Höj och sänkbar vägg Skogskyrkogården Postad av: Archileaks, Datum: 2012-08-20

På förfrågan av Jan Olav Jensen från Jensen&Skodvin Arkitekter vars kyrka vi studerade i förra detaljen visar vi nu Gunnar Asplunds höj och sänkbara vägg i Heliga korsets kapell.

Asplunds höj- och sänkbara västra vägg i Heliga Korsets kapell hör de mest avancerade och mytologiska detaljerna i den svenska byggnadshistorien. Skogskrematoriet invigdes 1940 av kronprins Gustaf Adolf tillsammans med prins Eugen och borgarrådet Yngve Larsson.

Gunnar Asplund deltog i invigningen, men dog i oktober samma år och kremerades i Skogskrematoriet. ”Hans verk lever” står det på Asplunds minnessten vid muren innanför Monumenthallen. Efter ett fåtal tillfällen i bruk stängdes den höj- och sänkbara väggen, och det specialkonstruerade tysta maskineriet blev utrymme för allsköns bråte. Först 60 år senare började man uppmärksamma denna byggnadsdetalj och fick 2007 igång maskineriet.

 Malin Zimm, sakkunnig i arkitektur på Arkitekturmuseet beskriver  Asplunds detalj.

-Det är knappast fråga om en höj- och sänkbar port – det är verkligen en hel fasadvägg av glas och brons, vars tyngd ljudlöst skall föras ned i marken och släppa in ljuset och vinden som bär iväg själen. Hela denna regi av rummet, där man under ett musikstycke eller ett tal i slutet av begravningsceremonin upplever hur ljuset och luften gradvis fyller kapellet, är en av Asplunds kanske minst subtila iscensättningar - här är symbolik och metaforer ersatta av ett handfast öppnande, en allt annat än metonymisk avslutning på begravningsritualen.

Det är inte ett ljusets eller materialets symbolspråk, det är en vägg som magiskt dras undan, medan begravningsgästerna riktar sina blickar mot salens inre. När den västra väggen sänkts är hela rummet blottat, oskyddat för klimat, löv flyger in, kanske en fågel, kanske snö. Solens strålar kan värma, och luften kan kyla. Och rummet får en annan utgång som inte är en dörr, utan en helt ny verklighet. Öppnandet är inte en symbol, det är en handling. Denna detalj är ett av de främsta exempel på arkitekten som regissör, som ceremonimästare – ”varsågoda, denna vägen till evigheten”.

 

Upptäkten av den höj och sänkbara väggen gjordes av filmaren Ulf von Strauss när han arbetade med en dokumentär om Skogskyrkogården.

-För en gångs skull kan jag ta åt mig hela äran för något bra. Jag gav väggen liv. Jag kontaktade Sweco och övertalade dem att reparera Aspluds höj och sänkbara dörrparti. Väggen hade legat i törnrosasömn sedan 1952.

Daniel Edman, mekanist och projektledare för reparationen på Sweco berättar:

-Vad man kan säga om väggen är att det är ett väldigt arkitektstyrt arbete. Den är låg, bred och tung, vilket ställer stora krav på mekaniken. Dörren väger 10-11 ton och står på två trapetsgängade skruvar på tio meters avstånd från varandra. I väggens nedre del sitter två mutterstycken och på källargolvet är de två trapetsgängade skruvarna lagrade i vinkelväxlar. Skruvarnas rotation driver väggen uppåt och nedåt och drivningen sker med en elmotorn via axlar längs källargolvet till de två vinkelväxlarna. Bredden innebär den största utmaningen. Det krävs hög precision för att väggen inte ska kilas fast halvvägs upp eller ner som en byrålåda. Rädslan för att något sådant skulle hända tillsammans med ett oväntade vibrationer med tillhörande missljud var de viktigaste anledningarna till att anordningen togs ur bruk kort efter den ursprungliga installationen.

Eftersom jag till vardags ofta projekterar dammluckor till vattenkraftverk var jag från början inställd på att ersätta stora delar av den befintliga mekaniken med modern hydraulik, en teknik som ersatt många äldre mekaniskt drivna konstruktioner. Torsten Jonsson på Årsta Smide, som gjorde allt det praktiska arbetet och som har stor erfarenhet av maskinerier från den här tidsperioden fick mig att inse hur fint denna typ av mekanisk drift kan fungera och jag insåg även det kulturhistoriska värde som den existerande konstruktionen besitter. Jag blev positivt överraskad av resultatet. När vi väl fick igång maskineriet och kunde styra motorns varvtal för att undvika ett resonansområde så fungerade det perfekt.

Torsten Jonsson, reparatör på Årsta smide beskriver restaureringen:
Bortsett från att vi reparerade en slungkoppling som inte fungerade handlade arbetet om att minska oljudet. En bullerorsak var att de långa, smala axlarna. Daniel Edman räknade fram erfoderliga dimensioner på förstärkningar till axlarna, som vi tillverkade och monterade. Genom att förstärka axlarna minskade vi vibrationerna. Bengt Wirgart på Digisign konstruerade en styrutrustning med frekvensomvandlare så hastigheten på motorn kunde styras. Då Heliga korsets kapell ritades kunde elmotorers hastighet inte regleras, de var antingen av eller på. Konstruktörerna hade otur med valet av rotationshastighet och längden på axlarna. Kombinationen ledde till att axlarna hamnade i självsvängning och bullrade.

Idag är väggen i bruk. Under årets varma månader sänks den ner under dagens sista ceremoni. Eftersom de på skogskyrkogården helst undviker turistsamlingar vid ceremonier och gravsättningsakter är vi väldigt glada att kunna visa Ulf von Strauss kortfilm ”Väggen” som ägnas helt åt Aspluds höj och sänkbara vägg, här på Archileaks.

I Gunnar Asplunds ställe frågar vi Malin Zimm på Arkitekturmuseet vilken detalj hon skulle vilja se studerad i nästa artikel:

-Jag skulle gärna se den gula dekorväggen som bildar fond åt en restaurang inne på Karlavägen 100 av Tage Hertzell och Gösta Wallmark.

______________________________________________________________________________________________________

Foto:

Susanne Hallmann, Kyrkogårdsförvaltningen Stockholms stad

Tack till:

Daniel Edman, Sweco
Torsten Jonsson, Årsta smide
Malin Zimm, Arkitekturmuseet
Ulf von Strauss, Ulf von Strauss film
Lars Bertil Erkki, Swecos arkiv
Javier Beltran, Stockholms stad