GBG öppnar portarna Postad av: Archileaks, Datum: 2012-02-08

Vi på Archileaks brinner för fri kunskap inom arkitekturpraktiken. Därför är det med stort intresse som vi tar del av projektet Bästa platsen som dokumenterar stadsliv och delar informationen med Creative Commons. Syftet med projektet är att undersöka hur människor använder stadens offentliga platser och varför.Målet är att skapa bättre underlag för att höja kvaliteterna i befintliga och nya stadsmiljöer.

Bästa platsen! ingår i ett pågående arbete med en stadslivsanalys för centrala Göteborg där Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Centrala Älvstaden tillsammans tar hjälp av Spacescape, Trivector och Project for Public Spaces (NYC).

 

Så här skriver Daniel Sjölund och Karolina Örneblad på yimbygbg:

"Hur vill du att det nya Göteborg byggs? Vilka platser/gator/områden i Göteborg brinner du extra mycket för? Varför? Vad är det för något där som du vill att planerarna ska ta med sig när nya områden planeras och byggs? På Bästa platsen! kan du just nu informera oss i Göteborgs stad om detta"

 
Dead line för synpunkter är den 12/2.
Vi ser fram mot sammanställningen av projektet och hoppas att projektgruppen delar sitt material ut sitt material genom Archileaks. Vi uppmuntrar andra förvaltningar att följa efter Bästa platsens projektgrupp i spridandet av fri kunskap.