RENDERINGSGUIDE DEL3 - V-RAY PROXY
För 3 år, 5 månader sen - Visad 2270 gånger Aron Högberg

1

enter image description here Rendering med V-Ray proxys

Introduktion

Denna guide går igenom hur man använder sig av V-Ray proxy för att rendera modeller i Sketchup.
Proxy är en funktion som blev implementerad i V-Ray från och med version 2.0, vilket gör att denna guide inte är tillämplig i tidigare versioner av V-Ray.

V-Ray Proxy

En Proxy är ett objekt som i Sketchup visas med en enkel geometri men som renderas av V-Ray med betydligt fler polygoner. Dessa är användbara av främst två anledningar:
För det första så gör det minskade antalet polygoner i Sketchup att programmet tar mindre datorresurser och blir lättare att jobba med.
För det andra, och kanske viktigast, laddas en proxy in i V-Ray dynamisk när den behövs och samma modell används för alla kopior. Detta betyder att du kan ha tusentals kopior av samma proxy och ändå kunna rendera din scen utan större problem. En proxy används med fördel på geometriskt komplexa element som upprepas många gånger. Detta gör att du till exempel kan rendera en hel gräsmatta med tusentals modellerade grässtrån, eller en skogsdunge med träd som har tusentals löv och grenar.

Hur gör jag?

• Börja med att välja ett objekt som du vill göra till en proxy. I mitt fall har jag valt ett träd: enter image description here

• Nästa steg är att göra ditt objekt till en proxy. Det gör du genom att markera objektet och trycka på knappen Export V-Ray Proxy med denna ikon: enter image description here som du hittar under V-Rays toolbar. Du kommer få upp utforskaren och få välja en plats i filsystemet för din proxy. Detta gör också att du kan ladda in samma proxy i en annan sketchupmodell genom att trycka på knappen Import V-Ray Proxy med denna ikon: enter image description here

• När du valt plats i filsystemet för din proxy så kommer du få upp en meny som ser ut såhär: enter image description here

Här behöver du inte ändra något utom möjligtvis inställningen Set triangle count for preview mesh, som låter dig bestämma hur detaljerad din proxymodell kommer vara i sketchup. Lägre värden ger bättre prestanda i Sketchup, högre värden ger en mer detaljerade modell i Sketchup. Detta värde påverkar inte hur din proxy ser ut i renderingen. I mitt fall valde jag ett värde på 150, vilket gav mig en proxy som ser ut såhär: enter image description here

• Nästa steg är att göra en provrendering av proxyn för att se om den fungerar. Tryck helt enkelt på renderingsknappen. Såhär ser min renderade proxy ut: enter image description here

• Nu kan du kopiera din proxy i massvis av kopior och fortfarande behålla en liten filstorlek och en hyfsad renderingstid.

Övrigt

• Värt att notera är att materialinställningar inte sparas i proxyn. Det kan därför vara bra att spara materialfilerna i samma mapp som din proxy, för att enkelt komma åt dom om du skulle använda proxyn i en annan modellfil. För att spara ett material så går du in i V-Rays materialhanterare, högerklickar på materialet och väljer Save Material.
• Om du laddar in din proxy i en ny fil så kommer de olika materialen i din proxy att vara ersatta av slumpmässigt valda färger. För att ta reda på vilka färger som representerar olika delar av din proxy så kan du göra en provrendering av den. Därefter kan du ersätta de enkla färgmaterialen med dina sparade material genom att högerklicka på materialet i V-Rays materialhanterare och välja Import Material.