Tillbaka på byggetDatum: 2016-06-03

När släppte arkitekten taget om bygget? Då bygget startar har arkitekten oftast redan lämnat processen och är i full färd med nästa projekt. Men det finns de som medvetet arbetar sig in i en ny, mer omfattande och mer ansvarstagande arkitektroll, menar Staffan Carenholm - de byggande arkitekterna.

Staffan Carenholm om arkitektens uttåg från byggena under 60-talet och de samtida byggande arkitekternas intåg. Läs mer ...

Fattiga borde äga sin bostad, rika har råd att hyr...Datum: 2016-06-01

Ingenstans är det viktigare att värdet av nya byggrätter och förbättringar av befintliga hus kommer de som bor i husen till godo, inte de riskkapitalister och pensionsfonder som nu storhandlar nedgångna hus, hävdar Staffan Schartner i den fjärde artikeln om egnahemsrörelser idag.

Staffan Schartner om orsaker och verkan i ett bostadsbyggande som är allt annat än utopiskt, där höga avkastningskrav stryper mindre aktörers handlingsrum. Läs mer ...

Egnahemsrörelse mot emigration?Datum: 2016-05-31

Vad är bakgrunden till egnahemsrörelsen kring 1900 - i vilken kontext uppstod den? Kopplingen till migrationen gör den intressant att fundera över i dagens situation av nya folkvandringar.

Men att emigration och egnahem kopplades samman betyder inte att de uppstod tillsammans, än mindre att de var samma sak, menar Claes Caldenby i tredje artikeln i serien om egnahemsrörelser. Läs mer ...

En samtida egnahemsrörelse – mer än villorDatum: 2016-05-26

Kan åtgärder för att uppmuntra självbyggeri innebära en avlastning för den kollektiva bostadsförsörjningen? Hur skulle en samtida egnahemsrörelse i så fall kunna se ut?

Vilka exempel finns på när självbyggeri hjälpt till att sänka ingångströsklar på bostadsmarknaden? Detta är andra artikeln i Archileaks debattserie om samtida egnahemsrörelser. Läs mer ...

Det behövs en modern egnahemsrörelseDatum: 2016-05-23

Vi måste låta människor vara en del av att bygga täta städer. Sverige har den kommunala verktygslådan som krävs för en samtida egnahemsrörelse menar Muharrem Demirok (c) kommunalråd i Linköping.

Hur skulle en samtida egnahemsrörelse kunna påverka bostadsbyggandet i dagens Sverige? Muharrem Demirok (c) inleder Archileaks artikelserie på temat. Läs mer ...

Kampen om planeringenDatum: 2016-05-16

Det pågår en veritabel kamp om initiativet i samhällsplaneringen. Man överträffar varandra i förslag om att skrota regler och ta bort processteg. Men med helt olika syften, skriver Örjan Wikforss. Läs mer...

Stadsarkitektens återkomstDatum: 2016-05-02

Gävle annonserar efter en ny stadsarkitekt. Inget märkvärdigt med det kan tyckas, men nu råkar det förhålla sig så att Gävle har varit utan stadsarkitekt i 17 år. Staffan Carenholm hoppas nu på verkligt mandat för stadsarkitekten att påverka.

Stadsarkitektens roll - specialisttyckare eller verklig maktutövare? Staffan Carenholm hoppas på det senare när Gävle åter får en stadsarkitekt efter 17 år utan. Läs mer ...

Bygg bort parkerna?Datum: 2016-04-15

Våra städer förtätas idag i hög takt och det byggs på höjden och i en skala som vi inte sett tidigare. I det läget ökar trycket på de parker och grönområden som finns kvar, menar Johan Helgeson. Läs mer...

Nästa byggskandalDatum: 2016-04-11

Vart tog den forskning vägen som kritiskt granskar det byggda resultatet ur allmänhetens perspektiv? En oberoende byggforskning i allmänintressets tjänst är nödvändig, skriver Örjan Wikforss med anledning av ett aktuellt forskarlarm.

Örjan Wikforss efterlyser oberoende byggforskning för att säkra en god byggkvalitet. Läs mer ...

Stockholm, quo vadis?Datum: 2016-04-04

Carenholms senaste krönika handlade om Apples planerade bygge av en flaggskeppsbutik i Kungsträdgården. Det var i sig en häpnadsväckande nyhet, som färdigpaketerad och uppenbart färdigförankrad dök upp ur intet, menar han och följer här upp vad som hänt sedan nyheten landade.

Hur passar IT-företaget Apple in i Stockholms Kungsträdgård? Staffan Carenholm följer upp sitt debattinlägg om Apples initiativ att köpa upp en fastighet i Kungsparken i Stockholm. Läs mer ...

Detaljen: Uppgrenna NaturhusDatum: 2016-03-17

Uppgrenna Naturhus är en evenemangs- /café- / konferensbyggnad i Uppgränna, norr om Gränna. Byggnaden är en hybrid mellan ett växthus och en träbyggnad med inspiration från ladans typologi. Läs mer...

Kvinnors byggforum om "Gestaltad livsmiljö"Datum: 2016-03-14

Kulturdepartementet har i en remiss bjudit in Kvinnors Byggforum (KBF) att lämna synpunkter på betänkande “Gestaltad livsmiljö." Denna sista dagen att lämna in åsikter om betänkandet kommer detta välformulerade yttrande från KBF som efterlyser tydlighet och konkreta förslag samt ett intersektionellt synsätt som de menar saknas.

Kvinnors Byggforum lämnar sina kommentarer kring "Gestaltad Livsmiljö" - den brister i tydlighet och målformuleringar och KBF vill se en omarbetning av betänkandet. Läs mer ...

Bygg vidare på miljonprogrammet!Datum: 2016-03-11

I somras började renoveringen av Krögarvägen 2 i Fittja i norra Botkyrka. Det är ett resultat av Fittja People’s Palace, det program som såg Spridd och NCC gå segrande ur den svenska delen av Nordic Built Challenge 2013. Spridds Klas Ruin är en av de ansvariga arkitekterna.

Social hållbarhet blev en ledstjärna i arbetet med "Fittja people's palace" - ett annat sätt att se på miljonprogrammets kvaliteter och framtidsutsikter. Läs mer ...

Föregående Sida 2 av 29. Nästa