringslager för att ändra nyans på några byggnader. När alla lager i mappen Rendering är tända ser bilden ut såhär: enter image description here

Förgrund

• I mappen Förgrund lägger jag förgrundselement såsom vegetation och skalgubbar. I denna bild började jag med att lägga in bilder av gräs och gräsfält för att täcka gräsytorna i förgrunden. För att detta ska bli bra så krävs det att man är noga med vilka bilder man väljer och tittar på huruvida de passar i skala, upplösning och perspektiv med din bild.

• För att ändra skala och perspektiv på den bild du har lagt in kan du använda dig av verktyget Free Transform. Det aktiverar du genom att trycka ctrl+t eller genom menyn edit->free transform. När verktyget är aktivt får du en ruta kring din bild med handtag i hörnen och längs sidorna. Genom att dra i handtagen kan du påverka proportionerna på din bild. Om du håller in tangenten Shift samtidigt som du drar i handtagen så kan du skala bilden med bibehållna proportioner. Om du håller in tangenten Ctrl samtidigt som du drar i handtagen så kan du justera bildens perspektiv. Med detta verktyg kan du anpassa bilder för att passa skalan och perspektivet i bilden.

• För att avgränsa en bild, exempelvis ett gräsfält, till en viss del av bilden kan man använda sig av det tidigare demonstrerade Material-ID lagret. På samma sätt som vi skapade justeringslager som bara påverkade en markerad del av bilden så kan vi avgränsa en bild till de markeringar vi valt. Detta görs bäst genom att, med bildens lager markerat och markeringen aktiv, trycka på knappen add vector mask (se inringad ikon i nedanstående bild). En Vector mask är en mask som läggs på ditt lager och som används för att maska bort oönskade delar av lagret. Om du har en markering aktiv när du skapar en vector mask så kommer det markerade området maskas bort. Masken syns som en svartvit ruta efter din lagerikon. Ett justeringslager har per automatik en vector mask men ett vanligt lager har det inte.
Viktigt att förstå med en vector mask är att det bortmaskade området inte försvinner, det är bara dolt. När du har vector masken markerad i lagerlistan kan du genom verktyget Brush, kortkommando B, måla med svart färg för att maska bort delar och med vit färg för att maska fram igen. När du har verktyget Brush aktiverat kan du genom att högerklick på bilden bestämma penselstorlek, hårdhet och form. Man kan exempelvis med hjälp av en mjuk och stor pensel skapa en mjuk uttoning av bilden och få den att smälta ihop med omgivningen eller en annan bild. För att texturerna ska smälta in bra i bilden kan man behöva ändra blandningsläget till exempelvis Multiply (se tidigare punkt) eller nått annat läge. Det kan också vara bra att dra ned Opaciteten på lagret, för att göra det mer genomskinligt.
enter image description here enter image description here

Såhär ser min bild ut med gräs- och marklagren aktiverade:
enter image description here
Jag använder mig här av flera olika grästexturer som smälter ihop med varandra. Notera att alla gräsytor inte är fyllda, detta beroende på att dessa ytor täcks av någonting annat i den slutgiltiga bilden.

• Nästa steg i förgrundsarbetet är träd och vegetation. Jag använder mig av färdigmaskade träd och skalgubbar som jag med hjälp av free transform (ctrl+t) lägger in i rätt skala och perspektiv i bilden. Tips! på sidan Skalgubbar hittar du nätets bästa skalgubbar!.
Verktygen Burn och Dodge kan användas för att öka och minska exponeringen på olika delar av ett lager, vilket gör att du kan ljusa upp den del av trädet/skalgubben som är vänd mot solen. Verktygen hittar du under dessa ikoner i verktygsfältet till vänster om din bild: enter image description here enter image description here
För att objektet skall smälta in i bilden så krävs det ofta att det avger en skugga i sin omgivning. För att göra det så skapar vi ett nytt lager och gör en markering runt vårt träd genom att hålla inne ctrl och trycka på objektlagrets ikon i lagerhanteraren. När vi har en markering runt objektet så målar vi med verktyget B med svart färg i det nya lagret. Detta lager läggs sedan bakom objektlagret och med hjälp av free transform kan vi få det att ligga ned i perspektivet. Sedan ger vi lagret en lägre opacitet och får ett slutresultat som ser ut ungefär såhär:
enter image description here
I vissa fall så kan vi behöva justera färger och kontrast på förgrundobjekten och det gör vi enklast med justeringslager, som tidigare visats. Många gånger kan det vara fördelaktigt för bilden att dra ner lite på mättnaden på förgrundsobjekten. Om man vill att justeringslagret enbart ska påverka det närmast underliggande lagret och inte alla underliggande lager måste man klicka i den inringade ikonen:
enter image description here
Med de verktyg som beskrivits ovan fyller jag sedan bilden med de förgrundsobjekt som jag vill ha och får till slut ett resultat som ser ut såhär:
enter image description here

Efterbearbetning
• I efterbearbetningslagret jobbar jag med ljus, färg och kontrast för att foga ihop bildens element till en helhet. Denna del är alltid olika i varje bild och det finns oändliga mängder knep och effekter att ta till. Här följer några.

• Vinjett: En vinjett är ett enkelt sätt att öka djupet i en bild. Den gör du enkelt genom att skapa ett nytt lager och måla med en mjuk, stor och svart pensel runt kanterna på din bild. Justera sedan opaciteten (alternativt ändra blandningsläge till exempelvis soft light) på ditt lager tills du får önskad effekt:
enter image description here

• Med hjälp av ett lager ställt i blandningsläget soft light kan man måla in olika ljusnyanser i bilden. Ett bra tips är att måla med en blå färg i områden där man vill ha ett kallare ljus och med en gul/orange färg i områden som ska vara varmare. Man kan även måla med vit färg för att ljusa upp ett område:
enter image description here

• Med hjälp av justeringslagret Channel mixer kan man justera färgbalansen i bilden. I detta fallet har jag gjort bilden lite rödare och dragit ner på det gröna:
enter image description here

• Man kan också lägga in färgfilter genom att använda sig av justeringslagret Solid Color. Dessa lägger man lämpligen i ett blandningsläge, exempelvis soft light, lighten, multiply eller exclusion. En bra sida med många exempel på färgfilter och andra effekter är Photoshoprecept. I denna bild har jag lagt in två olika lila/rosa färgfilter:
enter image description here
• Det kan ofta vara fördelaktikt att ljusa upp bilden något med justeringslager som exempelvis brightness/contrast och curves. Man kan även prova ett hue/saturation lager för att dra ner mättnaden något. I slutändan kan man få ett resultat som ser ut ungefär såhär:
enter image description here

Eller såhär: enter image description here