Allmännyttans allmänna nytta Postad av: Archileaks, Datum: 2015-12-10

Bostadsbristen har på ett brutalt sätt blivit synliggjord. Den brist på bostäder som vuxit fram under flera årtionden framstod i blixtbelysning när de flyktingar som tagit sin tillflykt till Sverige tvingas sova i tält eller utomhus. Finns det någon tid och utrymme nu att reflektera över vad det kommer att betyda på sikt? Hur ska vi kunna bygga hållbara och välfungerande samhällen när vi inte ens klarade av det innan flyktingströmmen blev mera omfattande?

Vi har ju faktiskt inte byggt och tänkt långsiktigt på flera årtionden. Ändå har alla känt till att vi haft en urbanisering som pågått i årtionden och att vi har en stor ungdomsgeneration som med all säkerhet skulle tycka att det vore bra att ha någonstans att bo. Att antalet nyanlända skulle minska har väl knappast någon trott heller. Så det är bara att konstatera att vi befinner oss i en knepig sits.

Det är då det gäller att hålla huvudet kallt, inte gripas av panik och kasta sig in i dåliga lösningar. Dåliga lösningar tenderar att bita sig fast och blir så småningom omöjliga att göra sig kvitt. Alla frågor som legat och grott under ytan kommer nu upp. Anhängarna av social housing får ny energi och tycker att läget är perfekt för lite omtänkande och anhängarna av marknadshyror vädrar morgonluft. Stadsmissionen tycker att det är dags för allmännyttan att visa framfötterna och bygga bostäder som folk har råd att efterfråga. Och kanske är det allmännyttan som är ljuset i mörkret. De ska ju i alla fall enligt namnet på den lag som reglerar deras verksamhet vara till allmän nytta.

Men så finns det de som hävdar att allmännyttan minsann ska vara lika nyttiga som privata fastighetsägare, som ju äger rätt att själva besluta om till vems nytta de ska vara. Vill de bygga bostäder som bara ett fåtal har råd med så gör de det. De förfogar över sin egen affärsidé och de vinstmarginaler de anser vara rimliga.

Om vi hade bestämt oss för att ha kommunalt ägda allmännyttiga bostadsbolag som skulle agera exakt likadant som privata fastighetsägare dvs. lite si och så efter eget gottfinnande så hade vi varken behövt allmännyttiga bolag eller behövt ge dem en egen lag.

Det som skapat denna debatt är skrivningen i lagen om allmännyttiga bostadsbolag om att bolagen ska arbeta enligt affärsmässiga principer. Det har fått många att dra slutsatsen att allmännyttan måste vinstmaximera, höja avkastningen och som en följd av allt detta höja hyrorna. Men allmännyttan arbetade även innan lagen affärsmässigt. Det beskrivs utförligt i propositionen och det är ju dessutom allmänt sett lite dumt att göra dåliga affärer.

”De kommunala bostadsföretagen har under lång tid varit tvungna att iaktta ett affärsmässigt förhållningssätt, eftersom dessa företag inte längre får några särskilda statliga subventioner eller fördelaktiga villkor”(prop 2009/10:185).

I lagen slås det fast att affärsmässigheten har en annan innebörd för kommunala bostadsbolag än vad som gäller för annan konkurrensutsatt kommunal verksamhet.

Det är just därför det heter “affärsmässiga principer” och inte “affärsmässiga grunder” som det heter när det gäller annan konkurrensutsatt kommunal verksamhet som trafik, turism mm. Lagen begränsar också möjligheten att ta ut vinster från bolagen.

"Ett kommunalt bostadsföretag ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för företaget som sådant, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att de ska vara långsiktiga, seriösa fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler som gäller för denna sektor”(prop 2009/10:185).

En av de begränsningar man har att hålla sig till är att hyran ska förhandlas. Det är alls icke frågan om någon marknadsprissättning utan här gäller Hyresförhandlingslagen. I förarbetena till lagtexten står också att ”de kommunala bostadsaktiebolagen inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter”. Det betyder i klartext att det affärsmässiga kommer i andra hand efter både det allmännyttiga syftet och det bostadsförsörjningsansvar varje kommun har.

Man kan därför se ljust på allmännyttans möjligheter att vara till allmän nytta. Vilka de privata fastighetsägarna kommer att vara till nytta för återstår att se. Det ser väl inte lika ljust ut. I alla fall inte för merparten av de bostadssökande.

//Barbro Engman

Barbro Engman är krönikör för Archileaks. Hon har tidigare varit ordförande för Hyresgästföreningen. Innan dess kommunfullmäktige, landstingsledamot och riksdagsledamot. Barbro har arbetat som folkhälsoplanerare, chef inom missbruksvården, utredare inom barnpsykiatrin, varit försäkringskasseanställd och fackligt aktiv. Hon är uppväxt i allmännyttan men har bott i alla upplåtelseformer. Barbro bor nu i hyresrätt i Hammarby sjöstad.

Rubrikbild härifrån.

Kommentarer på

Av: Jo-Fi för 1 år, 10 månader sen

Det vore intressant att få din syn på vad det är för orsaker och mekanismer som gör att allmännyttan inte verkar för det allmännas bästa utan snarare ser sig som utsatt för marknadsmekanismer. I Martin Nilssons utredning "EU och kommunernas bostadspolitik" verkar det som att affärsmässigheten står i förgrunden, som jag tolkar det, men jag kan ha fel (är inte så inläst på lagtexter). Skulle det kanske krävas ett modigt kommunalt bostadsbolag som tar täten i ett annat sätt att se på allmännyttan?