Detaljen: Gruvan Postad av: Archileaks, Datum: 2014-09-23

Stålets resa från järnmalm i berggrunden till bearbetad produkt – hur berättar man om den med en byggnad? När studenttävlingen ”Nya ögon på stål”, utlystes inför byggmässan Nordbygg 2012 valde Jonas Berg och Benjamin Gillner, då tredjeårsstudenter på Chalmers Arkitektur, att försöka svara på den frågan. Och de gjorde det bra nog för att vinna tävlingen.

Den knivskarpt rätlinjiga fasaden kontrasterar mot ett organiskt, grottlikt inre. Ljusslitsar mönstrar väggarna likt ett nät av guldådror, en anad inre glöd. Paviljongen är som ett utsnitt av en gruva - en kub av berg som skurits loss och lyfts åt sidan.

De oregelbundna pyramidformer som utgör väggar och tak interiört består av ett begränsat antal sorters triangulära stålplattor, roterade och kombinerade på olika sätt för att skapa en rationell mångfald i mönstret. 

- De strukturella enheterna kom fram genom fysiskt modellskissande, berättar Benjamin. Vi tog med skisserna till vårt lokala plåtslageri i Högsbo och diskuterade vad som var möjligt och inte. Vi förstod att det var viktigt att förslaget var genomförbart för att kunna vinna. Vi tog fram enklare detaljer som förklarade vår gestaltningsidé och visade att det var fysiskt möjligt att genomföra, sedan vidareutvecklades detaljerna i samtal med konstruktörer innan produktionen.

- I arbetet med skissmodellerna, fortsätter Benjamin, upptäckte vi också att det ljus som gick genom limmet i skravarna mellan triangelenheterna var helt magiskt.

Stålplattorna monterades med släpp mellan varje triangel och mellan varje pyramid. Indirekt belysning bakom dem släpper fram ljusslitsar i distansen. Det förstärker strukturens mönsterverkan och ger paviljongens interiör sitt säregna ljus.

Strukturen utnyttjar till fullo stålets egenskaper: den konstruktiva precisionen och spänsten i dimensioneringen.

- Det var spännande att jobba med ett och samma material rakt igenom, säger Jonas. Vi la mycket tid på att verkligen lära känna stålets egenskaper och insåg att något som är speciellt med stål är att det kan vara så extremt tungt men även extremt lätt. Det var något vi använde oss av i gestaltningen och det gav väldigt fritt spelutrymme. Det var nog en av anledningarna till att vi vann tävlingen: att vår berättelse om stålet som material var så tydlig.

 

 

Gruvans detaljer finns i Archileaks databas. Ladda ner dem här!

 

 Paviljongen har ingen baksida: var och en av de fyra fasaderna är i olika grad öppen mot mässhallen.

Utsida och insida kontrasterar. 

 

 1. Monteringsform.

2. 1,5 mm tjocka varmvalsade plåtar, utskurna i trianglar, placeras i formen.

3. 4 vinkeljärn placeras 100mm från punkten där de fyra triangelspetsarna möts och svetsas fast så trianglarna tillsammans bildar en oregelbunden pyramid.

4. Därefter placeras en ram av L-profiler i formen och svetsas fast.

5. Den färdiga 750x750mm väggmodulen.

6. Modulen staplas enkelt för transport.

7. Enheterna varierar i djup, 100, 200, 400 eller 600mm. Punkten i plan där trianglarna möts är likadan för alla enheter. En tillverkningsform krävs för varje variation.

8. Mönstret i väggarna skapas genom att enheterna roteras.

 

 

 

1. Regelstommen består av L-profiler med måtten 60x60x4000mm. De liggande balkarna är 60x100mm VKR profiler.

2. Taket är sammansvetsat i 3 större delar för frakt.

3. På plats monteras de tre takdelarna ihop. Balken i mitten är mindre än ytterbalken, den skjuts in i ytterbalken och skruvas ihop. Konstruktionen hissas upp och fästs i mässans innertalk.

4. I takbalkarna sitter en mindre VKR profil fastsvetsad i cc 750mm i vilken de stående reglarna fästs.

5. Längst ned på de stående reglarna finns en fastsvetsad fotplatta.

6. Väggmodulerna hängs fast i de stående reglarna med hjälp av en nyckelhålslösning.

7. Takmodulen skruvas fast i takbalkarna så att de sitter säkert fast.

8. Till sist skruvas den perforerade plåten på de stående profilernas yttersida.