Europan - startskott 2015 Postad av: Archileaks, Datum: 2015-03-02

Idag drar en ny omgång av arkitekturtävlingen Europan igång. Så vi tog ett snack med Mikael Frej och Anders Holmer på det svenska Europansekretariatet om årets upplaga.

Ser ni några tendenser i årets upplaga som sticker ut?

Lite lätt generaliserande kan man säga att världen håller på att delas upp i två delar. Dels finns det de växande storstadsregionerna, där problemen handlar om att snabbt nog kunna sköta bostadsförsörjningen och samhällsservicen. Hit flyttar alla välutbildade unga samt företagen som vill anställa dem.

Och så har vi resten: de krympande småstäderna och glesbygden, där de lågutbildade och lågbemedlade stannar kvar. Dessa tendenser finns över hela världen och sker i en allt snabbare takt, även i Sverige. Man kan också skriva in Europa som en helhet i det resonemanget med ett starkt flöde av ung välutbildad arbetskraft som flyttar norröver från Sydeuropa. Kvar blir de gamla som får besök på lov och ledigheter av Den kreativa klassen.

Hur avspeglar sig den trenden i Sverige?

Symptomatiskt nog kommer de två svenska tävlingstomterna i den snabbt växande randen i två av Sveriges tre regioner; Nacka i stockholmsregionen och Lund i Köpenhamn–Malmöregionen.

I bägge tävlingsområdena utgör också en ny station för tunnelbana respektive tåg katalysatorn för en omvandling av stora områden. Och lika symptomatiskt är att den tredje regionen inte är med. Göteborgs planering är sällan i fas med den föränderliga verkligheten.

Hur kommer Europan ta sig an frågorna?

Till varje tävlingsomgång formuleras ett tema som skall spegla samtiden i hela Europa. Inför att definiera årets tema bjöds ett 50-tal aktörer in att formulera vilka frågor som är relevanta i Europa idag. De texterna syntetiserades till tre tendenser eller teman:

Welfare State Vs. Self-Organization

Segregation Vs. Sharing

Object Vs. Project (Process)

 

 

I dessa ordpar (eller dialektiska begrepp) finns det en rörelse från vänster till höger i många delar av Europa (inte politiskt då utan från tex. segregation mot delning…). Centralmakten blir svagare, delningsekonomin starkare och läget präglas i många regioner av en allmän osäkerhet. Det gör att man efterlyser processer i stället för storslagna masterplaner. 

Idag startar ju tävlingen. Varför tycker ni att man ska man göra Europan? 

Tja, det får alla svara på själva; det vi kan säga är att det finns väldigt få tävlingar där inte yngre blir bortsorterade i olika prekvalificeringar. Det innebär att de rösterna tystas innan de ens dragit efter andan. Europan är öppen för alla under 40 år. Och det finns väldigt få tävlingar som handlar om morgondagens stad och samhälle. 

Det borde vara skäl nog för oss!

***********************

På KTH på torsdag 4/3 kan man höra mer om Europan. 

Mer info här

Kortfakta om de svenska tomterna:

Lund

Location Lund - Sweden

Population Municipality 115,000 inhab.

Strategic site 520 ha - Project site 60 ha

Site proposed by Municipality of Lund, North Bridge and Estancia AB

Nacka

Location Nacka - Sweden

Population Municipality 95,000 inhab.

Strategic site 40 ha - Project site 17 ha

Site proposed by Municipality of Nacka

Läs mer om Europan här