ALTERNATIVE PRACTICES #2 - ARKITEKTURENS VÄRDE Postad av: Archileaks, Datum: 2014-03-19

Den 2 april 2014 arrangerar Kvinnors Byggforum seminariet Alternative Practices #2, på temat Arkitekturens Värde. 

Kvällen handlar om att försöka blottlägga vem som tillåts definiera de värden som styr branschen, och produktionen av individuella projekt. För vems skull är det vi skapar - och reproducerar - värden i arkitekturprocessen? Är det för beställaren? För arkitekterna? För användaren? För framtiden, våra barn, eller någon okänd tredje part? Och hur det än är, känns det rimligt? Eller finns det något alternativ? 

I samtalet deltar Petra Gipp (Petra Gipp Arkitektur), Eva Eriksson (arkitekturkritiker, Arkitektur/DN), Anna Denell (fastighetsekonom, hållbarhetschef Vasakronan), samt Elin Strand Ruin (arkitekt och konstnär). Moderator är Helena Mattsson, docent i arkitekturteori och historia på KTH. 

Eventet hålls hos Research and Development på Kvarngatan 14, Stockholm. Onsdag 2 april kl. 18:30 - ca 20:30. Baren öppnar 18:00 och håller öppet efteråt. 

Anmäl dig på www.kvinnorsbyggforum.org senast 1/4.

Varmt välkommen!