Statens centrumDatum: 2016-12-13

Inom kort kommer ArkDes nya överintendent offentliggöras, efter en lång betänketid kring tillsättningen hos Kulturdepartementet. Inga uppgifter om de sökande har tillgängliggjorts, men vem det än blir som axlar ansvaret för ArkDes skulle jag vilja framföra en tanke till hen att bära med sig under de första arbetsdagarna, hälsar Malin Zimm. Läs mer...

Rikta ilskan mot de fastighetsägare som inte underhållitDatum: 2016-12-09

Rikta ilskan mot de fastighetsägare som tillåtit sina fastigheter att förfalla under lång tid. Att folk vräks p.g.a. att de förväntas ta kostnaden för omfattande renoveringar av nedgångna hus hade kunnat undvikas, menar Barbro Engman.

Runt om i hela världen i både rika och fattiga länder står hus och förfaller företrädesvis runt de stora städerna. Barbro Engman frågar sig varför fastighetsägare inte förbättrar och underhåller dessa hus kontinuerligt. Läs mer ...

Stadens arkitektDatum: 2016-11-11

Fler städer anställer stadsarkitekter men deras mandat ser olika ut. Stadsarkitekten som fri spelare är en intressant utveckling, men förknippad med risker. Jag tycker att stadsarkitekten måste ha en tydlig position och sitt mandat förankrat i organisationen. Det handlar ytterst om makt och det ska mycket till för att den frie spelaren kan bli en maktfaktor, menar Staffan Carenholm.

Stadsarkitekten är på frammarsch men vad har rollen egentligen för mandat att påverka? Det diskuterar Staffan Carenholm i dagens krönika. Läs mer ...

Lyckliga gatan - finns den?Datum: 2016-10-25

Det blir så påtagligt när barnbarnet och jag snubblar fram över allt det som har blivit över i fogarna mellan projekten. Där man inte har fått ihop helheten och där de allmännas företrädare inte har tagit matchen fullt ut. Örjan Wikforss om att ha två saker i huvudet samtidigt.

Stadsbyggande är så mycket mer än summan av enskilda projekt, skriver Örjan Wikforss. Läs mer ...

Boendekarriär - vad i herrans namn är det?Datum: 2016-10-17

Häromdagen stötte jag på det igen, begreppet boendekarriär. Boendekarriärbegreppet verkar vara still going strong i politiken och bland många människor. Barbro Engman ifrågasätter synen på boende som något att göra karriär i.

Är det nya och moderna bara är till för de som vill eller tvingas äga sin bostad? Barbro Engman spekulerar i vad begreppet "bostadskarriär" egentligen innebär. Läs mer ...

En lärande affärsorganisation?Datum: 2016-10-05

Arkitektbranschen går på maxfart. Arkitektföretag tvingas tacka nej till uppdrag ett, historiskt sett, rätt unikt agerande. Medarbetare bränner ut sig och går i väggen. Vad lär vi oss av detta, undrar Staffan Carenholm som efterlyser långsiktigt hållbara affärsmodeller med utvärdering och uppföljning.

Har arkitektbranschen lärt sig något under högkonjunkturen? Staffan Carenholm resonerar kring hur arkitekternas arbetsprocess kan förbättras genom att ta lärdom från och utvärdera genomfört arbete. Läs mer ...

Marknaden och byggreglerna - ett exempelDatum: 2016-07-01

Att sänkta BBR-krav skulle generera fler och billigare lägenheter är en vanlig åsikt. Men många av de argument som används saknar grund. Bodi Karlman påpekar faran i att låta dem stå oemotsagda. Läs mer...

Att bli en byggande bostadsrättsföreningDatum: 2016-06-16

Fler borde ta chansen att bygga i egen regi - det är socialt, ekonomiskt och behöver inte vara så svårt som det verkar. Här berättar Karin Kjellson om sina erfarenheter av hur det som bostadsrättsförening går att bygga bostäder tillsammans i liten skala.

Att bygga själv kan i själva verket innebära att bygga tillsammans - Karin Kjellson delar med sig av erfarenheter kring att starta en byggande bostadsrättsförening. Läs mer ...

Efterlysning: kooperativ egnahemsrörelseDatum: 2016-06-14

Jag ser inget hopp om att marknaden eller politiken kommer lösa bostadsfrågan. Nu är det vi som civilsamhälle som måste skapa positiv förändring. Vi måste visa att viljan finns, och sen söka stöd hos politiken, hävdar Lisa Deurell i den sjunde artikeln på temat samtida egnahemsrörelser.

I sjunde artikeln på temat egnahemsrörelser menar Lisa Deurell att civilsamhället nu måste fånga upp bollen om bostadsbyggandet och själva se till att vi får de bostäder vi så illa behöver. Läs mer ...

Egnahem är inte tillräckligtDatum: 2016-06-10

En ny egnahemsrörelse kan möjligen få en begränsad betydelse för bostadsbyggandet under förutsättning att villkoren blir oerhört gynnsamma. Politikens förmåga att fatta beslut om villkoren på bostadsmarknaden har väl inte hittills varit kantad av framgång, menar Barbro Engman som är kritisk till om en ny egnahemsrörelse kan få en storskalig samhällseffekt på bostadsbyggandet.

Alla goda krafter ska rikta in sig på att få igång byggandet av det som kan ge stora volymer, säger Barbro Engman och menar att en egnahemsrörelse inte kommer få fart på bostadsbyggandet i stort. Läs mer ...

Tillbaka på byggetDatum: 2016-06-03

När släppte arkitekten taget om bygget? Då bygget startar har arkitekten oftast redan lämnat processen och är i full färd med nästa projekt. Men det finns de som medvetet arbetar sig in i en ny, mer omfattande och mer ansvarstagande arkitektroll, menar Staffan Carenholm - de byggande arkitekterna.

Staffan Carenholm om arkitektens uttåg från byggena under 60-talet och de samtida byggande arkitekternas intåg. Läs mer ...

Fattiga borde äga sin bostad, rika har råd att hyraDatum: 2016-06-01

Ingenstans är det viktigare att värdet av nya byggrätter och förbättringar av befintliga hus kommer de som bor i husen till godo, inte de riskkapitalister och pensionsfonder som nu storhandlar nedgångna hus, hävdar Staffan Schartner i den fjärde artikeln om egnahemsrörelser idag.

Staffan Schartner om orsaker och verkan i ett bostadsbyggande som är allt annat än utopiskt, där höga avkastningskrav stryper mindre aktörers handlingsrum. Läs mer ...

Egnahemsrörelse mot emigration?Datum: 2016-05-31

Vad är bakgrunden till egnahemsrörelsen kring 1900 - i vilken kontext uppstod den? Kopplingen till migrationen gör den intressant att fundera över i dagens situation av nya folkvandringar.

Men att emigration och egnahem kopplades samman betyder inte att de uppstod tillsammans, än mindre att de var samma sak, menar Claes Caldenby i tredje artikeln i serien om egnahemsrörelser. Läs mer ...

En samtida egnahemsrörelse – mer än villorDatum: 2016-05-26

Kan åtgärder för att uppmuntra självbyggeri innebära en avlastning för den kollektiva bostadsförsörjningen? Hur skulle en samtida egnahemsrörelse i så fall kunna se ut?

Vilka exempel finns på när självbyggeri hjälpt till att sänka ingångströsklar på bostadsmarknaden? Detta är andra artikeln i Archileaks debattserie om samtida egnahemsrörelser. Läs mer ...

Det behövs en modern egnahemsrörelseDatum: 2016-05-23

Vi måste låta människor vara en del av att bygga täta städer. Sverige har den kommunala verktygslådan som krävs för en samtida egnahemsrörelse menar Muharrem Demirok (c) kommunalråd i Linköping.

Hur skulle en samtida egnahemsrörelse kunna påverka bostadsbyggandet i dagens Sverige? Muharrem Demirok (c) inleder Archileaks artikelserie på temat. Läs mer ...

Kampen om planeringenDatum: 2016-05-16

Det pågår en veritabel kamp om initiativet i samhällsplaneringen. Man överträffar varandra i förslag om att skrota regler och ta bort processteg. Men med helt olika syften, skriver Örjan Wikforss. Läs mer...

Stadsarkitektens återkomstDatum: 2016-05-02

Gävle annonserar efter en ny stadsarkitekt. Inget märkvärdigt med det kan tyckas, men nu råkar det förhålla sig så att Gävle har varit utan stadsarkitekt i 17 år. Staffan Carenholm hoppas nu på verkligt mandat för stadsarkitekten att påverka.

Stadsarkitektens roll - specialisttyckare eller verklig maktutövare? Staffan Carenholm hoppas på det senare när Gävle åter får en stadsarkitekt efter 17 år utan. Läs mer ...

Bygg bort parkerna?Datum: 2016-04-15

Våra städer förtätas idag i hög takt och det byggs på höjden och i en skala som vi inte sett tidigare. I det läget ökar trycket på de parker och grönområden som finns kvar, menar Johan Helgeson. Läs mer...

Nästa byggskandalDatum: 2016-04-11

Vart tog den forskning vägen som kritiskt granskar det byggda resultatet ur allmänhetens perspektiv? En oberoende byggforskning i allmänintressets tjänst är nödvändig, skriver Örjan Wikforss med anledning av ett aktuellt forskarlarm.

Örjan Wikforss efterlyser oberoende byggforskning för att säkra en god byggkvalitet. Läs mer ...

Tak över huvudet - en rättighet eller en lyx?Datum: 2016-04-04

Antalet valmöjligheter för den som söker en bostad är snart nere på noll givetvis med undantag för de som fortfarande kan köpa en bostad. Men för alla andra ser det dystert ut, menar Barbro Engman. Läs mer...

Stockholm, quo vadis?Datum: 2016-04-04

Carenholms senaste krönika handlade om Apples planerade bygge av en flaggskeppsbutik i Kungsträdgården. Det var i sig en häpnadsväckande nyhet, som färdigpaketerad och uppenbart färdigförankrad dök upp ur intet, menar han och följer här upp vad som hänt sedan nyheten landade.

Hur passar IT-företaget Apple in i Stockholms Kungsträdgård? Staffan Carenholm följer upp sitt debattinlägg om Apples initiativ att köpa upp en fastighet i Kungsparken i Stockholm. Läs mer ...

Måste arkitekten vara en bråkstake?Datum: 2016-03-07

För arkitekten gäller att inte ducka i debatten även om den känns obekväm. Att lyssna noga till kritiken, men också att argumentera väl och inte tveka om att med kraft tillföra den egna sakkunskapen.
Läs mer...

Marknadshyra = hyreshöjningDatum: 2016-03-01

"Vi är naturligtvis medvetna om att höjda hyror omfördelar inkomster från hyresgäster till fastighetsägare, att det givetvis är ett problem och att man därför måste ha modeller för att dämpa effekterna av denna omfördelning." Barbro Engman citerar Assar Lindbäck i sin senaste krönika.

Omfördelningen av kapital i relationen mellan hyresgäster och fastighetsägare diskuteras av Barbro Engman. Hon menar att marknadshyror per definition leder till, för samhället och hyresgästen, kostsamma hyreshöjningar. Läs mer ...

Kungsan blir Apple Park?Datum: 2016-02-25

Hur passar IT-företaget Apple in i Stockholms Kungsträdgård? Företaget har köpt en fastighet i parken som de vill uppföra en spektakulär Apple-butik på. Vad Stockholms stads roll är i denna upphandling är oroväckande, menar Staffan Carenholm.

När Apple meddelar sitt intresse för Kungsträdgården slår Staffan Carenholm vakt om denna offentlighetens hjärta i Stockholm. Han ifrågasätter varför staden inte köpt upp fastigheten för att säkra dess allmänna bruk. Läs mer ...

Christers felskärDatum: 2016-02-01

Den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö skulle ha kunnat visa hur arkitektur kan bidra till att lösa vår tids stora samhällsbyggnadsfråga. Men utredningen är alltför vag, anser Örjan Wikforss.

Och att finansiera en ny myndighet genom att skära bort stora delar av ArkDes är alltför defensivt. Det är satsningar, inte nedskärningar arkitekturpolitiken behöver.
Läs mer ...

Ketchupeffekt i bostadsbristens kölvatten Datum: 2016-01-29

Vi som är lite mer intresserade av bostadspolitik blir alltid extra glada när diskussionen tar fart. Det enda problemet är att diskussionen alltför ofta tar fart när det inträffat någon skandal av något slag. En offentlig person, vanligtvis en politiker, som är inblandad i en lägenhetsaffär är en skandalklassiker.

Barbro Engman pratar om ketchupeffekt i bostadspolitiken och diskuterar skillnader och förutsättningar på bostadsmarknaden. Hon efterlyser en höjd ambitionsnivå vid det politiska förhandlingsbordet. Läs mer ...

Bostadsmarknaden: hög tid för ledarskapDatum: 2016-01-26

Svensk bostadsmarknad krisar. Fler och fler människor ställs utanför en fungerande bostadsmarknad. Skillnaderna mellan de som är etablerade på bostadsmarknaden och de som har stängts ute ökar dag för dag. På svensk bostadsmarknad är man antingen insider eller outsider.

Staffan Carenholm diskuterar ytterligheter på bostadsmarknaden och (avsaknaden av) bostadspolitik i Sverige de senaste decennierna. Läs mer ...

Sverige renoverar!Datum: 2016-01-22

Vad är en upprustning? Boverkets utredare konstaterade nyligen att ombyggnader leder till att ”de som har det sämst ställt har färre och färre områden att flytta till”, att en fjärdedel av de boende flyttar och att socialstödet till de kvarboende ökar.

Det renoveras i Sverige, men till vilket pris? I en serie artiklar för Archileaks kommer Jonas Bäckström undersöka olika strategier för renovering och deras sociala konsekvenser. I samtal med fastighetsbolag och aktivister tar han reda på vad det innebär, för de boende och för staden.
Läs mer ...

Den som föreslår typgodkända hustyper förstår inte vad stad ärDatum: 2016-01-13

De slutsatser som utredningen drar och som återkommer i dagens utspel är tyvärr ledsamt förutsägbara. Här finns inte ett spår av insikt om att bostadsbyggande samtidigt är stadsbyggande. Det menar Staffan Schartner. Läs mer...

Carenholms klapparDatum: 2015-12-18

I sin sista krönika för året rimmar Staffan Carenholm ihop klappar till alla som ritar, bygger och beslutar. Till skillnad från tomten ger han flest till de som misskött sig mest.

Läs vilka som får en uppläxning i julklapp. Läs mer ...

Miljonprogrammet 50 år: Lena AnderssonDatum: 2015-12-11

Lena Andersson är författare till en rad böcker. 1999 debuterade hon med romanen ”Var det bra så?”, som handlar om hur det är att växa upp i Stockholmsförorten Tensta under 70- och 80-talen. Hon bor i Tensta utanför Stockholm där hon också är uppvuxen.

För att uppmärksamma att miljonprogrammet fyller 50 i år har vi på Archileaks gjort en serie korta intervjuer med personer som har särskild kunskap, intresse eller åsikter om ämnet. Läs mer ...

Allmännyttans allmänna nyttaDatum: 2015-12-10

Bostadsbristen har på ett brutalt sätt blivit synliggjord. Den brist på bostäder som vuxit fram under flera årtionden framstod i blixtbelysning när de flyktingar som tagit sin tillflykt till Sverige tvingas sova i tält eller utomhus.

Barbro Engman påminner om allmännyttans uppdrag och hoppas att man tar tillvara på möjligheten att vara till allmän nytta och agerar för att råda bot på bostadsbristen. Läs mer ...

Det bidde, återigen, en timmeDatum: 2015-12-03

Timmar, timmar, timmar. Det är ett ständigt fokus på timmar. Och kanske är det så att fokuseringen på den lilla tidsenheten timme har begränsat synfältet. Timmen har blivit norm och regel. Det är svårt att tänka sig något annat.

Går det att komma ifrån timpriset? I sin senaste krönika tar sig Staffan Carenholm an frågan om arkitekters enisidiga affärsmodell. Läs mer ...

Byggmästaren som vågade byggaDatum: 2015-11-30

Olle Engkvist var byggmästaren med stort yrkeskunnande och en social åskådning. Örjan Wikforss skriver om en byggmästare som vågade bygga utan att vänta på statliga ingripanden. Läs mer...

Vad finns lagrat i miljonprogrammets DNA?Datum: 2015-11-06

Finns det information, ett bibliotek eller ett recept som långtidsförvarats i miljonprogrammets DNA och som nu kan användas som instruktion för att utnyttja möjligheterna till en kreativ förändring?

Miljonprogrammet fyller 50 år och Barbro Engman frågar sig om det, någonstans i projektets DNA, finns instruktioner både för förnyelse av miljonprogramsområdena och vårt framtida bostadsbyggande. Läs mer ...

Dom kallar oss konsulterDatum: 2015-11-02

Hur vi organiserar arkitektarbetet är avgörande för vår förmåga att utöva yrket och hävda arkitekturkunskapen, skriver Örjan Wikforss.

Faran är att den basala konsultaffären tar överhanden. Ett självplågeri som hotar arkitektprofessionen och en bristande självsäkerhet som går ut över kvaliteten i arkitekturen. Läs mer ...

Husvill arkitektur?Datum: 2015-10-30

Nu föreslås inrättande av en ny Myndighet för gestaltad livsmiljö, som ska ersätta ArkDes och ansvara för att ympa in frågor om arkitektur, form och design i samhällskroppen.

Staffan Carenholm har läst "Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design", betänkandet som nyligen lagts fram av regeringens särskilde utredare Christer Larsson och frågar sig om vi ska våga hoppas på ny arkitekturpolitik i så osäkra tider. Läs mer ...

Kaplan = AttefallDatum: 2015-10-07

Den rödgröna regeringens byggregelretorik är numera till förväxling lik den tidigare borgerliga regeringens, anser Örjan Wikforss.

Tar man bort regler och processteg utan att ersätta dem med annan form av kunskap ökar riskerna i projekten dramatiskt. Läs mer ...

Mer konst till folketDatum: 2015-10-02

Vad betyder konsten och kulturen för samhällsutvecklingen? Konstens värde för människor är ett ämne som ofta förs i en förvirrande debatt. Men att konsten har varit närvarande på människors boplatser sen tidernas begynnelse råder det ingen tvekan om.

Barbro Engman lyfter fram goda exempel på bostadsområden där konsten har en självklar plats. Hon efterlyser mer konst i våra gemensamma rum. Läs mer ...

Byggande arkitektDatum: 2015-09-30

På bara några år har Byggande arkitekt blivit ett etablerat begrepp. Numera vet många att det finns arkitektföretag som idag vill ta byggherreroller och fullt ut genomföra projekt i egen regi.

Staffan Carenholm slår ett slag för den byggande arkitekten som tar steget från oberoende konsult till initiativtagare. Läs mer ...

Vilket värdeskapande och för vem?Datum: 2015-09-07

Till de många värdeladdad orden i stadsbyggandet läggs nu värdeskapande. Men vad betyder det? frågar Örjan Wikforss.

Bytesvärde vid snabb exit är inte detsamma som långsiktigt användarvärde. Läs mer ...

Är gentrifiering fortfarande relevant?Datum: 2015-09-04

50 år efter att begreppet gentrifiering myntades används det fortfarande flitigt. Men hjälper det oss verkligen att komma framåt?

I inledningen till antologin Gentrifiering uppmanar redaktörerna Chatarina Thörn och Helena Holgersson till fler lokala gentrifieringsstudier. Men vad ska det egentligen ge? Joakim Forsemalm anser det vara dags att ta steget från problemformulering till konkret förändringsarbete.

Läs mer ...

Dags att skapa balans mellan att äga och att hyra Datum: 2015-09-03

Regeringen har tillsatt en utredning för att utreda frågor om hyra av lägenhet. En viktig del i uppdraget är att undersöka om hyresgästernas ställning bör stärkas.

Barbro Engman välkomnar utredningen och reflekterar över obalansen mellan att äga och att hyra sin bostad. Hon menar att vi är i ett läge där hyresgäster renoveras bort och kastas ut i otrygghet samtidigt som de svenskar som äger sina bostäder är mest gynnade i hela EU.
Läs mer ...

En ny verklighetDatum: 2015-08-25

Det allra mesta blir billigare för den som konsumerar olika tjänster - men hur påverkas producenten?

I dag ser vi fundamentala förändringar i samhällsekonomin. Det ger en rad nya förutsättningar också för arkitektföretagandet. Staffan Carenholm funderar kring hur den nya ekonomiska realitet, som nu också tränger sig på i arkitektbranschen, ser ut. Läs mer ...

Att bryta mot konventionerDatum: 2015-08-20

Att bryta mot konventioner: En sammanfattning av handboken Housing in the RiverCity: Rethinking Place and Process

Handboken författades i samarbete mellan, Per-Johan Dahl, Assistant Professor och Dana Cuff, Professor. Boken publicerades under våren 2015 av Mistra Urban Futures i Göteborg och sammanfattar två års forskning på svenskt bostads- och stadsbyggande, vilket genomförts med Mistra Urban Futures som bas. Läs mer ...

Hyror för de som hänger med i svängarnaDatum: 2015-06-25

Marknadshyror går hand i hand med social housing. Där marknaden huserar måste politiken ordna subventionerade bostäder. Vi kommer att få en hyresmarknad för de som kan hänga med i svängarna och en för de som saknar svängrum.

Barbro Engman efterlyser en bostadspolitik som garanterar allas rätt till en bostad till en rimlig kostnad. Läs mer ...

Politiken biter inteDatum: 2015-06-23

Att politiken inte verkar bita på arkitekturen - vad beror det på?

Malin Zimm om bevarande kontra utveckling och vanmakten i tomma ord. Läs mer ...

Blåsningen i AlmedalenDatum: 2015-06-12

Ett av de mest skruvade påståendena om planprocessen visade sig bygga på en jämförelse mellan ojämförbara projekt.

Håll ögonen öppna i Almedalen, uppmanar Örjan Wikforss. Läs mer ...

Gratis lunch?Datum: 2015-06-03

Att slippa betala är alltid trevligt - men finns det egentligen något som är gratis?

Allt arbete arkitekter gör utöver det betalda är det i alla fall inte. Det får företagen stå för, på bekostnad av lönsamheten. Staffan Carenholm avslutar sin krönikörsäsong med en uppmaning till förändring. Läs mer ...

Lagrummet - allt går med fyra hjulDatum: 2015-05-29

25% av stadens markyta upptas av gata. Den är allmän plats och ska enligt lag vara till för gemensamma behov. Men hur jämnt fördelad är egentligen rätten till utrymmet? Läs mer...

Varför ska studenter bo i celler när byggbranschen går fri?Datum: 2015-05-28

I flertalet utredningar har byggsektorn visat sig ha enorma problem och helt sakna vilja eller förmåga till förändring, trots de stora vinster som skulle kunna göras.

Angrip problemets uppenbara kärna istället för att låta de unga ta smällen, skriver Barbro Engman. Läs mer ...

Låt David Chipperfield gå all-in med NobelhusetDatum: 2015-05-18

I en tid utan en dominerande arkitekturstil sätts bedömaren på prov.

Det gäller i högsta grad David Chipperfields förslag till Nobelmuseum, anser Örjan Wikforss. Läs mer ...

Subventioner kommer i olika former och storlekar!Datum: 2015-04-30

Det finns knappast något i den bostadspolitiska debatten som är så värdeladdat som ordet subvention.

Barbro Engman menar att det handlar om i vilken form staten kan stötta bostadssektorn, för i någon form har det alltid skett.
Läs mer ...

Vart tar den arkitekturpedagogiska verksamheten vägen på Moderna Arkitektur?Datum: 2015-04-20

I det fortsatta arbetet med att slå samman ArkDes och Moderna museet måste den arkitekturpedagogiska verksamheten säkras och ges förutsättningar att utvecklas, skriver Örjan Wikforss. Läs mer...

Mellanstaden - för en alternativ markpolitikDatum: 2015-04-17

I forskningsstudien Mellanstaden visar Paradiso Arkitekter på den ojämnlika fördelningen av stadens resurser och på möjligheterna med en alternativ markpolitik. Läs mer...

Utestängning och inlåsningDatum: 2015-04-15

För att råda bot på bostadsmarknadens tröghet krävs insiktsfull och modig politik. Läs mer...

Olika villkor för renoveringen av miljonprogrammetDatum: 2015-04-10

Sverige står inför en gigantisk uppgift, miljonprogrammet måste renoveras.

Barbro Engman reder ut begreppen och ser möjligheter för hur en upprustning av miljonprogrammet kan gå till. Läs mer ...

Drömmen om fusionskraft: Moderna + ArkDESDatum: 2015-04-03

Igår, på skärtorsdagen, kom till slut det PM som avgör ArkDes framtid.

I Malin Zimms tredje del tas ArkDes relation med Moderna upp. Läs mer ...

Det nya finns inte i det gamla - Sverigeutställningen 2030Datum: 2015-03-23

En arkitekturpolitik på nationell nivå riskerar att haverera om den inte kopplas till den regionala och lokala nivån där människor bor och verkar.

Läs Sverigeutställningen 2030 i den nyligen publicerade rapporten "Upplev kultur var dag". Läs mer ...

Grannverkstäder ingjuter hembygdskänsla Datum: 2015-03-18

Kan gemensamhetshus bidra till tryggare grannskap och hållbarare städer?

Mattias Gustafsson på URBIO menar att vi behöver gemenskaper som definierar vår plats i en alltmer globaliserad värld. Läs mer ...

Mehmet, hälften rätt räcker inte!Datum: 2015-03-17

Mehmet Kaplans debattartikel i DN missar viktiga frågor. Läs mer...

Lära av andra?Datum: 2015-03-17

Marknaden är stark och uppdragen rullar in. Men vad är det vi tar betalt för? Håller timsäljandets affärsmodell i framtiden?

Staffan Carenholm uppmanar arkitektföretagen att lära av kommunikationsbranschen. Läs mer ...

Nya lagar krävs för förbättrad regional planeringDatum: 2015-03-16

För att regional planering ska fungera bättre krävs nya lagar.

Det skriver Bengt Westman, mångårig medarbetare på SKL, i en kommentar till Örjan Wikforss krönika Planeringsparadoxen. Läs mer ...

Den (o)hållbara stadenDatum: 2015-03-12

Vad menas egentligen med en hållbar stad? Vad blir konsekvenserna för samhällsutvecklingen när den täta staden ständigt prioriteras framför glesbygden?

Härifrån ifrågasätter den urbana maktordningen. Läs mer ...

Landsbygdsutveckling i stan eller på landet?Datum: 2015-03-05

Var sker utvecklingen av landsbygden och finns glesbygden i storstäderna?

Barbro Engman funderar över begreppen landsbygdsutveckling och urbanisering. Läs mer ...

Från verk till gestaltningDatum: 2015-02-23

Regeringens ännu frysta budgetsatsning på konstnärlig gestaltning i boendemiljöer reser frågan om konst som enskilda verk och tillägg eller integrerad gestaltning.

Örjan Wikforss diskuterar hinder och drivkrafter för samverkan mellan olika aktörer i syfte att nå fram till en integrerad arkitektonisk och konstnärlig gestaltning i stadsbyggandet. Läs mer ...

In i duschen!Datum: 2015-02-12

De flesta arkitektföretag har en hel del att göra när det gäller organisationens affärsdrivande verksamhet.

Staffan Carenholm ordinerar en lång och ihållande dusch affärsutveckling och strategiutveckling. Läs mer ...

Vems vardagsrum?Datum: 2015-02-06

It’s complicated, relationen mellan ArkDes och arkitekterna. Malin Zimm reder ut varför.

De har blivit som ett gammalt par som inte själva märker att tonen övergått från hjärtlig till rå. Vi tar det från början. Läs mer ...

Lite visioner vore på sin plats!Datum: 2015-02-05

Förr sågs bostaden som en social rättighet. Idag ska marknaden lösa bostadsbehovet. Barbro Engman efterlyser bostadspolitiska visioner.

Läs hur de bostadspolitiska målen under de senaste årens politik har förändrats. Läs mer ...

Vem handleder? Arkitekturutbildningarna under genusluppenDatum: 2015-01-30

Ritsalarna runtom i Sverige har en större andel kvinnor än män - bland studenterna. Hos handledarna har förhållandet länge varit det motsatta.

Studenter, kursansvariga och fd handledare vittnar alla om brister i arkitektutbildningarnas jämställdhetsarbete. Men nu visar Archileaks undersökning på vad som verkar vara en ljusnande framtid. Läs mer ...

Regionernas Sverige och planeringsparadoxenDatum: 2015-01-26

Sverige är ett av få länder som saknar en regional planeringsnivå. Trots att denna geografiska indelning är så praktisk för arbetet med exempelvis klimatfrågor, infrastruktur och stadsplanering.

Återstår att se om den bostadsparlamentariska kommittén lyckas åstadkomma ett blocköverskridande stöd för att ändra på planeringsparadoxen att både tro och inte tro på nyttan av planering. Läs mer ...

Ett oskrivet ArkDatum: 2015-01-19

Vad ska hända med ArkDes? Malin Zimm menar att de måste se bortom objekten.

Zimm hoppas att den nya överintendenten inte är ”road av design” eller ”mycket arkitekturintresserad”. Läs mer ...

Utanför boxenDatum: 2015-01-15

Trots en stark marknad minskar arkitektföretagens lönsamhet. Staffan Carenholm pekar ut branschens affärsmodell som boven i dramat. Läs mer...

(Hyres)rätt och felDatum: 2015-01-08

Idag anses en boendeform rätt och den andra fel – vi ska äga, inte hyra. De senare årens politik har inneburit konsekvent missgynnande och nedvärdering av hyresrätten.

Barbro Engman reflekterar över den orättvisa det innebär. Läs mer ...

En inkluderande plan- och byggprocess, tack!Datum: 2015-01-07

Kvinnors Byggforum har den 1 december 2014 lämnat synpunkter på Socialdepartements promemoria ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag” (Ds 2014:31). Här sammanfattar de sitt svar.

KBF har tidigare framfört anmärkningar på delutredningsförfaranden, att det faktum att plan- och bygglagen utreds i delrapporter utan helhetsperspektiv är att behandla frågan med vårdslöshet. En reform av plan- och bygglagen kräver en bred allmän diskussion och stor eftertanke. Kvinnors Byggforum vill återigen påpeka detta.

Läs mer ...

Nyårslöftet: ta plats!Datum: 2014-12-17

Det går snabbt att bli omsprungen. Staffan Carenholm uppmanar arkitektföretagen att höja blicken och agera strategiskt.
Läs mer...

Arkitekturpolitik i politiskt vakuumDatum: 2014-12-15

Äntligen en arkitekturpolitisk utredning med bra direktiv och utredare. Men så hamnar den i ett riskabelt politiskt vakuum.

Utredningen måste ges möjlighet att fullfölja flytten av arkitektur som en marginaliserad kulturpolitisk fråga till att bli en fråga för alla politikområden, skriver Örjan Wikforss. Läs mer ...

Välkommen till Shopholm!Datum: 2014-12-05

Namo Marouf reflekterar över hur konsumismen formar våra städer och kapitalet styr stadsbyggnaden.

Hon efterlyser kontinuitet och långsiktig planering. Läs mer ...

Kasper Salin-priset till Väven - en devalvering av det offentliga rummetDatum: 2014-12-01

Pärlan i Umeås kulturhuvudstadsår, kulturhuset Väven, har blivit tilldelat Kasper Salin-priset. Oskar Simann känner inte den förtjusning han som arkitektstudent i staden kanske borde.

Väven är en problematisk byggnad och ett problematiskt val av juryn. Valet väcker frågor kring vad vi vill premiera som god arkitektur. Läs mer ...

Blandstad?Datum: 2014-11-28

Barbro Engman befinner sig just nu i "lilla Tibet" i Kathmandu och funderar över blandstaden och hur man skapar goda miljöer som är till för alla.

Hon uppmanar till att lägga ner blandarpolitiken och att använda de få resurser som finns tillgängliga till att renovera miljonprogrammet så att människor där känner sig värdefulla istället för oönskade. Läs mer ...

Svenskt och dansktDatum: 2014-11-27

Det talas om en dansk våg i arkitektursverige. Trots det tycks branschen ha liknande problem där som här.

Staffan Carenholm vill se enskilda arkitekter och företag som arbetar för starkare roller och bättre positionering. Läs mer ...

EgenintressetDatum: 2014-11-24

Finns det ett fulare ord i stadsbyggnadsdebatten?

Såväl den allmänna tidsandan som den i praktiken förda politiken uppvisar en för individen förvirrande dubbelmoral; egenintresse är ena stunden ledstjärna för att i nästa vara skampåle. Läs mer ...

Markanvisningsfusk - faktum eller fördom?Datum: 2014-11-17

Debatten om markanvisningstävlingar och om huruvida vinnande förslag förvanskas i processen har plötsligt börjat hetta till. Men finns problemet i hela landet? Och vad säger kommunen i frågan? Läs mer...

Krävs bostadsbubbla för billiga hyresrätter?Datum: 2014-11-07

Barbro Engman har varit en sväng i USA och ser likheter mellan Sveriges hyressättningsmodell och USAs hyresregleringslagar.

Hon funderar på om det krävs en bostadsbubbla för att en satsning på hyresrätter till rimliga hyror ska bli av. Läs mer ...

Vad ska vi kosta?Datum: 2014-10-29

Standardiserad prissättning på arkitekttjänster är kanske en lösning på prisdumpningen men insatsen kommer från fel håll och får negativa konsekvenser.

Arkitektföretagen måste återerövra sitt ansvar, menar Staffan Carenholm. Läs mer ...

Stadens luftrum bevingatDatum: 2014-10-22

Fåglar i staden är viktiga inte bara för att hålla skadedjur i schack. Utan tryggheten som den välbekanta koltrastsången ingjuter och sommartecknet som tornseglarnas dykmanövrar utgör mår vi helt enkelt sämre.

Mattias Gustafsson på URBIO om koltrastspiror, koloniholklister och biofil stadsutveckling. Läs mer ...

Stoppa markanvisningsfusket!Datum: 2014-10-20

Hur är det över huvud taget möjligt att vinna framgång med lösningar som sedan inte byggs som tänkt och utlovat? Fusket i markanvisningstävlingar måste stoppas, skriver Örjan Wikforss.

Bostadsbyggarna ska inte ge sig ut på denna vingliga färd där allt verkar vara möjligt utlova och ta tillbaka, men kommunerna ska inte heller bjuda in till ett sådant förfarande. Läs mer ...

Hur ska vi bo egentligen?Datum: 2014-10-13

Hur vi ska ta oss vidare i utmanandet av rådande bostadsparadigm när det fortfarande är fokus snarare på problem än på lösningar och radikala förslag?

Pernilla Hagbert rapporterar från Bostadsmötet i Uppsala. Läs mer ...

Efter valet: Kaplan har bollenDatum: 2014-10-09

Sverige har en ny regering. Den är rödgrön, men kommer behöva söka stöd för sin politik både från höger och vänster. Vad innebär det för arkitekturen och stadsbyggandet?

Erik Berg, Föreningen för Byggemenskaper, ger oss en valkommentar. Läs mer ...

Hammarby Sjöstad – ett nutida miljonprogram?Datum: 2014-10-03

Hammarby Sjöstad var flitigt omskrivet för ett tiotal år sen. Nu har tillräckligt lång tid gått för att se nya sidor av området. Barbro Engman betraktar sin stadsdel och ser likheter med miljonprogrammets planering. Läs mer...

Trista besked?Datum: 2014-09-29

De flesta som startar arkitektkontor gör det av uppriktig vilja att få kreativ frihet att utöva sitt yrke på optimalt sätt. Men även om företaget har annat för ögonen än blinkande dollartecken måste det vara lönsamt för att växa.

Och då, skriver Staffan Carenholm, krävs struktur. Ordning och reda, pengar på fredag. Läs mer ...

Den frånvarande medborgarenDatum: 2014-09-22

Det byggda resultatet skriker bristande samverkan mellan olika aktörer, skriver Örjan Wikforss.

Medborgardialog syftar till ingenting mindre än att se till att medborgaren som problemställare är närvarande i replikskiftet hela tiden och överallt för att överbrygga ägo-, förvaltnings- och kompetensgränserna. Läs mer ...

Krossa den urbana normen!Datum: 2014-09-17

Att mannen har en privilegierad samhällsposition i relation till kvinnan är erkänt och ofta omtalat men hur är det med staden i relation till landsbygden? Varför framställs urbaniseringen som obestridligt av godo? Varför pratar vi aldrig om stadsnormen?

Härifrån ifrågasätter den urbana maktordningen. Läs mer ...

Vilka samhällen ska vi bygga?Datum: 2014-09-12

Många menar att politiken abdikerat och släppt bostadspolitiken. Det är fel. Politiker bedriver visst bostadspolitik. Fast resultatet är inte särskilt lysande. Trots att vi alla vet att vi inte bygger hus utan samhällen så förs ingen debatt om byggandets konsekvenser. Läs mer...

En skola i ruinerDatum: 2014-09-08

Det pågår en konkurrens om städernas utrymme där den kommersiella världen konkurrerar ut det allmänna. Skolbyggnader byggs om till bostadsrätter samtidigt som friskolor flyttar in i industriområden.

Lisa Deurell menar att vi behöver diskutera hur städer kan utveckla strategier för att säkra de gemensamma rummen. Läs mer ...

ROT-avdrag för upprustning av miljonprogrammenDatum: 2014-09-05

Med en omformulering av ROT-avdragets villkor skulle det kunna användas till energieffektiv och socialt hållbar upprustning av miljonprogrammen, menar Annica Hjerling och Elin Olsson, Miljöpartiet Stockholm. Läs mer...

Bygg bort bostadsbristenDatum: 2014-09-04

Det råder idag bostadsbrist i många delar av Sverige. Främst i Stockholm, men även i Malmö och Göteborg är det nästintill omöjligt för exempelvis unga som vill flytta hemifrån att få en bostad. Men trots ett stort behov så byggs det väldigt lite nya bostäder.

Ola Nylander är professor på Chalmers, institutionen för Arkitektur, med ansvar för ämnet bostadens arkitektur. Läs mer ...

ArchFilm TALKS 13/9: Stadens identitetDatum: 2014-09-01

Sättet städer porträtteras på - av vem och för vem – får faktiska konsekvenser. Bilden påverkar verkligheten. ArchFilm samlar experter för ett samtal om representation och vision, verklighet och framtid - om staden i allmänhet och vår stad, Göteborg, i synnerhet. Läs mer...

Hjälp, vi säljer!Datum: 2014-08-27

Alla företag som producerar varor eller tjänster sysslar med försäljning. Även arkitektkontor. Ändå är det något man sällan pratar om.

Ändrar vi på det har vi mycket att vinna, menar Staffan Carenholm. Läs mer ...

Kommunen har bollenDatum: 2014-08-26

Med vår tradition av att äga och förvalta husen vi bor i är steget kort till att återigen hjälpas åt att bygga dem - oavsett politiska och sociala preferenser. Läs mer...

ArchFilm TALKS 12/9: Bikes vs CarsDatum: 2014-08-25

Den 14 september går Göteborg till val om trängselskatten. Fredagen innan samlar ArchFilm Göteborg tyckare, tänkare och kunnare för att snacka stad och trafik.

Vilken roll ska bilen ha i framtidens stad? Vem har rätt till och makt över gaturummet? Är en cykelstad möjlig och i så fall hur? Läs mer ...

Dags för en feministisk stadsplanering!Datum: 2014-08-22

Vad värderas högst i dagens stadsplanering och vilka gynnar det? Karolina Skog ifrågasätter gatumaktsordningen. Läs mer...

ArchFilm Göteborg!Datum: 2014-08-21

Göteborg får en ny arkitekturfilmfestival! I september breddar vi debatten om arkitektur, stad och samhälle med fyra dagar av film, fest och samtal. Läs mer...

CitronproblemetDatum: 2014-08-18

Gång på gång frestas leverantörer att svika sina beställare med förseningar och tilläggsdebiteringar. Vilket i sin tur leder till att beställarna höjer garden ytterligare, skriver Örjan Wikforss.

En ond cirkel som bara kan brytas av föregångare i branschen som bygger förtroendefulla relationer med varandra – och aldrig sviker förtroendet! Läs mer ...

Vem blir del i byggemenskapen?Datum: 2014-08-11

En nästan unison hyllningskör sjunger byggemenskapernas lov. Den mångfald de kan ge vårt bostadsbyggande, den hållbara stad vi kan få! Men hur höga är trösklarna in i gemenskapen?

Ulf Barkan vill se en stad lika variationsrik som mataffärens bröddisk. Läs mer ...

Alla hatar småhusDatum: 2014-07-01

Svenska urbanister kan delas in i två läger. De som hyser agg mot hus i kvarter och de som hyser agg mot punkt- och lamellhus. Men alla älskar att hata små hus.

Svenska urbanister kan delas in i två läger. De som hyser agg mot hus i kvarter och de som hyser agg mot punkt- och lamellhus. Men alla älskar att hata små hus. Kod Arkitekter har, med Boverkets stöd för innovativt byggande av bostäder för unga, undersökt potentialen inom det svenska småhusbeståndet. Läs mer ...

Låt fler få vara med och bygga SverigeDatum: 2014-06-23

Bostadsbyggandet i Sverige domineras av ett litet antal företag som samtidigt agerar finansiärer, byggherrar, projektutvecklare, entreprenörer och fastighetsägare. Det är dags att vi låter fler vara med och bygga Sverige.

Staffan Schartner, Föreningen för Byggemenskaper och Staffan Carenholm, Nätverket Byggande Arkitekter, skriver tillsammans en debattartikel för att stödja det småskaliga byggandet. Läs mer ...

Nu har det hänt!Datum: 2014-06-17

För första gången på 10 år har upphandlingslagstiftningen ändrats till det bättre.

Staffan Carenholm välkomnar nya LOU. Läs mer ...

Dags för arkitektledda byggprocesserDatum: 2014-06-09

Det behövs alternativ till den byggföretagsledda byggprocessen, skriver Örjan Wikforss.

Att göra produktionen till projektets huvudfråga i ett alltför tidigt skede är att kollra bort kunden. Processen blir som en framtung eka, där alla ska stå i fören och peka med risk att hela ekipaget kapsejsar. Läs mer ...

Grön utopi?Datum: 2014-06-04

Fjärilar, insektshotell och blomsterängar på tak – den gröna trenden i arkitektrenderingar är uppenbar. Men i en verklighet som sällan lever upp till bilden, är renderingarna bara en utopi?

Landskapsarkitekten Sofia Eskilsdotter är frustrerad men hoppfull. Läs mer ...

Arkitektur löser ungas boendeDatum: 2014-05-17

Ungas boende har seglat upp som en av de stora frågorna de senaste åren. Det är bra. Men vi behöver inte fler idéer - det är dags att realisera dem istället. Läs mer...

När andra säger "hem", känner jag ingentingDatum: 2014-05-13

”När andra säger ’hem’ känner jag ingenting”, berättar en flicka i filmen HOME. Sakta men säkert gör barnen och dansarna ordet hem till sitt.

Örjan Wikforss anmäler den svenska filmen som just vunnit Golden Cubes Awards för bästa arkitekturpedagogiska insats. Läs mer ...

Tredubblat markpris på tio årDatum: 2014-05-07

På tio år har markpriserna tredubblats i Stockholm. Men det finns andra sätt att sälja sin mark för att få högre kvalitet.

Staffan Carenholm menar att kommuner måste kunna vara mer flexibla när det gäller principer för marktilldelning för bostadsbyggande. Läs mer ...

Attefalls ofullbordade planerDatum: 2014-04-14

Det modiga förslaget om områdesplan skrotades av bostadsministern som istället satsade allt krut på att ta bort kravet på att upprätta detaljplan. Men vi behöver planera våra gemensamma rum i staden, skriver Örjan Wikforss.

Stadsplanering är ett verktyg, inte ett hinder som bostadsministern påstår. Läs mer ...

Killar, tänk på vad ni säger. Och tjejer, det gäller er också.Datum: 2014-04-11

Könsfördelningen i arkitektkåren väger i dag över till kvinnornas fördel. Trots det lever beteenden, attityder och språkbruk som cementerar sämre villkor för kvinnorna kvar i all välmåga, skriver arkitekten och företagsledaren Emma Jonsteg.

”Man talar fortfarande om min insats som att jag är fem år och precis gjort min första kullerbytta” Läs mer ...

Attefalls förenklade regler skapar fler problem än de löserDatum: 2014-04-01

Regeringens förslag till förenklade regler för småhusägare skapar fler problem än de löser. Det menar arkitekterna Fredrik Rosenhall och Stefan Rupert Läs mer...

Så vill Miljöpartiet öka (bo-)stadsbyggandetDatum: 2014-03-17

Sveriges Arkitekter ställer frågorna – politikerna ger svaren. Först ut är Miljöpartiet.
Läs mer...

På vilken fråga är diskursurbanismen svaret?Datum: 2014-03-28

Diskursanalytiska studier är viktiga, men vi måste inse deras begränsningar som underlag för konkret stadsbyggande, skriver Johannes Hulter i sin avslutande replik i debatten om diskursurbanism. Läs mer...

Kvinnor missgynnas av dagens planeringDatum: 2014-03-25

Hur mycket påverkar det bristfälliga genusperspektivet stadens struktur och planering? Karin Brodin från No Man's Land, pekar ut exempel på stadsplanering som befäster könsroller. Läs mer...

Bostadskatastrofens glömda orsakDatum: 2014-03-17

Avsaknaden av kunskapsutveckling och nytänkande kring alternativa boendeformer är en bidragande orsak till bostadsbristen, skriver Örjan Wikforss.

För att lösa bostadsbristen så behöver vi veta så mycket mer om en mångfald alternativa boendeformer och boendegemenskaper. Läs mer ...

REPLIK: Om modernismen och det modernaDatum: 2014-03-20

Bakom vurmen för kvartersstaden finns ett modernistiskt tänkande och sökande efter entydiga lösningar skriver Pär Eliaeson i en replik till Johannes Hulter.

Istället för modernismens renodlade stad vill det postmoderna se en stad med en mångfald av stadstyper för en mångfald av människor i livets olika skeden, utan att hänvisa till dogmatiska generella lösningar. Läs mer ...

REPLIK: På vilka empiriska grunder?Datum: 2014-03-18

Att grunda sin forskning på observationer är inte sämre empiri. Det menar etnologen Joakim Forsemalm Läs mer...

REPLIK: På vilken fråga är kvartersstaden svaret? Datum: 2014-03-12

"Om vi tror att stadslivet enbart bestäms av hur husen står i relation till varandra, då gör vi det alldeles för enkelt"

"Att påstå att forskning med diskursanalytiska utgångspunkter inte tar avstamp i riktig empiri, är en allvarlig anklagelse med ett tjockt positivistiskt dammlager över sig." Moa Tunström svarar på Johannes Hulters inlägg Läs mer ...

Bortom diskursurbanismenDatum: 2014-03-06

Stadsbyggande är mer än diskurser. Konkreta förslag på hur dagens stadsutveckling ska utformas kräver mer än diskurskritik .

Det menar Johannes Hulter, som vill se en diskussion om stadsplanering bortom diskursurbanismen. Läs mer ...

Så vill Socialdemokraterna öka (bo-)stadsbyggandetDatum: 2014-04-09

Nu är det Socialdemokraternas tur att frågas ut av Sveriges Arkitekter. Läs mer...

Äntligen nya LOU-regler?Datum: 2014-03-03

Kommer regeringens nya remiss att kunna ändra LOUs gränser för direktupphandling?

Staffan Carenholm synar nya lagförslaget och hoppas större utrymme för direktupphandling. Läs mer ...

Så vill Moderaterna öka (bo-)stadsbyggandetDatum: 2014-04-02

Moderaterna frågas ut av Sveriges Arkitekter om deras arkitekturpolitik. Läs mer...

Stadens nya kläderDatum: 2014-02-07

Språket är mäktigt. Orden är tankens minsta byggstenar. Kanske kan vi börja där, genom att tala klarspråk.

Det finns få benämningar så belastade som ordet förort. Förort är nästan alltid negativt laddat .... Läs mer ...

Mästarnas mästrareDatum: 2014-01-20

Tävlingen om Nobel Center på Blasieholmen mitt i Stockholm sätter det svenska diskussionsklimatet på prov. Hur vi skriver och talar om arkitektur kommer att synas i stadsbilden.

Örjan Wikforss kommenterar Svenska Dagbladets ledare ”Låt Stockholms innerstad slippa stjärnarkitekterna”.
Läs mer ...

REPLIK: YIMBY sprider en onyanserad bild av stadenDatum: 2014-02-24

YIMBY reproducerar och förstärker en onyanserad förståelse av stadslandskapet menar Lisa Deurell i en replik till Patrik Andersson. Läs mer...

Projektledning vid vägs ändeDatum: 2014-02-17

Det sätt på vilket byggprojekt vanligen leds och organiseras har kommit till vägs ände.

Örjan Wikforss ifrågasätter rådande ledningsideal i byggandet och menar att det finns bättre sätt att organisera utformningsarbetet. Läs mer ...

REPLIK: Folk röstar med sina flyttlassDatum: 2014-02-13

"Folk röstar med sina flyttlass" säger Patrik Andersson, YIMBY i en replik till Lisa Deurell.

I en tätare stad finns fler möten, arbetsplatser och funktioner inom gångavstånd. Läs mer ...

Vem behöver en tyst arkitekt?Datum: 2014-01-27

Att många planer på mycket höga hus är orealistiska redan när de presenteras av glatt kommunalråd med modell i näven, vet de flesta arkitekter. Problemet är att nästan ingen säger vad de vet om projektens begränsade möjligheter att bli genomförda.

Man håller tyst och skrockar sedan belåtet när projektet åker i papperskorgen. Läs mer ...

SVENSK BOSTADSARKITEKTUR – DEN NEGATIVA SPIRALENDatum: 2014-01-08

”Kompromissa inte bort ert kunnande och era idéer. För lite oväsen och kräv att få ta plats i det offentliga samtalet”, skriver Emma Jonsteg

"Stå upp för vad ni tror på och ser är det rätta att göra. Läs mer ...

Byggherrar, bostadsbristens enda röst? Datum: 2013-12-16

”Hur illa är det egentligen, överdriver ni inte, det löser sig väl alltid ändå” Vanda Kehr ser en kamp om tolkningsföreträdet gällande bostadskrisen.

Unga är inte en homogen grupp, men de flesta unga utan bostad har oftast tre saker gemensamt: osäkra anställningsvillkor, dålig ekonomi utan en sparad insats till att ta ett bolån, och otillräckligt med kötid för att få en hyresrätt. Läs mer ...

Övertaktiskt bakslagDatum: 2013-12-16

Var tredje anbudslämnare exkluderades på grund av onormalt lågt timpris. Är det början på slutet för den den övertaktiska prissättningen? Läs mer...

Lokala initiativ bygger den moderna stadenDatum: 2013-12-09

Arenabyggen, Vikingaparker eller Förbifarter. Varför har politiken så svårt för att stimulera lokala och småskaliga initiativ?

Anders Tväråna vill se en annan urbanisering, där lokala ansatser går före storskaliga satsningar. Läs mer ...

Arkitekt I ekonomismens tidDatum: 2013-12-06

Vi lever i en tid med blind tilltro till det ekonomiska kunnandets förmåga. Det har nu gått så långt att man inte ens försöker hävda arkitekturen i sin egen rätt, skriver Örjan Wikforss.

Det värsta är den gradvisa förskjutningen i argumentationen för en arkitektonisk lösning, från dess kvaliteter för de människor som ska verka i byggnaden till hur mycket pengar man kan tjäna på den. Läs mer ...

DEBATT: Hur bygger vi nya stadsdelar där alla har råd att bo?Datum: 2013-11-29

DEBATT: Vem har råd att bo i Älvstaden? Hur bygger vi nya stadsdelar där alla har råd att bo? Läs mer...

DragkampenDatum: 2013-11-25

Bostadsdebatten fokuserar för mycket på hur man bygger snabbt och billigt istället för hur man bygger stad och kvalitet. Men det finns motkrafter...

"Politiken är handlingsförlamad och vågar bara röra vad som står närmast när man öppnar kylskåpsdörren. Där bakom samlas allt som borde tas om hand, men som i stället skyfflas allt längre in, där det kan döljas en tid men så småningom börjar lukta." Läs mer ...

Byggbranschens gröna paradoxDatum: 2013-11-18

" Bostadsbranschen missar chansen att radikalt förändra hur vi skapar hållbara boendemiljöer" Pernilla Hagbert är skeptisk till de byggbolag som menar att det genom energieffektivisering och ny teknik går att rationalisera sektorns miljöpåverkan. Läs mer...

Arkitektonisk interventionDatum: 2013-10-26

Författarna till boken "Intravention, Durations, Effects" hävdar att det är hög tid att förstå och formulera arkitekturens nya uppgifter och söka nya roller för arkitekterna. Med den intressanta boken träder Arkitekthögskolan i Umeå ut på plan.

Boken är full av ledtrådar som den bästa deckare, men på en punkt är författarna mycket tydliga, kommenterar Örjan Wikforss. Arkitektens viktigaste förmåga är produktion av rumslighet, inte produktion av hus. Läs mer ...

KBF sågar nya utredningenDatum: 2013-10-15

Kvinnors Byggforum har blivit ombedda att göra ett yttrande på regeringens utredning för en effektivare plan- och bygglovproces. Här sammanfattar de sitt svar:

KBF ser en stor risk för ett sämre byggande till förmån för kortsiktiga ekonomiska intressen och ställer sig starkt emot utredningen. Läs mer ...

Låt villakvarteren bli stadDatum: 2013-10-02

Medan staden skriker efter fler centrala bostäder ligger villakvarteren tyst och brer ut sig som en barriär som förhindrar staden att växa. Lisa Deurell uppmanar Stockholms kommun till förtätning och låta villakvarteren få bli stad.

Förlegade detaljplaner förhindrar stadens utveckling där villaområdena förblir tillgängligt för endast få förunnade. Går det inte att utveckla de befintliga stadsdelarna? Läs mer ...

Vi kan inte seriebygga stadenDatum: 2013-08-16

Det stora byggbolagen jublar när regeringens tillsatta byggkravsutredning vill sätta stopp för kommunala särkrav vid bostadsbyggande som anses vara ett hinder för industriellt byggande. Men vill vi bo i standardiserade seriebyggda bostäder?

"Verkligheten ropar på allt utom ett mer standardiserat byggande. " menar Staffan Carenholm som associerar till 70-talet när han hör byggbolagen gnälla över att behöva anpassa projekten till nya ritningar och processer. Läs mer ...

SKANSKA undviker obekväma frågorDatum: 2013-07-14

SKANSKA bjöd in Enrique Penalosa till Almedalen, men duckar för de frågor om trafikmakt som han ställer menar Lisa Deurell. Läs mer...

Almedalen 2013, en bostadspolitisk festival?Datum: 2013-07-05

Arkitekter utan gränser fick förtroendet att rapportera för Archileaks under Almedalen och bortsett från vår egen programpunkt “Vem ska bort? Ett spel om rätten till staden” (länk) sedan i måndags kväll har vi sprungit mellan tält, ruiner, caféer och kongresscenter.

Med relativt fria tyglar och insikten om att ordet är fritt, Almedalen hett och politik engagerande, har vi twittrat, diskuterat och delat vår upplevelse på plats. Veckan har bjudit (och fortsätter att bjuda) på en myriad av events, debatter och seminarier kring bostads- och arkitekturpolitiska frågor. Arkitekter utan gränsers fokus på en rättvis och hållbar byggd miljö är en i raden av olika intressen som speglas under veckan.
Läs mer ...

Rakt in i kärnanDatum: 2013-06-10

"De arkitektföretag som i framtiden kommer att vara framgångsrika är de som har förmåga att anpassa sin verksamhet. " Staffan Carenholm spanar i en framtid där arkitekterna erbjuder mer innovativa och multidisciplinära tjänster.

Arkitektföretagen har historiskt definierat sig som utförare av uppdrag, en roll som ofta tagits för given. Uppdragen har med senare år gått mot mer komplexa och omfattande uppgifter, som kräver nya egenskaper. Läs mer ...

EUROPAN - vad händer efter vinsten? Datum: 2013-06-04

Hur många av de vinnande Europan-förslagen är det egentligen som genomförs?
Vi har gått igenom de tre senaste omgångarna av Europan för att se hur det ligger till.

En vanlig bild är att "nästan ingenting blir byggt". Men vad är egentligen ett genomförande av tävling som allt mer riktar sig mot stadsplanering? Läs mer ...

Skit i bilen och bygg istället!Datum: 2013-05-22

"Vi måste bygga bort bostadsbristen och det är dags att slopa parkeringsnormen."
Stockholm förväntas växa med ett helt Göteborg fram till 2030, men en yta motsvarande halva Gotland kommer gå till parkering.

"När vi planerar för framtidens stad som om är tät, hållbar och tillgänglig, med en utbyggd kollektivtrafik måste vi tänka om. Vi har inte råd att subventionera bilismen."
Även med det nya körkortet inom räckhåll är Vanda övertyad om att hon inte kommer att köpa någon bil. Läs mer ...

Vilse i politikenDatum: 2013-05-08

Nyheterna visar att Sverige har de i särklass högsta kostnaderna för bostadsbyggande i Europa. Bostadsministern är bekymrad, ett ord som idag fungerar som ett politisk rökridå. Där tar det stop. Journalistiken kring bostadspolitiken rör bara ytligt vid ett av det

kommande valets stora frågor. Är journalisterna intresserade av att grundligt belysa förhållandena på bostadsmarknaden? Eller har de gått vilse i politiken?
Läs mer ...

Det nya finns i utkantenDatum: 2013-04-26

Det verkar vara näst intill omöjligt att lösa bostadsbristen inom storstädernas kärnkommuner. Men i skuggan av det mediala fokuset har kranskommunerna plockat upp bollen.

Läs Mikael Frej om varför framtiden finns utanför stadskärnorna, och om möjligheterna med årets tomter av Europan. Läs mer ...

En konkret utopiDatum: 2013-04-15

På Sveriges arkitekters hemsida för aktuella tävlingar ligger nio tävlingar ute. Samtliga är variationer av ett format för att eliminera osäkerheter: inbjuden tävling, inbjuden till prekvalificering eller prekvalificering. Samtliga utom en – Europan.

Den är öppen för just dem som normalt exkluderas i prekvaliceringsprocessen – arkitekter under 40 år. Till och med arkitekter från andra länder får vara med på samma villkor som alla andra. Läs mer ...

En liten strimma ljusDatum: 2013-03-28

Det är ingen hemlighet att den svenska upphandlingskulturen för arkitekttjänster länge sett dyster ut, där nedpressade timpriser väger tyngre än helhet och kvalitet. För ett år sedan frågade sig Staffan Carenholm om vi hade nått botten. Men idag ser han ett litet ljus på LOU-himlen.

"Utredningen konstaterar att svensk offentlig upphandling måste byta spår. Kvalitet ska vara ledstjärnan, upphandlingskompetensen ska stärkas, hänsyn ska om möjligt tas till livscykelkostnader, innovationsupphandlingar ska göras i större utsträckning och dialogen mellan upphandlare och leverantörer måste intensifieras." Läs mer ...

Bra bostäder måste ta tidDatum: 2013-02-27

I dagens bostadspolitik talas det om behovet av snabbare processer i stadsbyggandet och enhetligare regler för att få ett billigare byggande. Men vad är konsekvenserna av det "billiga byggande". Rom byggdes inte över en dag. Rum och stadsplanerade behöver få ta tid, menar Staffan Carenholm

Staffan Carenholm är tidigare förbudsdirektör för Sveriges Arkitekter och arbetar nu som frilansade debattör och konsult. Han skriver varje månad krönikör om aktuella frågor kring arkitektur, företagande och politik. Läs mer ...

Den svarta polonDatum: 2013-02-28

"Arkitekten har blivit ett inköp, likvärdig med andra inköp." säger Staffan Carenholm och menar att det är dags för arkitekterna att sätta ner foten och börja vara med och sätta upp spelreglerna.

I en svart polo satt JMs VD, Johan Skoglund, i Arkitekturgalans samtalssoffa och förklarade vad arkitekten borde bli bättre på, vilket var mycket. I publiken satt 700 arkitekter utan att säga emot och stå upp för sin yrkesroll. Den svarta polon klarar vi oss helst utan. Men när ska arkitekterna börja ta strid för sitt yrke? Läs mer ...

DeveloperDatum: 2013-01-24

Allt fler arkitektkontor börjar bygga i egen regi, med en ambition att lära sig mer om byggprocessen och få se arkitektoniska ambitioner förverkligade, inte förvanskade.

"Att utveckla sin affär handlar nu inte bara om att hitta mer varierande modeller för prissättning."
Staffan Carenholm menar att arkitektföretagen behöver kliva ur sin traditionella form och tänka nytt. Läs mer ...

Särkraven är inte bovenDatum: 2013-01-18

De stora byggbolagen har länge förfäktat uppfattningen att det man kallar kommunala särkrav fördyrar bostadsbyggandet. Men Staffan Carenholm menar att byggbolagen missar målet. Helt andra orsaker fördyrar bostadsbyggandet. Läs mer...

Vem gillar UngBo12?Datum: 2012-06-28

Vad händer när arkitekttävlingarnas anonymitet byts ut mot Facebook-kampanjer, där personerna bakom förslagen får driva kampanj för sina bidrag. Med UngBo12 vill arrangörerna sätta fokus på bostadsbristen.

Men är det här ett bra sätt att sprida arkitekturdiskussionen? Kritiker menar att det bara är en tävlingsform där personen med flest vänner vinner. Läs mer ...

Upphandlingar gynnar de storaDatum: 2012-03-01

Den svenska arkitekturbranschen domineras av ett fåtal stora aktörer – vilket lett till likriktning i gestaltningen.
– För att öka variationen behöver upphandlingsförfarandet förändras, säger arkitekt Kajsa Crona.

I en artikel i Arkitekten i september förklarar Krister Bjurström varförlilla Bjurström & Brodin velat bli uppköpta av stora Tengbom. Läs mer ...

Det står och vägerDatum: 2013-03-28

Under de senaste åren har det mesta gått fel när det gäller offentlig upphandling av arkitekttjänster. En allt större del av arkitektupphandlingen sker till lägsta pris, trots att beställarnas intresseorganisationer sedan länge haft uppfattningen att kunskapstjänster som arkitekttjänster främst ska värderas efter sitt kvalitativa innehåll.
Har vi nått botten? Läs mer...

Var är brudarna?Datum: 2011-10-21

Fram till 1921 var det förbjudet för kvinnor att utbilda sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Som väl är har en del hänt sedan dess. En artikel i Arkitekten visar att 2010 blev året då de yrkesverksamma kvinnorna i branschen

för första gången var fler än männen – 51 mot 49 procent. Men trots majoriteten var andelen företagare bland männen dubbelt så stor som bland kvinnorna. Bland Sveriges arkitekters medlemmar Läs mer ...

#milanuncutDatum: 2011-12-20

Vem tjänar pengar på design? Har formgivningen förlorat sin idealism? Och hur skulle man kunna tänka annorlunda kring affärsmodeller? Några veckor innan årets möbelmässa i Milano tog arkitekturjournalisten Kieran Long initiativet till en experimentell, öppen och kollaborativ twitterkorrespondens.

Diskussionen gällde de distributions-system, ersättningsnormer och produktionsstrukturer som reglerar nystartade och mindre design-verksamheters möjligheter att etablera sig. Läs mer ...

Creative CommonsDatum: 2011-10-24

Bakgrunden till Creative commons (cc) går att spåra till mitten av 70-talet och de första antydningarna till en "free software rörelse". Ett tjugotal år senare, under andra delen av 90-talet, formulerades "open source initiativet "

som ett försök att delvis avmoralisera, avpolitisera och marknadsanpassa copyleftrörelsens ambitioner om fri kunskapsdistribution och ohindrad kunskapsöverföring. Som ett fortsatt led i den utvecklingen och utifrån Läs mer ...

Spräng de svarta lådornaDatum: 2011-10-21

Om man får tro George Bernard Shaw så är alla yrken sammansvärjningar mot lekmännen. En av skråväsendets historiska uppgifter har varit att gå vakt runt yrkeshemligheterna och på så sätt

upprätthålla efterfrågan för yrkets utövare avståndet till utmanarna bland amatörerna. Detta genom att hålla amatörerna utanför, genom att upprätta en kunskapsgradient mellan Läs mer ...