Former av ung: Clip/Stamp!Fold Postad av: Lars Fridén, Datum: 2013-03-26

I biblioteket står de uppradade i prydligt inordnade mappar. Åttiotalets Utblick landskap och det i postmodernism dimhöljda Magasin Tessin, nittiotalets MAMA och 00-talets Area och Rum. Rebelliska publikationer som på olika sätt tog spjärn mot det förväntade formatet, mot Arkitekturs formaliserade uppdrag och traditionstyngt förmanande röst. I evig strid mot arkitekturens allmänna uppgivenhet. Tidningar som inte förblev i vildsint svingande opposition utan som bidrog till att förnya både arkitekturkritik och arkitektur. Som brann, löstes upp, slocknade och vars skribenter och redaktörer förflyttat sig vidare. Sedan dess har den digitala omvärlden kommit oss närmare, Arkitektur har börjat blogga, Kritik att testosteronstint skrika och 4ARK nyfiket treva. Den svenska arkitekturtidskriftens scen är kanske inte öde men definitivt öppen för nya initiativ. Och sällan har dess betydelse för arkitekturens förnyelse gjorts tydligare än i utställningen Clip/Stamp/Fold.

I sex år har den turnérande utställningen Clip/Stamp/Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196x - 197x färdats runt arkitekturgloben. Curerad av Beatriz Colomina och producerad som ett kollektivt forskningsprojekt tillsammans med hennes doktorander vid Princeton University School of Architecture tog Clip/Stamp/Fold form för första gången 2006 på Storefront for Art and Architecture i New York. Utställningen presenterar, diskuterar och sammanställer några av den stora mängd "little magazines" som under 60- och 70-talen producerades i arkitekturvärldens många vrår – epitetet "little" syftar inte på tidskrifternas storlek utan på deras tillfälliga och progressiva karaktär och ovilja att inordna sig under kommersiella marknadsvillkor. Vid varje nytt nedslag har projektet förändrats, debatterats och vidareutvecklats i dialog med lokal publikationskultur.

 Bild från utställningen på Storefront 2006. Bild: Storefont for Art and Architecture

I en läsning som är parallell med hur experimentella publikationer var nödvändiga för modernismens utveckling under 1920-talet beskriver Clip/Stamp/Fold hur arkitekturtidskriften på 60- och 70-talen blir en viktig plattform för radikal arkitekturpraktik och kritisk formutövning. Tidskriften är här inte enbart ett forum för representation och dokumentation utan står för en specifik typ av arkitekturproduktion med förmåga att utmana, experimentera med och ifrågasätta byggnadskonsten. Ambitionerna med och relevansen hos Clip/Stamp/Fold utvecklas i förordet till den sprängfyllda katalog  som släpptes 2010:

"A key hypothesis of Clip/Stamp/Fold is that the proliferation of new technologies of communication and reproduction has played an enormous role in defining historical and contemporary avant-garde practices. These innovative and energetic publications helped form a global network of exchange among students and architects and also between architecture and other disciplines. The little magazines acted as incubators of new ways of thinking and a key arena in which the emerging problems facing architectural production could be debated. Indeed, many concerns that emerged within the context of these little magazines continue to feed debates in the present."

 

I internationell jämförelse är dagens utbud av svenska arkitekturtidskrifter snålt och med några få undantag saknas oss helt den sorts blossande, nyskapande och kritiska ämnesdebatt som Clip/Stamp/Fold undersöker. I sitt innehåll och omfång är projektet en uppmaning till oss att plocka upp stafettpinnen från "little magazines" och i sin iscensättning pekar det på den samtida arkitekturens behov av dynamiska mötesplatser. Mellan forskning och praktik, ute i samhällen, över ämnesgränser och utifrån internationell kunskapsbildning.

 

 

--------------------------------------

Lars Fridén är arkitekt med lejonparten av sin verksamhet förlagd till museisalar, utställningsproduktioner och ansökningshandlingar. Förvillad hallänning bosatt i Stockholm och en del av FFAR forum för arkitektur.

Det här är den femte och sista delen i Lars Fridéns artikelserie Former av ung. Vill du de andra artiklarna i serien kan du göra det här.

 

 Omslaget till Archigrams tidning nr. 4. Bild: archigram.westminster.ac.uk

Artikelns omslagsbild: Storefont for Art and Architecture