Former av ung: Manual for Emerging Architecture Postad av: Lars Fridén, Datum: 2013-01-31

För knappt tio år sedan, första gången jag övervägde att starta företag i arkitekturbranschens utmarker, fanns ingenting liknande Archileaks. Ingenstans fanns tillgänglig kunskap om hur det skulle gå till. Sveriges arkitekter erbjöd visst stöd men på den snåriga avtagsväg in i kulturproduktionens landskap dit vi hade förvillat oss fick vi vackert klara oss själva. Arkitekturskolan hade lärt oss om olika sorters akvarellpigment, T-linjaler och om hur man bäst roterar sin caran d'ache-penna för att dra jämntjocka blyertslinjer men ingenting om avtal, upphandling, ansökningar, dokumentmallar, organisationsstrukturer och företagsekonomisk rimlighet. Det gick naturligtvis käpprätt åt helvete. Kanske hade en manual kunnat underlätta vår abrupta färd mot misslyckandet. 

De tre kapitel som utgör Wonderlands Manual for Emerging Architecture presenterades första gången som insticksbilagor till den europeiska tidskriften A10: New European Architecture. Manualen består av en omfattande samling information, analyser, intervjuer, rekommendationer,

spekulationer och oanständiga samarbetsförslag genom vilka Wonderland hoppas förenkla för nystartade arkitektkontor att få uppdrag, samarbeta och driva arkitekturpraktik. Det är ett ambitiöst försök att belysa en gemensam situation, att särskilja dess lokala variationer och att utbyta erfarenheter och producera kunskap om den unga arkitekturens marknadsvillkor. En uppmanande text som nästlar sig in i produktionen av arkitektur snarare än i arkitekturen som produkt. Från inledningen:

"The Wonderland manual for emerging architects is not about architecture but about architects, not about the work that architects produce but about how they produce it. It is first and foremost a guide containing facts and figures, tips and experiences and as such can be seen as a handbook for European architects about how to conceive, establish, develop and run an architectural practice nowadays."

 Ett utklipp från projektets hemsida. Bild: Wonderland

På många sätt är manualen ett naturligt resultat av Wonderlands tidigare projekt. Som ett oberoende europeiskt arkitektnätverk har Wonderland i rollen som tankesmedja, utställningsproducent och samarbetsplattform undersökt den professionella arkitekturens ekonomiska, politiska, organisatoriska och sociala tillstånd. Med fokus på europeisk samverkan har nätverket under snart tio år strävat efter att inspirera till möten och utbyten över nationella marknadsbegränsningar och lokala byggnadstraditioner.

Som en steg-för-steg-anvisning är manualen organiserad kring fem olika undersökningsområden:

1; Uppstartsprocessen, om modeller för hur och var ett arkitektkontor kan organiseras och verka.

2; Misstag, om hur misstag kan undvikas och om hur god hantering av kris kan stötta utvecklingsarbete och förenkla skapandet av bärkraftiga produktionsstrukturer.

3; Marknadsföring,  om varför, på vilket sätt och i vilka forum ett arkitektkontor kan göra sig synligt.

4; Specialisering, om metoder och anledningar för att inrikta och specialisera sin verksamhet.

5; Arkitekturtävlingen, om varför tävlingen är ett bra arbetsforum, om strategier för att dra nytta av tävlandet som kunskapsproduktion och om vad som händer sedan.

 

 

Parallellt med projektet har Wonderland under snart fem år drivit plattformen Underconstructions - Observatory of innovative architectural and urban practice in Europe i samarbete med European Forum for Architectural Policies (EFAP) och den franska institutionen Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Underconstructions är en digital portal och databas som samlar in och presenterar ung europeisk arkitekturpraktik och har likheter med smalare och mer ideologiskt orienterade och innehållsmässigt drivna projekt som Rhyzom, Spatial Agency och det svenska Design act. Förutom sin digitala närvaro cirkulerar Underconstructions runt i Europa som seminarier och workshops. Sin senaste inkarnation fick projektet som manifestet Alteracrhitecture under förra årets Venedigbiennal.

Oavsett hur man väljer att se på Wonderland och deras Manual så är det svårt att inte stämma in i viljan att lyfta fram nyskapande praktik och skapa arkitekturpolitiska initiativ för att därigenom öppna upp för en saklig diskussion kring arkitekturens och stadsbyggnadens politiska, sociala och kulturella förutsättningar. Organisationen har inga svenska medlemmar.

____________________________________________________

Lars Fridén är arkitekt med lejonparten av sin verksamhet förlagd till museisalar, utställningsproduktioner och ansökningshandlingar. Förvillad hallänning bosatt i Stockholm och en del av FFAR forum för arkitektur.

Ladda ner manualens tre första delar på Wonderlands hemsida; Getting Started,  Making mistakes och Going public

Utsnitt ur en av de bilagor som skickades ut tillsammans med A10. Bild: Wonderland

Omslagsbild: Wonderland