Byggande Arkitekter visar sina projekt Postad av: Staffan Carenholm, Datum: 2014-01-14

Den 23 oktober arrangerade nätverket Byggande Arkitekter ett seminarium i Stockholm om arkitektföretaget som byggherre.

Inför publiken i den fullsatta konferenslokalen presenterade tio olika arkitektföretag projekt som genomförts eller är på gång i egen regi. Samtliga projekt, med något undantag, handlar om bostäder.

Den exposé som bjöds innehåll såväl små som större projekt, flerbostadshus och grupphus och radhus. Murman Arkitekter berättade om trähusbyggande i ett samägt utvecklingsprojekt, Semrén & Månsson presenterade sitt uppmärksammade stora hyresrättsprojekt på Danska vägen i Göteborg och Inobi berättade om sitt bostadsprojekt i Bygggemenskap, också det i Göteborg.

Anders Bergkrantz från Arkitektmagasinet beskrev en roll som närmast kan liknas vid en klassisk byggmästarroll och Cord Siegel berättade om sitt helhetsgrepp över processen som även omfattar ansvar för att själv sköta försäljning av de färdiga bostäderna.Olika roller och olika sätt att ta ansvar för egenutvecklade projekt belystes. Markanvisningsfrågor, processer, ansvar och finansieringsproblematik beskrevs. De många seminariedeltagarna fick en god bild av vad det kan innebära att vara byggande arkitekt och på vilket sätt man kan närma sig en roll där man ansvar och position under produktionsskedet.

Ett antal av de presentationer som gjordes vid seminariet den 23 oktober finner du här.

Idag ingår 20 arkitektföretag i nätverket Byggande Arkitekter.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta mig på staffan.carenholm@telia.com, www.staffancarenholm.se, eller 070-5916704.

/ Staffan Carenholm