DETALJEN: Saluhallen i Kvillebäcken Postad av: Archileaks, Datum: 2013-10-31

Vi är glada att kunna visa upp detaljer från Saluhallen i Kvillebäcken Göteborg. Gustav Appell Arkitektkontor har laddat upp detaljerna i databasen. Ni laddar ner detaljerna här.

Så här beskriver Gustav Appell projektet:

Sommaren 2011 höll Älvstranden Utveckling en allmän arkitekttävling om Kvillebäckens Saluhall. Vårt vinnande förslag byggde på läsningen av saluhallen som en superoffentlig byggnad. Det är en ovanlig men värdefull byggnadstypologi i staden, närmaste släkting är kanske järnvägsstationen eller biblioteket. Här krävs ingen biljett för att komma in och det ställs inte heller något krav på att konsumera. Det ledde oss till att gestalta byggnaden som en öppen och ohierarkisk struktur, möjlig att förändra över tid och med tydliga rumsliga kopplingar till omgivningen.

När stadsbyggnadsprojektet Kvillebäcken står färdigt kring 2017 kommer saluhallen ligga centralt i det stadsrum som kopplar ihop nya och befintliga stadsdelar kring Vågmästareplatsens spårvagnshållplats, 5 min från Göteborgs centrum.

Saluhallen vill vara en katalysator för stadsliv, ett interiört torg med tre huvudentréer och flera sekundära ingångar som knyter an till omgivningens rörelsestråk. Av funktionella skäl är den traditionella saluhallen en ganska sluten byggnad.

Vår ambition att öppna upp byggnaden mot omgivningen och samtidigt ge bra butiksytor har varit en utmaning i den inre organisationen. Interiört har eftersträvats en täthet och rumslig intimitet som möter fasader med ljusinflöde, utsikt och insyn. Entréplanet är reserverat för butiker, på övre planet finns serveringarna som också kopplar till en utvändig terrass i nivå med den upphöjda spårvagnshållplatsen.

Saluhallen kommer att flankeras av ett litet salutorg. Byggnadens placering på västra sidan av platsen var en given förutsättning redan i tävlingsskedet. Vi valde att göra en trappande volym som släpper ner eftermiddagssolen till torget. Den översta våningen är en lanternin som tack vare sitt indrag ryms inom detaljplanens tvåvåningsvolym. Lanterninens form ger en högrest inre hall som kontrasterar mot exteriörens soliditet.

Den repetetiva och lågmälda fasadgestaltningen bygger på idén om byggnaden som bakgrund för sitt innehåll. Det ger också flexibilitet eftersom nya entréer kan tas upp och glasningar läggas till eller tas bort, utan att den grundläggande arkitektoniska gestaltningen förvanskas.

 

Byggnadens materialpalett är vald för att vara robust vacker och tålig över tid; fasader med göteborgsgult tegel och stålglaspartier, en exponerad stomme av obehandlad betong och räcken av rostfritt stål. Stommen är i grunden en standard prefabricerad betongstomme.

Men anslutningsdetaljer och geometri på balkar och bjälklag har noggrant anpassats till byggnadens geometri. För at förstärka luftigheten i det inre rummet är fristående invändiga pelare nätta, runda stålpelare.

 

 

 

 Byggnadens inre öppenhet och den stora hallens form gav möjlighet till en styrd självdragslösning som ger byggnaden dess huvudsakliga ventilation och kylning. Teglet är kolbränt, slaget tegel i det lite tunnare danska flensburgformatet. Stenarnas ljusa färgton kommer av att formarna slammas med vit porslinslera. 

Murningen är utförd som en skalmurskonstruktion. Murningsförbandet är ett blockförband där utvalda stenar har fått koppytan glaserad med en klar glasyr som i vissa vinklar och ljusförhållanden ger fasaden ett blänkande mönster.