Dags för en feministisk stadsplanering! Postad av: Archileaks, Datum: 2014-08-22

Vad värderas högst i dagens stadsplanering och vilka gynnar det? Karolina Skog ifrågasätter gatumaktsordningen.

Precis som det finns en könsmaktsordning i vårt samhälle, finns en gatumaktsordning. Utrymme och pengar fördelas efter en beslutad hierarki. Män tar, fysiskt och mentalt, mer plats. I trafikplaneringen finns ett ökat intresse för genusperspektivet och hyfsad koll på mäns och kvinnors resvanor, men jag har inte noterat något liknande inom stadsplaneringen. Diskussionen om att kvinnor ska kunna gå hem på kvällen utan en nyckelknippa i näven fångar ju knappast hela bilden av vem den framtida staden byggs för.

Bilstaden har byggts utifrån ett bakom-rattenperspektiv, men fortfarande åker kvinnor bil framför allt som passagerare. Bilsamhället är inte byggt med varken barn och gamla eller kvinnor i fokus.

Kvinnor åker mer kollektivt och lägger mer tid på det vardagliga resandet, trots att män reser längre sträckor. I undersökningar kring vad som är viktigt i trafiken väljer kvinnor i hög grad trafiksäkerhet och miljö medan män prioriterar framkomlighet. I trafikplanering hanteras dock trafiksäkerhet och miljö som mjuka frågor som kan relativiseras medan framkomlighet - dvs framkomlighet för bilar - hanteras som någon form av naturlag. Jag anar att det finns samma strukturer för vilka preferenser som slår igenom i den övergripande stadsplaneringen och i samtalet om den goda staden. Vilka samrådsinlägg som styr besluten, vad som får kosta och vad som inte får det. Som sagt: jag anar. För att få veta går jag till val på att syna de detaljplaner vi antar i Malmö ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi behöver bättre underlag för att blotta strukturerna och förändra dem.

 Till detta hör självklart representation och makt. Även om vi blir fler och fler kvinnor som tar del i besluten om den byggda miljön är det i politiken fortfarande så att män sysslar huvudsakligen med ”hårda” frågor som stadsbyggnad, ekonomi och energi, medan kvinnor främst har uppdrag inom sociala frågor och utbildning. Jag är som trafikkommunalråd väldigt ofta ensam kvinna i olika sammanhang. Samhällsvetenskaplig ”mjuk” kompetens är inte sällan bristande i planeringsbesluten.

Det är inte jätteviktigt att räkna huvuden i samrådsförfaranden och olika organ, och vi ska absolut inte ålägga kvinnor att vara bärare av specifika värderingar eller att bära ett särskilt ansvar, men det är väldigt viktigt att det som kvinnor uppger som viktigt får vara viktigt när pengar fördelas och prioriteringar byggs in i den fysiska miljön.

Det är uppenbart att manliga normer alltför länge har styrt stadsbyggnads- och trafikpolitiken. Detta måste förändras, för att städer och samhällen ska vara trygga och hållbara miljöer för alla.

//Karolina Skog

Karolina Skog är kommunalråd (mp) i Malmö och ledamot i statliga Bostadsplaneringskommittén.

 

Bild från Miljöpartiet de gröna i Malmös valfilm. Animation: Claystation