Jättarnas tid i City är förbi! Postad av: Archileaks, Datum: 2014-08-19

Allt fler stora företag och institutioner flyttar till förorten. Vad innebär trenden för städerna? Håller den mentala kartan på att ritas om? Lars Snickert reflekterar över den nya trenden. 

Kommer ni ihåg i slutet av 1990-talet då de internationella företagen hade fullt upp med att flytta sina huvudkontor till de internationella metropolerna? I en undersökning* av Sveriges 500 mest omsatta företag, kunde man se en markant ökning av företag vars huvudkontor flyttades utomlands. År 1997 hade 12% av företagen huvudkontor utanför Sverige, och år 2000 var andelen 30%.

Flyttlassen gick för att etablera huvudkontoren i Europa. Men inte längre. Idag är det Tensta, Farsta och Skarpnäck som är flyttlassets destination. Allt fler statliga institutioner, offentliga förvaltningar och privata företag flyttar sina verksamheter från Stockholm city ut till ytterstadsbandet.

Vid ett första ögonkast verkar inte utflyttarna vara något att höja ögonbrynen över, men när man sätter listan över flyttkarusellen i ett större sammanhang slås jag av häpnad över omfattningen. Det här är inte spontana sammanträffanden utan en genomgående trend och på flyttkartongerna står “ytterstaden” skrivet med bred märkpenna.

Befolkningsökningen och inflyttningen till Stockholm fortsätter att slå nya rekord (nu två busslaster om dagen). Maria Rankka, VD på Stockholms handelskammare konstaterade i en utredning att allt mer ekonomisk aktivitet i våra ekonomier fokuseras till storstäderna. I Sverige är den utvecklingen extra stark. Trots goda tider ser vi att fler och fler institutioner lämnar city. Det som tidigare var så viktigt - att associeras med en viss adress - verkar inte idag ha samma betydelse. Istället är efterfrågan på moderna, flexibla och effektiva ytor som går att anpassa och skräddarsy efter sin organisation en morot god som någon. Av flyttarna att döma verkar det väga tyngre än att sitta på en exklusiv adress.

Vad innebär trenden för städerna? Håller kartan på att ritas om? Den klassiska bilden av den täta, koncentrerade stadskärnan som alla rörelser grundar sig i, där kärnan och densiteten är som högst, verkar stå inför ett paradigmskifte. Frågan är huruvida det är gränserna som suddas ut i samband med att staden växer eller om fenomenet är ett resultat av ständigt pressade effektivitetskrav där kostnader kan reduceras. På samma gång ges verksamheten nya rumsliga och flexibla möjligheter. Flyttarna vittnar om en förändrad tjänstestruktur inom finans och tjänstesektorn.

 

Till detta kan också läggas en politisk vilja till förändring som på sikt kan komma att omvälva synen av staden och hyresbeståndet. Att den sittande regeringen har bestämt sig för att utlokalisera sina verk har troligen blivit trendsättande för hur andra aktörer beter sig i en överhettad marknad där hyreskostnaderna är bland de största utgifterna. Finansborgarrådet Sten Nordin (m) menar att det är gynnsamt ur politiskt perspektiv att flytta ut verksamheterna ur flera aspekter: fler jobb i ytterstaden, minskade kontorskostnader och förbättrade förutsättningar för nya bostäder i city.

Budskapet är tydligt: Det är en medveten strategi för att skapa spinn-off effekter och indirekt motverka ett ökat utanförskap som vi ser i delar av ytterstaden. Vilken effekt som närvaron av förvaltningarna kommer att bidra till går bara att spekulera kring. Ifall flyttarna kommer att medföra att sista stenen är kastad i Husby är för tidigt att sia om, men i vilket fall vittnar flyttarna om en förskjutning av en tidigare etablerad ordning.

// Lars Snickert

Lars Snickert är arkitekt på ETTELVA Arkitekter.

*Källa: Fortsätter huvudkontoren att flytta ut? Magnus Henrekson och Nina Öhrn.  

Nedan följer ett antal olika verk/förvaltningar som har eller kommer att flytta som del av en större flyttkarusell.

 

Röd nål: nytt läge, Blå nål: tidigare/befintlig adress.