Detaljen: House of Ports Postad av: Archileaks, Datum: 2015-04-24

När Nadén Arkitektur skulle rita House of Ports nya kontor i Mölnlycke insåg de att företagets speciella profil krävde en speciell byggnad.  Och en byggnad som - bokstavligt talat - är långt utanför boxen kräver såklart en mängd lösningar som också är det. Nu delar arkitekterna med sig av sina erfarenheter och laddar upp detaljerna på Archileaks.

Såhär beskriver arkitekterna själva sitt projekt:

House of Ports är ett speciellt företag. Sedan starten 1994 har verksamheten utvecklats till att idag omfatta ett 60-tal medarbetare med specialister inom internetstrategi, immaterialrätt, avancerade IT-miljöer och webbutveckling. House of Ports styrka ligger i helheten – ingen annanstans erbjuds skräddarsydda lösningar av de tjänster som företag behöver för en trygg och säker närvaro på internet inom en och samma organisation.

När House of Ports inför sitt 20-års jubileum önskade bygga sitt egna kontorshus i Mölnlycke företagspark var ambitionen att företagets olika specialistkunskaper skulle knytas ännu starkare samman i en byggnad där medarbetarna effektivt kan samverka och förstärka varandra. Viktigt har också varit att gestalta byggnaden med de värden, kvalitet och säkerhet, som genomsyrar House of Ports leverans av tjänster.

Därför skapades en rund byggnad med stor inre öppenhet och korta samband mellan byggnadens olika delar. Huset delades upp i två plan - ett entréplan med gemensamma funktioner och ett andra plan med arbetsplatser – där allt är organiserat kring ett stort entrérum.

Byggnaden står väl synligt, alldeles i mötet mellan Nya Öjersjövägen och omgivningens landskap av blandskog och björkdungar. En tung betongfasad löper runt om hela entréplanet och för att förkroppsliga House of Ports medvetna strävan efter säkerhet och trygghet. Huvudentrén ligger tydligt placerad som ett ljust avbrott i den krökta betongen.

Efter en rumslig sekvens från det stora uterummet, genom ett avsmalnande vindfång möts besökaren av det luftiga entrérummet och här ges en överblick över byggnadens inre. Flödande ljus spelar mot ett ribbverk av björkstavar som omger rummet och kalksten från Kinnekulle som ligger på golvet. Det är öppet till plan två till vilken en skulptural trappa svänger sig upp. Trappan är formad på plats och gjuten i ett stycke för att skarvlöst ansluta till det platsgjutna bjälklaget. Högst upp finns en fyra och en halv meter bred norrvänd taklanternin vilken ger en ständig glimt av himlavalvet.

Plan två är ett stort flexibelt kontorsplan med olika typer av arbetsplatser längs med hela fasaden. Här finns både öppet landskap, avskärmade rum i landskapet och mindre cellkontor. 

Grundförutsättningarna för arbetsplatserna är dock samma och det är därför lätt att göra om flera cellkontor till ett öppet landskap och tvärtom. Runt om löper en glasfasad och dagens skiftningar över det omgivande landskapet blir därför påtagligt närvarande.

Byggnaden har avsevärt lägre energianvändning än vad som krävs enligt svensk byggnorm och har därför certifierats till Green Building. Byggnaden är näst intill självförsörjande på värme då serverhallens kylbehov leder till ett värmeöverskott som återvinns. Såväl ventilation, värme som belysning är helt och hållet behovsstyrt. Byggnaden kan avbrottsfritt vid strömavbrott i sin helhet försörjas via eget reservkraftaggregat.

Precis som House of Ports strävar efter att ha kvalité i allt de gör har byggnaden skapats med stor omsorg, från övergripande utformning, materialval och ner till detaljer. Detta har möjliggjorts genom en byggprocess - från de första skisserna till färdig byggnad – som präglats av engagemang och stor noggrannhet.

Entréplan med entréhall, gemensamma ytor, mötesrum och teknik.

 

 

Plan två, ett stort flexibelt kontorslandskap med olika typer av arbetsplatser längs med fasad och gemensamma funktioner i mitten.

 

 

 

House of Ports verksamhet innefattar domänhantering, varumärkesskydd, webbutveckling och hosting. Många kunder köper tjänster från varje område och samverkan mellan dem är därför avgörande. På plan 2 placeras de olika verksamheterna för sig men de stort kontakt och kortast möjliga avstånd.

 

 

TAKBJÄLKLAG

Av betong och med en stor lanternin för rikligt dagsljus.  

 

 

PLAN 2

Flexibla arbetsplatser längs med fasaden och gemsamma ytor i mitten.  

 

 

 

ENTRÉPLAN

Gemensamma utrymmen och en samlande entréhall. Tung betongfasad runt hela byggnaden. 

Husets uppbyggnad är utformad för att ge en tungt skyddande yttre karaktär och samtidigt ett flexibelt och öppet inre. Den vertikala stommen utgörs därför av prefabricerade betongelement som löper runt hela entréplanet och medan cirkulära stålpelare bär husets inre.

Bjälklagen utgörs av en kombination av förtillverkade och platsgjutna bjälklag utformade som tårtbitar och vilande på förtillverkade betongväggar respektive ingjutna stålbalkar. Bjälklagen kommer i dagen över entréhallen och denna del utgörs av platsgjuten betong för att uppnå ett skarvlöst utseende. Betongskivorna samverkar med ingjutna stålbalkar vilka är fastspända i fasadens betongelement, medan de vilar på den inre pelarringen. Detta ger en hävstångseffekt som medger ett rejält överhäng över entréhallen.

 

De förtillverkade bjälklagselementen i yttervarvet. De rundande massivelementen har ännu inte monterats.

Den platsgjutna betongen som hänger över entréhallen.

Entréhallen - Färdigt utseende

 

Detaljeringen visar olika sätt att hantera konsekvenser av byggnadens runda form. De krökta betongelementen har gjutits mot en sinusformad gummimatris för att skapa en mjuk fasad på vilken solljuset kan spela. Skarvar mellan betongelementen ligger alltid i vågdalar och blir därför knappt synliga. Fönsterplaceringar och andra öppningar är även dem beräknade och anpassade att hamna i vågdalar.

Hela fasade delades upp i ett jämnt antal element, åtta stycken, och de ritades upp i 3D för att förstå alla konsekvenser. Öglorna i ovankant på detta axonometri är till för lyft vid frakt och montage.

 

Monterade betongelment

 

Fasaden avslutas med ett krönelement i betong för att uppnå extra tyngd åt hela fasadkompositionen.

 

Mitt på takbjälklaget finns en lanternin i form av en cylinder vilken är snett skuren åt norr och på insidan klädd med plywood för att få in ett mjukare och något varmare ljus

 

Glaspartiet på plan två löper runt om hela byggnaden. För att hantera de raka glasskivorna i den krökta fasaden lades de något omlott. Detaljen kontrasterar mot entréplanets mjukt krökta och omslutande element.

 

Färdigt utseende

 

Gjutning med synlig stålbalk där trappan skall ansluta. Klacken vid bjälklagsöppningen bildar kant för ett uppbyggt golv med installationsutrymme.

 

Trappan är även den av platsgjuten betong för att skarvlöst fogas samman med bjälklagsöppningen.

 

 

För att förstärka entréhallens omslutande karaktär kläddes de krökta väggarna med stående ribbor av björk. Ribborna är monterade med distans mot den bakomliggande väggen och det är även ett litet avstånd mellan dem. Bakom dem finns mineralull som absorberar ljud och de är även olika djupa för skapa en struktur som ytterligare slår sönder ljudet. En risk är annars att akustiken får en parabolisk effekt vid krökta väggar.

 

Vid lägen för tilluftsdon borrades hål i ribborna istället för standardgaller.

 

 

Invändiga partier av aluminium och glas

 

HOUSE OF PORTS

ADRESS: Kalkylvägen 3, Mölnycke Företagspark

BYGGNADSÅR: 2013-2014

YTA: 1300 kvm

BYGGHERRE: House of Ports, Hans Thorén

PROJEKTLEDNING: Göran Arvidsson

ARKITEKT: Nadén Arkitektur genom Per Nadén (ansvarig), Mikael Sonnsjö, Thommie Henriksson och Ingrid Blomdahl.

K: VBK genom Jan Bergstran och Sigurd Fristedt

El: SWECO genom Thomas Bäckström 

VVS: Bengt Dahlgren genom Urban Carlsson 

MARK: ÅF CONSULT genom Klas Kaljusaar

AKUSTIK: Artifon genom Johan Mestre 

ENTREPRENADFORM: Samverkansentreprenad

GENERALENTREPRENÖR: BRA BYGG

PLATSCHEF: Patrik Jansson