Detaljen: Strömkajen Postad av: Archileaks, Datum: 2015-10-16

Foto: Mikael Olsson

Från Strömkajen utgår Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar och Strömmas sightseeingbåtar. Det centrala läget mittemot Slottet, intill Grand Hôtel, Nationalmuseum och närheten till Skeppsholmen med dess muséer, resulterar i att stora turistströmmar rör sig i området.

Landhöjningen har medfört att kajens rustbädd har ruttnat, vilket ledde till att beslut togs om att Strömkajen skulle renoveras, tillgänglighetsanpassas och förses med ny teknisk infrastruktur. Marge Arkitekters uppdrag var att rita nya terminalbyggnader som kunde svara mot Stockholms Stads visioner kring båttrafiken i Stockholm.

I uppdragsförutsättningarna var det prioriterat att hålla vyerna mot slottet från Stallgatan och Grevgränd fria. Rederiernas närhet till båtarna var viktig, likaså att Blasieholmens monumentalbyggnader skulle behålla en överordnad roll.

Byggnadernas gestaltningskoncept bygger på en grundform – en tratt, som antingen är öppen och ramar in en vy över vattenrummet alternativt är sluten och då bär trafikinformation. Trattarna kombineras på olika sätt för att möta verksamheternas programkrav. Resultatet är byggnader utan specifika fram- och baksidor. Varje byggnad är unik, men tillsammans skapar de ett gemensamt uttryck för båttrafiken på Strömkajen.

Foto: Mikael Olsson

Foto: Johan Fowelin

Exteriört är fasaderna klädda med brunerad tombak, en mässinglegering. Interiörerna är utförda i råsågad ek. Glaspartier vid vänthall och försäljning är indragna för att ge väderskydd samt ytor för fasadskyltning. Tack vare byggnadernas konstruktion kan ett precist uttryck skapas där takrännor och stuprör undviks.

 

 

Vi ville arbeta med ett material som både åldrades vackert och kunde framhäva byggnadernas skulpturala former. Genom att använda samma material och materialbehandling för tak och fasad kunde byggnadernas grundform förstärkas.  

Foto: Mikael Olsson

Skillnaden i gestaltningsuttryck skapas av plåtindelning och olika typer av infästningsmetoder. Projektets arkitektur bygger på en grundform - en tratt, som på utsidan är klädd med "fjäll" av falsad plåt och på insidan klädd med släta plåtkassetter.

 Foto: Johan Fowelin