Intervju: Alla ska kunna bo kvar! Postad av: Archileaks, Datum: 2016-02-12

Den ideella föreningen Alla ska kunna bo kvar bildades i Göteborg januari 2015. Målet är att ”alla som bor i fastigheter som renoveras ska ha faktisk möjlighet att bo kvar i samband med renoveringarna”.  Kontaktpersonerna Mattias Axelsson och Daniel Carlenfors beskriver här föreningens mål och metod.

Varför behövs ni?

För att hyreshöjningar tvingar bort människor från sina hem. Renoveringar är nödvändiga, men de måste genomföras så att folk om de vill har råd att bo kvar. Vår utgångspunkt är att vi redan betalat för underhållet via hyran. Idag finns det för få andra som driver den här frågan. Folk känner sällan till sina rättigheter. När vi är ute och pratar så får vi ofta ett ”oj, aha!”.

Vad har ni för metod?

Det centrala är att förstå att man som hyresgäst i ett hus som står inför renovering är i konflikt och att sedan använda sig av denna insikt. Många av oss var med i nätverket Pennygångens Framtid, och i den kampen lärde vi oss att vi måste ta konflikt. Innan några förhandlingar påbörjas så måste parter bli jämlika. Utgångsläget idag är att fastighetsägaren sitter på nästan all makt. Det är en omöjlig förhandlingsposition för oss boende. För att kunna diskutera måste vi komma överens om grunden: att alla ska kunna bo kvar. Och inga tvetydigheter, inga ”ambitioner om att…”! När vi har en sådan jämlik förhandlingssituation, då kan vi snacka lösningar. Och till den situationen når vi bara genom konflikt. 

Hur sprider ni den här metoden?

Vi kan inte, och vill inte, driva andras kamp. Men vi delar med oss av våra erfarenheter. Vi kan väcka medvetenhet och ge en riktning: vi kan ge tips på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Intresset är väldigt stort. Framgångarna med Pennygången skapade uppmärksamhet i Göteborg och resten av landet. Med extremt små medel satte vi Stena Fastigheter i gungning. Trots att de satt på nästan all makt, och trots att de fick rätt i Hyresnämnden och Svea Hovrätt, så böjde de sig för ett ideellt nätverk. Även om vi är baserade i Göteborg så har vi varit runt i stora delar av landet och informerat, i Stockholm, Malmö, Uppsala, Linköping…

Hur förhåller ni er till Hyresgästföreningen? 

Vi ser oss inte som en ersättare till Hyresgästföreningen. Vi arbetar med frågan ur ett annat perspektiv. Vi står för ett utifrånperspektiv. Idag är Hyresgästföreningen en del av systemet, en förutsättning för systemets fortlevande. Ta allbolagen: Hyresgästföreningen var med och skapade den och kan därför ha svårt att kritisera den och konsekvenserna t.ex. av att allmännyttan tvingas agera som ett vanligt företag. Vi har inga sådana spärrar, vi kan se på det utifrån. Men vi har en bra relation till Hyresgästföreningen. Vi blir ofta inbjudna till lokala hyresgästföreningar, och har också god kontakt med region- och centralförbundet. Och flera av oss är medlemmar och förtroendevalda. På ett strukturellt plan kan delar av Hyresgästföreningen ha svårt av att vara obekväm och ta konflikt för dem som har det sämst ställt, och där kommer vi in. 

Ser ni några speciellt problematiska lagar eller regler?

Hela systemet är extremt skevt. För fastighetsägaren så är husen fastigheter, för den boende är det ens hem. Systemet av lagar och regler speglar nästan bara fastighetsägarens utgångspunkt. Ett exempel är besittningsskyddet.  Det är starkt i Sverige, men sätts ur spel vid renoveringar. Visst kan du vägra att skriva under ett godkännandeavtal vid renovering, men det blir meningslöst när Hyresnämnden dömer till fastighetsägarens fördel i mer än 9 fall av 10. Ett av problemen är att Hyresnämnden bedömer renoveringsbehov och hyressättning separat. Fastighetsägaren kan först få grönt ljus för renovering, och efter renoveringen grönt ljus för en högre hyra knutet till standardhöjningen. Och på så sätt tvingas människor att lämna sina hem. Det här är renovräkning. En annan fråga är att fastighetsägarna kan vänta med att berätta om en stundande renovering tills kort innan de påbörjas. Det gör det svårt att hinna mobilisera hyresgästerna. 

Och rivningskontrakt kringgår också besittningsrätten?

Precis, rivningskontrakt är ett sätt att göra lägenheter teoretiskt tomma. I praktiken bor folk där, men de har ingen besittningsrätt, så för fastighetsägaren är de tomma. På Pennygången fanns det 200 rivningskontrakt, Stena ville använda dem för att flytta runt folk, så att de i teorin renoverade tomma lägenheter. Men det satte vi stopp för.     Rivningskontrakt skapar en slags ”urbana nomader”. Det är unga, fattiga, barnfamiljer… grupper som är osynliga. Häromdagen pratade vi med en före detta granne. Hon flyttade från Pennygången 2012 när Stena hotade med hyreshöjningar. Hon flyttade till kvarteret Skäppan i Kvillebäcken, men nu är det samma visa där – i Skäppan är 1/3 av kontrakten rivningskontrakt. 

Ett annat exempel är smygrenoveringar…?

Ja, alltså att renovera lägenheter när någon har flyttat ut. Vi var i Majorna häromveckan på en lokal hyresgästförening vid vagnhallarna. Familjebostäder håller på och smygrenoverar där. Det är ytterligare ett sätt att underminera hyresgästernas inflytande.

Vad har varit det svåraste för de hyresgästnätverk som ni har stöttat?

Det svåraste verkar vara att hålla kampen vid liv. Nätverk skapas och det hamnar i media men sedan blir det tyst. Sedan får vi höra att Hyresgästföreningen och fastighetsägaren kommit in och fört in allt i en normalprocess – i normalprocessen dör allt. I bästa fall får de ner föreslagna höjningar på 60 procent ner till höjningar på 50 procent. Ibland blir det trestegsrenoveringar där den lägsta nivån är för hög för de som har det sämst ställt. Det är kosmetika. Ett färskt exempel är Näverlursgatan i Frölunda. Först skapades lokalt motstånd, och Poseidon backade och sade att det skulle bli tre renoveringsnivåer. Sedan blev det två nivåer. Slutbudet blev en (1) nivå och hyreshöjningar på 45 procent. Motståndet var för svagt, det blev för svårt för de boende att mobilisera. Kruxet är förstås att fastighetsbolagen gör det här på arbetstid, medan de boende gör det ideellt. Men alla möjligheter till framgång finns om hyresgästerna fortsätter kampen. Trots att obalansen i maktförhållanden så kan vi ändå vinna. Det är ett bevis på att vår analys är korrekt: det är orimligt att människor tvingas lämna sina hem på grund av hyreshöjningar. Alla ska kunna bo kvar. 

//Jonas Bäckström

Jonas Bäckström är statsvetare och har en kandidatexamen i arkitektur. Han har tidigare skrivit en serie artiklar om Frihamnen för Archileaks.

 Bilder: från FlickrFlickr samt Martin Holmquist