Detaljen: Uppgrenna Naturhus Postad av: Archileaks, Datum: 2016-03-17

Uppgrenna Naturhus

Uppgrenna Naturhus är en evenemangs- /café- / konferensbyggnad i Uppgränna, norr om Gränna med milsvid utsikt över Vättern och Visingsö. En befintlig faluröd lada revs och ersattes av en modern byggnad med bottenplan delvis ingrävd i slänten. En hybrid av en traditionell lada och ett växthus. Det övre entréplanet består dels av isolerad byggnad 

 

och dels av ett ouppvärmt växthus som sträcker sig över hela taket med plats för odlingar och skyddade terrasser med utsikt och med ett klimat motsvarande norra Italien. Exteriören gestaltas med inspiration av traditionell laduarkitektur med dess enkla portar och luckor. Det skapar dynamik åt fasaden samt minskar värmeutstrålningen när huset inte används.  

Exteriören gestaltas med inspiration av traditionell laduarkitektur med dess enkla portar och luckor. Det skapar dynamik åt fasaden samt minskar värmeutstrålningen när huset inte används.

Växthuset

Växthuset är i grunden ett standard-växthus för odling. Galvad stålstomme och aluminiumprofiler som håller det härdade enkelglaset. Stålramarna står förankrade på entréplanets betongbjälklag och är delvis inbyggda i den isolerade träväggen på plan ett. Hade vi gjort det idag, 


hade vi byggt in vertikala förstärkningar av limträ i väggarna. Dels för att undvika köldbryggor och dels för att spara stål. I kommande projekt kommer vi att lansera en utveckling av växthuset med glasskiktet monterat på limträramar. Allt för att maximera användningen av trä. 

 

Takterrassens oisolerade växthus längst upp och källarvåningens isolerade växthusdel -orangeriet, som hålls uppvärmd och renar avloppet även på vintern.

Kretsloppet

Växthusklimatet förlänger växtsäsongen och möjliggör ett lokalt slutet kretslopp med växtbäddar som renar och tar upp näringen i avloppsvattnet och omvandlar det till frukt och grönsaker. I växthuset, på bjälklaget mot husets södra gavel finns en ca 1m djup, 60m2 stor växtbädd fylld med pimpsten blandat med torv. Allt avloppsvatten som verksamheten producerar processas i kretsloppsrummet (något förenklat, 

 

en modern tre-kammarbrunn), i andra änden kommer ett näringsvatten ut som pumpas upp och sprids i växtbädddens övre skikt. Växterna tar upp näringen och större delen av vattenvolymen. Resterande vatten processas ett steg till i det uppvärmda orangeriets växtbädd innan det renade vattnet släpps ut i trädgårdsdammen och vidare ut i diket. Huset är ej anslutet till kommunalt avlopp.


Växtbädd i den oisolerade delen mot gaveln.

Servering i växthusrummet skyddat från regn och vind.

Naturhus 

Naturhuskonceptet utvecklades av svenska arkitekten Bengt Warne på 1970-talet. Vi tar nu detta koncept vidare in i framtiden. Principen är att en isolerad byggnad - en kärna, omges av ett klimatskal i glas - ett växthus. Växthuset förflyttar byggnaden till ett varmare klimat och ger skyddade uterum från regn och vind, som kan användas större delen av året. Växthuset möjliggör ett lokalt slutet kretslopp med växtbäddar som renar och tar upp näringen i avloppsvattnet och omvandlar det till frukt och grönsaker. Huset kräver ej anslutning till kommunalt avlopp. Det möjliggör också att 

 

man kan odla växter från varmare klimatzoner och man kan förvärma luft till ventilation.

Visionen är att göra hållbara byggnader som producerar mat - inte avfall . Hus som genererar energi  i stället för att bara konsumera den och slutligen, introducera reflektion och lärande över vad man stoppar i sig och vad man spolar ned i avloppet. Det man spolar ned kommer tillbaka till det egna kretsloppssystemet och in i tomaterna man äter till frukost. En hållbar arkitektur som stödjer en verkligt hållbar livsstil.

Fakta Uppgrenna Naturhus

Total-konsult: Greenhouse Living - www.greenhouseliving.se

Plats: Uppgränna

Area: 520 kvm  (200 kvm växthus)

Status: färdigställt juni 2015

Kretslopp/växthusexpertis: Anders Solvarm, Ecorelief / Greenhouse Living

Projektledning, controller: Niklas Dahlström, Darking / Greenhouse Living

Arkitekt: Fredrik Olson, Tailor Made arkitekter / Greenhouse Living 

Beställare: Bodil Antonsson, www.uppgrennanaturhus.se

Foto: Ulf Celander

Nedladdning av ritningar finns här