In i duschen! Postad av: Archileaks, Datum: 2015-02-12

När jag i olika arkitektföretag utbildar i affärsutveckling brukar jag, genom en liten enkät, testa kursdeltagarnas uppfattning om det egna företagets förmåga när det gäller affärs- och strategifrågor.

Svaren brukar bli tämligen identiska och svarsprofilen är lätt igenkännbar. Svaren innehåller nästan aldrig någon överraskning. Av detta kan man antagligen dra två slutsatser. Den ena är att mina frågor är väldigt ledande och styrda. Det tror jag mindre på. Den andra slutsatsen är att svaren röjer att de flesta arkitektföretag brottas med samma sorts problem. Det tror jag mer på.

Enkäten omfattar ett antal påståenden om företagets förmåga och kompetens när det gäller affärer och strategier. Deltagarna poängsätter påståendets sanningshalt genom att sätta en poäng, 1-4, där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer och 4 betyder att påståendet stämmer helt.

Ett inledande påstående lyder så här: ” I vårt företag ser vi alltid till att affären blir så bra som möjligt”. Detta påstående brukar ge ganska höga poäng, över 3 i genomsnitt. Det betyder att deltagarna anser att påståendet stämmer i stort.

Därefter följer en rad intrikata följdfrågor där jag dissekerar portalpåståendet genom att göra detaljpåståenden om olika aspekter på affärshantering och affärsutveckling. Då sjunker poängen hela tiden och når aldrig upp över 3.

Inget att följande påståenden (för att nu ta några exempel) brukar ge mer en styvt 2 poäng (stämmer till viss del).

• ”Inom vårt företag har vi en affärspolicy som vi också lever efter”

• ”Inom vårt företag har vi den kompetens och de resurser som behövs för att driva effektiva affärsförhandlingar”

• ”Inom vårt företag följer vi, enligt fastställda principer, upp varje genomfört uppdrag resultatmässigt och dokumenterar slutsatser och erfarenheter”

• ”Inom vårt företag analyserar vi alla nedskrivningar och kundförluster, oavsett summa”

• ”Inom vårt företag är medarbetarna alltid införstådda med de affärsmässiga realiteterna för de uppdrag de arbetar med”

Alltså, till viss del följer företagen sin affärspolicy, till viss del har företaget kompetens att sköta affärsförhandlingar, till viss del följer företaget upp sina uppdrag resultatmässigt, till viss del analyserar företaget nedskrivningar och till viss del är medarbetarna införstådda i de ekonomiska premisserna för de uppdrag de jobbar i. 

 

Till viss del gör alltså företagen det som borde vara en självklarhet i alla företag.  Man kan bara av detta dra slutsatsen att de flesta arkitektföretag har en hel del att göra när det gäller affärsutveckling.

Det gäller i lika stor utsträckning frågor som rör strategi och strategiutveckling. De två sista påstående i enkäten lyder nämligen:

• ”Inom vårt företag har vi god kunskap om våra konkurrenters strategier och processer”

• ”Inom vårt företag har vi tid och resurser att följa strategi- och processutveckling hos våra viktigaste kunder”

Dessa två påståenden får lägst genomsnittspoäng i hela enkäten, inte över 2. Svaren landar mellan ”stämmer inte alls” och ”stämmer till viss del”.

Slutsatsen måste tyvärr bli att många arkitektföretag har svag koll på strategi- och processutveckling hos såväl konkurrenter som hos väsentliga kunder. Och slutsatsen av den slutsatsen är förstås att man inser att de egna strategierna inte riktigt håller måttet. För de gör de nämligen inte om man inte har någon vidare koll på vad vare sig konkurrenter eller kunder har för sig och tänker om sin framtid.

Får man ordinera en kraftig och ihållande dusch affärsutveckling och strategiutveckling?

/ Staffan Carenholm

Staffan Carenholm är tidigare förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter och arbetar nu som frilansade debattör och konsult. Han skriver varje månad krönikör om aktuella frågor kring arkitektur, företagande och politik. Krönikorna publiceras även på hans hemsida, staffancarenholm.se