Detaljen: Widerströmska Huset Postad av: Archileaks, Datum: 2015-01-13

.

I månadens DETALJEN berättar Kod Arkitekter om sitt Widerströmska Huset. Ladda ner detaljerna i databasen!

Widerstömska huset innehåller kontor och undervisningslokaler för Karolinska institutet, KI. Uppdraget, att rita en rationell kontorsbyggnad, fick Kod arkitekter genom vinst i ett parallellt uppdrag 2008. Karolinska institutet, Campus Solna, var relativt anonymt i fysisk form, gömt bakom grönska och kringgärdat av motorvägar. Widerströmska huset var början av en stor expansion av KI campus mot Solnavägen.

 Byggnaden ligger i korsningen av Tomtebodavägen och Solnavägen. Vårt angreppssätt var att markera entrén till området från norr och visa verksamheten utåt. Byggnaden ligger i gatuliv och tar upp riktningarna från de två korsande gatorna - varav husets icke räta vinklar. Volymen, med en lägre del på sju våningar och en högre på tio våningar intill Solnavägen förhåller sig i skala till lägre äldre byggnader på campusområdet och till kommande högre bebyggelse längs med Solnavägen. Fasaden är uppbyggd av bröstningsbalkar och fönsterband som sveper runt hela byggnaden.

Situationsplan

Widerströmska huset från Solnavägen

Solna stads önskemål om verksamheter i bottenvåningen mot Solnavägen har vi översatt till en långsträckt foajé längs gatufasaden. Ett gemensamt generöst rum som rymmer uppehållsytor till undervisningslokaler och binder samman trapphusen. Kontorsplanen är effektivt planerade med ett modulsystem för ett flexibelt användande och går att förändra från dagens cellkontor till ett öppet kontorslanskap.  

Widerströmska är ett helt prefabricerat hus. Vi valde att bearbeta de prefabricerade elementen, att inte klä in dem och dölja med ytterligare skikt. Byggnaden ska stå för materialitet och beständighet. Därför är formsidan av betongelementet ytskikt på vägg och räcke i foajén, de rombiska pelarna synligt ilagade och fasadens bröstningsbalkar husets signum. 

Plan 1

 

Plan 2

Plan 6

Entréplats

Foajé

Detalj: fasad

Tegeltraditionen som dominerar arkitekturen på campusområdet förs vidare i form av tegel ingjutet i ljus betong. Den stickade fasaden av tegel var ett tema tidigt i projektet, huset kom att kallas lusekoftan av byggarna. Fasadens bröstningsbalkar har fem olika mönster och ger en småskalig ornamentering och reliefverkan i fasaden.

Vi såg möjligheten att med en gummimatris i gjutformen använda teglet i valfritt mönster och få en ornamenterad fasad. På avstånd ses teglet som horisontella band och på nära håll som ett mönster med reliefverkan. Olika mönster och täthet mellan tegelstenarna prövades i skala 1:1. Att hitta ett avstånd mellan stenarna som också föll ut i de avvikande hörnelementen var ett pussel. Stenens relief är bara 10 mm men påtaglig. Elementen tillverkades av KC betong i Katrineholm. Betongen har en viss del titandioxid i sig för att inte suga åt sig smuts och mörkna med tiden.

Tegelornamentiken gav Widerströmska smeknamnet "Lusekoftan".

Detalj fönster

Detalj: räcke i foajé

Räcket till plan 2 i foajén är utformat som en sarg av betong med överliggare i plattstål. Den tunga sargen ger rummet en stark horisontell riktning som följer hela den långsträckta foajén. Elementen tillverkades hos Contigas betongfabrik i Norrtälje. Vi arkitekter och byggets platschef har noga instruerat alla fabrikens arbetslag att dessa element skulle vara synliga i det färdiga huset. Synlig betong var något som de aldrig gjort förut. Överliggaren är utförd i plattstål som lackerats i en stark gul kulör, en lysande kontrast till den råa betongen. Överliggaren utförande har noga övervägts med hyresgästerna och nu är det säkert att ställa en kaffekopp utan att den trillar ner.

Detalj: undertak plan 2

Taket finns i byggnadens publika rum, foajén och undervisningssalarna på plan 2. Det är lameller av akustikplattor i stenull, 30 cm höga vilket ger en god ljudmiljö. Lamellerna hänger längs med det smala höga foajén och förstärker rummets riktning och form. Det svarta taket ger med spotlights infällda mellan lamellerna ger en känsla av teaterfoajé, en mjukhet i det i övrigt strama rummet och kontrast till den rena betongen. Ovan undertaket finns installationer och utrymme för rökgas, en nödvändighet då huset inte är sprinklat. 

Övre foajé

Sektion foajé

Detalj räckets betongsarg

Detalj räckets överliggare

 

Principsektion undertak

 

Projektinfo

Projektets namn: Widerströmska huset

Adress: Tomtebodavägen 18A, Karolinska institutet, Stockholm

Arkitekt: Ansv/Handläggare Sanna Hederus/ Åsa Kallstenius samt 

Medverkande : Karin Arnberg, Karin Kjellson, John Billberg, Johan Ekström, Britta Ader, Lukas Narvaja, Anja Franzén, Lisa Deurell

Stadsplan: Akademiska hus, Solna stad och Kod arkitekter

Konstnärlig utsmyckning: Kristina Matousch

Inredningsark: Aros arkitekter AB (Sweco) + Tengbom

Byggherre: Akademiska Hus AB, Region Stockholm

Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan

Byggnadsentreprenör: NCC Construction AB

Bruttoarea kvm: 18 500 kvm

Byggnadskostnad:Totalt 400 M kr inkl byggherrekostnader exkl moms.

Byggnadsår: Färdigt 2012

Fotograf: Åke E:son Lindman

Konstruktör  Sören Lundgren byggkonsult

Konstruktör prefab:  Tyréns AB

VVS: PQR

EL: WSP

Landskap: Tengbom