Markanvisningsfusk - faktum eller fördom? Postad av: lovisahansson, Datum: 2014-11-17

Debatten om markanvisningstävlingar och om huruvida vinnande förslag förvanskas i processen har plötsligt börjat hetta till, till synes uppseglad från ingenstans. Men finns problemet i hela landet? Och vad säger kommunen i frågan?

Härom veckan skrev Örjan Wikforss på Archileaks om hur arkitektoniska kvalitéer ofta går förlorade i processen efter en markanvisningstävling. Han pekar på både bostadsbyggares och kommuners ansvar: ”Exploateringskontoren måste sluta med att suboptimera sitt eget ekonomiska resultat på bekostnad av vad som är bäst i ett större samhällsekonomiskt sammanhang. Och bygglovgranskarna vara stentuffa med att hålla koll på att markanvisningstävlingens vinnande förslag faktiskt också blir det som byggs.”  

Att kommunen ställer höga krav i markanvisningstävlingar som sedan inte förverkligas i projekten är det många som upplever. Det menar Anna-Johanna Klasander som är arkitekt på White och avdelningschef för Stadsbyggnad på Chalmers. 

– Vi vet att många upplever att det händer något med ambitionerna på vägen. Och nu finns det ett växande intresse i branschen att följa upp detta. Frågan har dykt upp ganska plötsligt från flera olika håll. Här i Göteborg kanske det beror på att Älvstranden har blivit så omdebatterad just nu när det gäller markanvisningarna. Då tittar branschen förstås både bakåt och framåt.

På Göteborgs kommun har man läst Wikforss inlägg men delar inte hans uppfattning. 

– Jag har inte sett att det har hänt här i Göteborg. Vi har inte haft så många tävlingar heller men jag känner inte igen den här bilden, säger Peter Junker, biträdande direktör på Fastighetskontoret.

För Peter Junker är det viktigt att poängtera att det finns en stor skillnad mellan Stockholm och resten av landet i frågan. Där bjuder byggarna på marken och den säljs till högstbjudande.

– Där går man ut och frågar vad aktörerna är beredda att betala för marken. Man tävlar alltså främst om priset. Och ibland ber man så att få in skisser och underlag för bedömning. Det gör vi nästan aldrig här.

De senaste tio åren har Göteborgs stad anordnat fyra markanvisningstävlingar. Av dem har två projekt blivit byggda. Den äldsta är Fjällbo park som ligger i Utby i östra Göteborg. 110 hyreslägenheter som enligt Junker var föredömliga exempel på effektiva lägenheter redan innan det var comme il faut. Låg starthyra var en av de kvalitéer som var i fokus när tävlingen utlystes.

– Vi satte ett pris på marken och en maximal hyra i startskedet och så frågade vi marknaden om förslag på vad vi kan få för de pengarna. 

Liknande kvalitéer efterfrågades i den senaste tävlingen om Guldmyntsgatan. 

– Anledningen att vi gjorde en tävling i dessa två fall var helt enkelt att man från politikens sida vill använda tävlingsformen för att se vilka aktörer som är intresserade att vara med om starthyran är låg.

Renströmska sjukhuset är en slottsliknande byggnad i Kålltorp som varit i kommunens ägo sedan 2008. 2010 skulle det gamla tuberkulossanatoriet byggas om till bostadsrätter. I det fallet var det viktigt att värna om att ta vara på de gamla kvalitéerna. Enligt Peter Junker blev resultatet av tävlingen bättre än vad man trott.

– Genom att höja kvalitén på material samt renovera trapphusen och ytskikten i lägenheterna fick de bättre betalt.

Markanvisningstävlingarna man genomfört har gett bättre resultat än väntat, menar Peter Junker och tillägger att kommunen skulle få problem med trovärdigheten om marknaden kände att det inte spelade någon roll vad de lämnade in som tävlingsbidrag. Då, tror han, skulle aktörerna sluta tävla. 

– Därför undrar jag hur stort problemet är. För det är uppenbart att många aktörer fortfarande vill vara med.

Om markanvisningstävlingar är förenade med trovärdighetsproblem beror på vem man frågar. Men i januari ska förhoppningsvis en eller flera studier utföras i ämnet. I Chalmers Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) kommer stadsutvecklingsutskottet att handleda studenter som väljer att belysa markanvisningar ur olika perspektiv i sitt examensarbete. Och det finns många frågor som är intressanta att titta närmare på, menar Anna-Johanna Klasander som medverkar där. 

– Målet är att systematiskt följa upp om det är det några särskilda kvalitéer som bantas bort. Det är ofta höga krav när det gäller miljö och social hållbarhet nuförtiden. Men sedan verkar det som att de kvaliteterna tonas ner för de ekonomiska i slutändan, och då borde det varit en tydligare förutsättning från början. Byggherrar som lämnat in bortvalda förslag känner att de också velat få chansen att visa vad de kunnat åstadkomma med de "nya" förutsättningarna. 

//Lovisa Hansson

Fjällbo park i Utby, ritat av Abako Arkitektkontor och byggt 2005, är resultatet av en markanvisningstävling. På Göteborgs Kommun är man nöjd med resultatet av alla markanvisningstävlingar man genomfört och ser inga trovärdighetsproblem.

Bildkälla: wikimedia commons