Dags att skapa balans mellan att äga och att hyra Postad av: Archileaks, Datum: 2015-09-03

Vi är i ett läge där hyresgäster renoveras bort och kastas ut i otrygghet samtidigt som de svenskar som äger sina bostäder är mest gynnade i hela EU. Barbro Engman reflekterar över obalansen mellan att äga och att hyra sin bostad och välkomnar regeringens utredning i frågan.

För ett tag sedan pratade jag med en privat fastighetsägare och finansman som jag anser har en i huvudsak bra inställning till de lagar som styr hyresmarknaden. Han vill ha goda relationer med sina hyresgäster och har ingen önskan om att krångla till det i hyresförhandlingarna.

Men detta till trots vilar i djupet av hans själ ändå en stark övertygelse om att äganderätten är överordnad hyresgästernas intresse. Rätten att förfoga över sin egendom efter eget gottfinnande borde enligt honom vara mer eller mindre oinskränkt och inte begränsas genom ett alltför stort inflytande från vare sig hyresgästerna eller staten.  

Han är förstås inte ensam om den uppfattningen. Många fastighetsägare spjärnar emot allt vad de kan när de tvingas dela inflytande över sin egendom med hyresgästerna. De vill sätta hyran själva, underhålla samt köpa och sälja fastigheter utan den inskränkning statliga regleringar innebär. 

Den bostadspolitiska debatten handlar alltså inte bara om huruvida marknaden ska styra utan också om egendomsrätten. Den berör den innersta kärnan av relationen fastighetsägare och hyresgäst. Men den debatten vilar tyst under ytan och lyfts sällan fram. Inte desto mindre finns den där.

Om man lämnar den principiella frågan om egendomsrätten så har jag förundrat mig över att det finns så många fastighetsägare som inte ser den affärsmässiga nyttan av att ge hyresgästerna inflytande. Det är inte många näringsidkare som har kunder som är så lätt att få kontakt med och föra en dialog med. De har organiserat sig och de är en telefonsignal bort.

Ta bara hyresförhandlingarna som är ett oerhört smidigt och kostnadseffektivt sätt att fastställa priset på den vara man erbjuder. Dessutom har man en motpart som försvarar och förklarar varför hyresuppgörelsen blev som den blev. Tusentals hyresgäster deltar varje år i de lokala hyresförhandlingarna och de agerar “ krockkuddar” ute i bostadsområdena när de tar på sig att förklara varför hyran höjs. Hur många affärsidkare har kunder som är beredda att aktivt försvara och stå upp för den prissättning som gäller?

Men det handlar ju också om vad du som hyresgäst får för den hyra du betalar. Fastigheten ska vara i ett gott skick, lägenheten likaså och förvaltningen ska fungera. Kan tyckas självklart men så är det inte. Fastighetsägare underlåter att hålla sina fastigheter i gott skick men kräver ändå fullt betalt. För det kan man göra när det är bostadsbrist. Då kan man också begära att hyresgästerna själva bekostar renovering av kök, tapetserar på egen bekostnad och står ut med allehanda brister. Allt går om ingen bråkar. Och bråkar gör inte den som har mycket att förlora på att ta strid. Ordstävet “Mister du en står dig tusen åter”  är i högsta grad giltigt på hyresmarknaden. Fastighetsägare  har i kraft av sitt fastighetsinnehav ett övertag som blir väldigt tydligt inte minst i tider av bostadsbrist. 

Det behövs givetvis lagar och det finns lagar om hur balansen mellan hyresgäst och fastighetsägare ska se. Men det räcker inte så det är utmärkt bra att regeringen nu tillsätter en utredning om “hur en lämplig avvägning mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen bör se ut”. Men lagstiftning i all ära den fungerar bara om den också backas upp av rätt attityd från fastighetsägarna. Det finns hyresgäster och så finns det hyresgäster.

Jag har mycket svårt att tänka mig att lokalhyresgäster skulle skriva ett hyresavtal med en fastighetsägare som säger att lokalen de erbjuder inte är i ett bra skick, golven är slitna, våtutrymmena är inte åtgärdade på länge och de förbehåller sig rätten att själva välja inredning och   färgsättning. Men precis så uppträder många fastighetsägare när de ska skriva ett hyresavtal med en enskild hyresgäst. Jag kan inte heller tänka mig att man går till sina lokalhyresgäster och säger att man avser att renovera i strid med deras önskan samt höja hyran så att  det blir omöjligt för de att vara kvar i lokalerna.

Men i stort som i smått uppvisar många fastighetsägare ett monumentalt ointresse för sina bostadshyresgäster. Detta syns väldigt tydligt när fastigheten ska stambytas och renoveras. Jag träffade ett gäng arkitekter som var så förtvivlade över alla de värden som fastighetsägarna låter gå förlorade vid en renovering så att de vände sig till mig i hopp om att jag också skulle tycka att hyran skulle höjas om hyresgästerna fick behålla sina köksluckor! Det tyckte jag inte.

För fastighetsägarna har ett större ansvar än att bara se till sina vinstmarginaler som ju för övrigt är omvittnat goda. Hyresmarknaden måste präglas av respekt både för hyresgästerna och för det fastighetsbestånd som ska förvaltas. 

Och inte minst kan vi inte ha ett läge där hyresgäster renoveras bort och kastas ut i otrygghet samtidigt som de svenskar som äger sina bostäder är mest gynnade i hela EU. Ränteavdragen ska fortsätta kosta miljardbelopp och riskera den svenska ekonomin med motiveringen att villaägare vant sig vid en ekonomi som bygger på statliga subventioner. ROT-bidraget, som en gång beräknades kosta 3,5 miljarder beräknas enligt SCB kosta 17 miljarder 2014, ska också i fortsättningen göra det möjligt att renovera villaområdena med hjälp av skattepengar. 

Man kan bli nervklen för mindre.

//Barbro Engman

Barbro Engman är krönikör för Archileaks. Hon har tidigare varit ordförande för Hyresgästföreningen. Innan dess kommunfullmäktige, landstingsledamot och riksdagsledamot. Barbro har arbetat som folkhälsoplanerare, chef inom missbruksvården, utredare inom barnpsykiatrin, varit försäkringskasseanställd och fackligt aktiv. Hon är uppväxt i allmännyttan men har bott i alla upplåtelseformer. Barbro bor nu i hyresrätt i Hammarby sjöstad.

Bild: Flickr commons